Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hester på beite: Her kommer Orkanger storhavn

Havn_hester___Kopi.jpg

Dette er Råbygdfjæra. Rett utenfor der disse hestene gresser skal storhavna på Grønøra Vest bygges ut. Trondheim Havn begynner planlegging igjen etter at Orkdal kommune frafalt kravet fra i oktober om at Havneveien må legges i miljøtunnel før Havna tar i bruk nye områder.

Nå står Orkdal kommune foran mange år med hestehandel rundt industrielle interesser og miljøhensyn.

Tema er hvor mye befolkningen på Orkanger og Råbygda/Gjølme skal ofre for å skaffe arbeid til folk fra hele regionen.

Droppet fakta
Miljøet tapte en kamp nylig da flertallet i Orkdal kommunestyre vedtok ikke å stenge Havneveien permanent. Politikerne unnlot - merkelig nok - å basere seg på fakta om trafikkmengder, trafikkstrømmer og støy innhentet av uavhengige konsulenter.

Etterpå fulgte Allskog opp i ST med feilinformasjon om akseltrykkbegrensninger på E39 kontra Havneveien.

Sånn kan det komme til å fortsette.

Økende tungtrafikk
1) Ingen aner når og hvordan trafikkproblemene for Orkanger og Råbygda/Gjølme skal løses. Det kan ta 15-20 år før tunneler er på plass, om de noen gang kommer. Tungtrafikken øker og øker.

2) En rekke krav til avbøtende tiltak vil trolig bli utfordret, på samme måte som kravet om å legge Havneveien i tunnel. Blant annet vil det gjelde grep for å begrense skadene på Råbygdfjæra, der hestene beiter.

Også for Grønøra Øst (Orkanger) flyter det meste. Her krever Fylkesmannen omfattende støykartlegging før eventuell utbygging i retning Nerøra og Gammelosen. Flere boliger har allerede for mye støy.

Handlingsplan for støy
Havna fikk et konsulentselskap til å lage en "Handlingsplan for (!) støy" i oktober i fjor. Ifølge planen skulle arbeidet starte i november. Kartlegging av vegtrafikkstøy skulle være ferdig i mars og måling av konkrete støykilder i mai.

Tidsplanen tilsier at man publiserer resultater og forslag til skjermingstiltak i september.

Et annet konsulentselskap har allerede konkludert  med at støyskjerm/-voll på Grønøra Øst vil ha liten eller ingen effekt. Støyen går over.

Trondheim Havn har latt Grønøra Øst ligge helt uten skjerming eller forskjønnende tiltak i tiår etter tiår.

DSC_0067.JPG

Ikke en busk har Trondheim Havn plantet for å lage skjerming mellom Grønøra Øst og Nerøra, Terna og Gammelosen. Slik har det sett ut i alle år. Orkdal kommune stiller ingen krav.

 

Publisert 16.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse