Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ber politikerne si nei til OTI nå

2009bilder_020_2.jpgRådmannen ber politikerne nekte OTI-sentret å starte en gigantisk utbygging nå. Først må det avklares hva vi ønsker i et framtidig sentrum,  ifølge saksframlegget. Samtidig kan det omsider presse seg fram et samarbeid om arealbruk og økonomi mellom idretten/kommunen på den ene siden og de kapitalsterke OTI-eierne (Storebrand) på den andre.

OTI-sentret ber blant annet om dispensasjon fra kravet om 1100 parkeringsplasser, noe som berører Orklahallen og Idrettsparken. Sentret mener det er nok med 600.

Politikerne behandler saken 15.april. Den handler ikke om endelig ja eller nei til utbygging, men om tidspunktet. Det er innført bygge- og deleforbud  i forbindelse med planen Orkdal 2040. OTI-eierne må ha dispensasjon for å starte bygging nå.

15.april skal de folkevalgte i hovedutvalg forvaltning vise hvor strenge eller "snille" de er i håndhevingen av forbudet.

OTI-planen innebærer et påbygg på over 15 000 kvm - det vil si mer enn en fordobling av dagens areal. Rådmannen påpeker at dette angår spørsmålet om sentrumsutvikling, som er kjernen i planen Orkdal 2040: Hva skal vi ha i sentrum, og hvor skal de forskjellige funksjonene ligge?

Målet er å skape et kompakt, levende og attraktivt sentrum etter flere tiår med planløshet og spredning i stedet for samling av funksjoner.

OTI-sentret er spesielt interessant fordi det er nærmeste nabo til Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen. Dette området er utpekt som en framtidig bykjerne av Visjonsutvalget. Sp-ordfører Oddbjørn Bang ledet utvalget og står bak konklusjonen.

All utvikling av parken, Orklahallen og Gammelosen kommer OTI-eierne til gode i form av økt trafikk og bedret goodwill, siden aktivitetene er så positive. Det er frivillige og kommunen som står for utviklingen.

Visjonsutvalget pekte på betydningen av et samspill med næringslivet. Foreløpig er OTI en stort sett passiv nabo. Nærmere økonomisk samarbeid kan nå tvinge seg fram om det ikke skjer frivillig. Det har blant annet sammenheng med behovet for parkering.

Orkdal kommune krever i stadig større grad parkering under bakken for å utnytte knappe arealer bedre. OTI har foreløpig ikke fått et slikt krav. Eierne ønsker dessuten bare 600 p-plasser - og ikke 1100 som kommunen i utgangspunktet krever.

Ved store arrangement er det allerede knapphet på parkering ved Orklahallen, tvers over veien for OTI.

 

Publisert 06.04.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse