Besøkstall

66 716 denne måneden

17 050 861 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Sykkelbyen Orkanger - enda en plan vi glemte

Sykkelamfi2.jpg

Bildet er tatt på den travleste tida ved Amfi lørdag. Du ser et flott sykkelstativ med 49 plasser - og null sykler. Hvorfor? Fordi stativet står feil. Plasseringen er godkjent av Orkdal kommune, som så ofte i strid med kommunens vakre ambisjoner på miljøfeltet.

Hvor står syklene ved Amfi? Jo, her - støttet langs veggen nær inngangen:

Sykkelamfi.jpg

Syklister er naturligvis som bilister. De velger den mest praktiske og lettvinte løsningen.

Orkdal kommunestyre vedtok Sykkelstrategien "Gå og sykle i Orkdal" 10. mars 2010. Ett av mange punkt gjelder nettopp plassering av sykkelstativ:

"Bør være nært målpunkt...", presisert slik: "Plassering tett ved inngangen/utgangen."

Amfi er et forbilde når det gjelder antall og kvalitet på sykkelparkering. Men bilen har fått de beste plassene nær inngangen.

Det samme ser du ved skysstasjonen: 20 p-plasser med tak i utkanten av området.  Sykler låst fast til rekkverk nær veggen.

Sykkelskyss.jpg

Fra skysstasjonen.

Sykkelstrategien fra 2010 peker helt riktig på at det naturlig ligger til rette for mye sykling i stedet for bilkjøring i området Orkanger-Fannrem-Gjølme. Strategien peker også på hva som må gjøres for å få folk til å velge sykkel, blant annet.

  • Bygge godt hovedsykkelnett. Midler fra Statens vegvesen kommer fra 2014, ifølge strategien (?).
  • Prioritere vinterbrøyting.
  • Hensiktsmessig og god sykkelparkering, også for å skape en penere småby.
  • Sikre farlige punkter, som feks den kryssende undergangen ved Amfi og fortauet på Grønørbrua (Vigorbrua).

Grønørbrua (Vigorbrua) som case
Hva har Orkdal kommune gjort?  Tja, for å ta Grønørbrua. Ingen initiativ. Derimot måtte Orkanger Vel og Råbygda Vel jobbe i lang tid for å gjøre et livsfarlig fortau litt bedre, men det er fortsatt helt uakseptabelt. Dette er altså en skolevei.

Kommunen presterte først å nekte for at fortauet er kommunens ansvar.  Og vinterbrøyting? Fortauet var uframkommelig i lange perioder i vinter. Det er for smalt til skikkelig vinterdrift.

Løsningen er enkel: Bredere fortau med autovern, og ett felt med lysregulering for bilene. Men tenk; da må jo enkelte som kjører vente noen sekunder. Det går ikke an i sykkelkommunen Orkdal.

BruA14.01.jpg

Til høyre, skolevei for syklende barn. Bilen skal fram først og fortauet brøytes fullt av is og snø. Derfor blir ungene kjørt fra Gjølme/Råbygda - stikk i strid med alt Orkdal kommune hevder å stå for.

Håndteringen av trafikk- og samferdselssaker i Orkdal kommune er under enhver kritikk. Tre konkrete eksempler: Behandlinga av Havneveien, Grønørbrua og rådmannens forslag om å bruke knappe trafikksikkerhetsmidler i Knyken.

Færre sykler enn før
Syklinga i Orkdal har gått betydelig ned fra 2009 til 2014, skal vi tro de nasjonale reisevaneundersøkelsene. Den skulle ha gått opp, men hvem bryr seg?

Nå foreslår politikere nye grep som gir bilen enda større fordeler på bekostning av gående og syklende, som ofte er barn og unge. To eksempler:

  • Sæther-tunet som et slags monument midt i gang- og sykkelveien i den nye bykjernen. Bilen skal selvsagt rett fram, men hvis du sykler tåler du en omvei eller farlig innsnevring.
  • Forslag (fra Høyre) om undergang (!) for gående og syklende på Rømme Øvre. Bilen skal altså kjøre på flat mark, mens gående og syklende skal ned i et hull og opp en bakke.

Du kan ikke regne med å bli hørt eller få et ordentlig svar om du tar opp spørsmål om trafikksikkerhet i Orkdal. To eksempler fra Orkanger sentrum:

  • Kantstein må slipes ned for å gjøre det attraktivt å sykle - eller bruke rullestol. Kommunalt råd for personer med nedsatt funksjonsevne har for lengst tatt opp dette, og fikk et intetsigende svar.
  • Hellene på fortau i sentrum har løftet seg slik at det dannes en langsgående kant som er farlig for syklister, særlig når det er sleipt. Orkanger u-skole har tatt det opp etter at elever har veltet på skoleveien. Intet resultat.

Sykkel1.jpg

Denne kanten er verre for baken enn den ser ut på bildet. På motsatt side er løsningen perfekt.

Sykkel2.jpg

Hellene er feller for syklister fordi det enkelte steder har dannet seg en langsgående kant.

Orkdal kommune har ikke bare en sykkelstartegi, men selvsagt også en omfattende trafikksikkerhetsplan. Der er det listet opp prioriterte tiltak for å sikre myke trafikanter.  Havneveien er nevnt, et annet planlagt tiltak er fortau langs Njardar gate fram til Orkanger barnehage.

Men rådmannen ville bruke penger på et prosjekt som selvsagt ikke finnes i noen plan for sykling eller trafikksikkerhet; den øvre delen av veien til Knyken.

Den samme representanten for rådmannen har senere laget saksframlegg om Havneveien uten å bruke trafikkanalysen for Havneveien fra Norconsult. Der står svar på de fleste tema i saken. Men pytt pytt, fakta teller ikke.

Hva skal vi egentlig med faglig kunnskapsgrunnlag i Orkdal kommune når selv rådmannen gir blaffen? Hva skal vi med alle planene?

Hvis du likevel er interessert: Her kan du lese sykkelstrategien fra 2010.

Hans Kringstad

DSC_0017.JPG

Liv og lære i Orkdal. Bil og tungtransport går foran alt - hvis du ser bort fra det som står i alle de fine planene.

 

Publisert 07.06.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse