Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thams-kirka: Hvor lander den - hva mener du?

Thams_tomter.jpg

Ildsjelene bak prosjekt Heimatt vil ha Thams-paviljongen plassert ved Bårdshaug Herregård. Illustrasjonen viser tre alternativer. Andre foreslår Strandheim eller sentrum.

Førsteønsket til Arne Asphjell & co i prosjekt Heimatt har vært å rive Tjenestesentret og sette opp kopien av ei stavkirke der.

På bildet over ser du to andre alternativer:
* På Parkeringsplassen ved Bårdshaug Herregård, ut mot Orkdalsveien.
* Litt mer tilbaketrukket i parken nær stasjonsbygningen, vendt mot Amfi.

Orkdal kommune har bevilget to millioner kroner for å få bygningen tilbake fra Little Norway til Orkanger. Men tomtevalget skyver man foran seg. Riving av Tjenestesentret er omstridt, og må dessuten skje fort dersom stavkirka skal gjenreieses innen Orkangerdagene i juni neste år.

Meningsmåling
Heimatt skriver nå følgende om tomtevalget på sin egen, engelskspråklige side på Facebook:

* Plassering er et viktig spørsmål og meningene er sterke.
* Noen vil ha den ved fjorden der Strandheim Bruk lå, andre sentralt på Orkanger, og atter andre ved en av kirkene i Orkdal.
* En uhøytidelig meningsmåling ved en salgsstand for andelsbrev ga imidlertid stort flertall for plassering ved Bårdshaug Herregård.

Prosjekt Heimatt skriver at Bårdshaug da kan bli Thams-sentret i Orkdal.

Bårdshaug - eller Stradheim?
Argumentene for Strandheim går på at dette er historisk grunn. Her ble bygget konstruert, og her står fortsatt dampmaskinhuset (Festlokalet Damphuset), den eneste bygningen som er igjen fra ferdighusfabrikken på Orkedalsøren. Strandheim-villaen er også intakt like ved.

Ved siden av tomtevalg, vil Orkdal kommune og andre aktører se på hvor det er lettest å få til en bruk av huset som reduserer driftsutgiftene.

Mulig sambruk med Bårdshaug Herregård eller Damphuset blir tema.

Pav4.jpg

Går alt etter planen blir den rikt utsmykkede stavkirkekopien fra 1893 demontert her i Little Norway i USA  i høst. I så fall skipes den tilbake over Atlanteren etter 122 år, for å bli gjenreist som byggesett på Orkanger til våren.

 

Publisert 23.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Atle Bergkvist 25.06.2015 11:50
Området rundt dampmaskinhuset passer bra og området trenger forskjønning. Det er vel nok "sammensurium" av alle mulige slags bygninger rundt Bårdshaug Herregård. Her ligger jo i tillegg til moderne bygninger også gamle Solbu og Bårdshaug stasjon, og tilføre enda en spesialbygning vil ødelegge enda mer av "stilen" rundt herregården, som forøvrig tar seg godt ut etter oppgraderingen med stakittgjerde. Burde ikke et slikt bygg plasseres i nærheten av våre større gjennomfartsveier og dermed fungere som blikkfang for alle slags turister som reiser gjennom dalen? Det må vel være et mål å få god profilering i et slikt prosjekt mot å gjemme det bort i sentrum sammen med andre bygninger? I tillegg bør det legges til rette for at man lett kan svinge av og parkere ved bygget med både biler og busser. De som skal bestemme dette har nok en utfordring!

Kjell Rønningsbakk 24.06.2015 18:00
Den naturlige plassen vil være på den andre siden av Havneveien rett nedenfor Dampmaskinhuset. Like ved sjøen. Der er det nå ryddet. Grunnen eies av kommunen. Området rundt nede ved sjøen bør pusses opp, legg gangveier. Plant en hekk mot sjøen som gir ly mot nordavinden. Da vil blomster og planter kunne vokse på området. Orkla-parken bør utvides. Den ender ved Gammelosen. Den bør fortsette mot Thamshavn. Da vil Thamspaviljonen bli liggende så nær stedet den ble bygget som mulig. Det er den naturlige sluttstasjonen for et prosjekt som heter Heimatt. Da vil Orklaparken strekke seg fra Forve Bru til Thamshavn med Thamspavilionen som avslutning mot nord. Eneste innvending er fuktig sjøluft. Det bør avklares om bygninga vil få nok uttørking mellom regnskurene, men ei slik bygning uten oppvarming vil nok det. Dette bør klarlegges av kompetente folk.

Geir Sigbjørn Knutzen 24.06.2015 09:47
Helt enig med Berit. Skal bygget "heimatt" , må det på Strandheim. Vi kan da få en slynge av Orkanger Stasjon , stavkirka , Strandheim og Damphuset : Virkelig en historisk attraksjon for Orkdal. Har O. Kommune ellers tenkt på behov for areal rundt Kommunesenteret i f.m. kommunereform og vekst ? Tror det tenkte arealet til paviljongen her bør reserveres til fremtidig utbygging av K.senteret.

berit gjølmesli 23.06.2015 20:09
Den beste plasseringa vil etter min mening være ved Dampmaskinhuset fordi der blei paviljongen produsert, og der kommer den 'heimatt'. Der vil den også i mindre grad slåss om oppmerksomhet fra andre bygninger enn om den blir satt opp ved Herregården. Ei plassering ved Bårdshaug herregård vil fungere som en visuell slåsskamp mellom to spesielle byggverk; og ingen av de vil komme til sin rett. Slike bygninger bør få stå alene og skinne.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse