Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien: Fortsatt full fart med tungtransport

Ner__ra6.jpg

For ett år siden var politikerne (bildet) på besøk ved Havneveien etter invitasjon fra Nerøra Vel. I dag ble det bestemt med 21 mot 14 stemmer at tungtrafikken fortsatt skal dundre forbi Gammelosen og Nerøra på ubestemt tid.

Ap foreslo å stenge vegen, men å gi dispensasjon for interntransport mellom Grønøra og Elkem Thamshavn.

Ordfører Gunnar H. Lysholm fremmet rådmannens forslag om å stenge for gjennomgangstrafikk når det er minst tungtrafikk: Kveld, natt, helger og helligdager.

Ner__ra3.jpg

Fra i fjor sommer. Bannerne forsvant.

Stengt når det er lite trafikk
Orkdalslista (7), Sp (5), Venstre (3), KrF (2), Høyre (2) og FrP (2) sikret flertall for at Havneveien blir transportåre for tungtrafikk på ubestemt tid - på hverdager mellom kl. 06.30 og 17.00.

Tellinger viser at det i all hovedsak er i det tidsrommet transporten går. Elkem Thamshavn vil nå tilpasse sine trailere slik at de går på dag. Trafikken blir altså mer intensiv på dagtid (ca 350 tungtransporter per dag i snitt).

Ordfører Gunnar H. Lysholm fikk flertall for at løsningen med trafikk kun på dagtid skal evalueres ett år etter at den er iverksatt. Ordføreren hadde ikke forslag til hva som skal evalueres.

Vil utrede det vi vet
Det fremmet derimot Lavrans Skuterud fra Venstre. Det meste Skuterud vi ha evaluert finnes forlengst i trafikkdata fra Statens vegvesen og Norconsult. Dette ser ut til å ha gått rådmannen hus forbi. Rådmannen fremmet derfor saken uten å bruke kunnskapsgrunnlag om trafikkstrømmer og trafikkmengder. Nettopp trafikkmengdene danner grunnlag for å beregne flytting av støy ved flytting av trafikk.

Etter mer enn ett års offentlig og politisk debatt om Havneveien, kom Elkem Thamshavn tirsdag med et overraskende brev. Der hevdes det at trailere ikke kommer opp på E39 pga en krapp sving. Man er derfor avhengig av Havneveien.

Løsninger for Elkem og den krappe svingen der skal også utredes.

Høyre snudde etter tips
Høyres Joar Syrstadeng stemte for full stenging i formannskapet. Han tippet at det ville bli 20-15 for stenging i kommunestyret (sitat fra ST). I kommunestyret stemte imidlertid Syrstadeng mot stenging selv...

Vedtaket betyr trolig:

* I hele sommer blir det full fart på Havneveien både på dag, kveld og i helger, slik helvetet var i fjor. Orkdal kommune rekker ikke å få opp bommner og lyssignal.

* Dette kunne ha vært på plass nå. Men da Ap ville ha opp saken i vinter, fikk ordfører Gunnar H. Lysholm flertallet med på å utsette den.

* Også neste sommer må folk regne med at Havneveien stort sett er åpen for tungtransport. Evaluering etter ett års drift innebærer at sommeren 2016 passerer.

Ner__ra4.jpg

Havneveien skal være åpen på ubestemt tid. Den skal ikke utbedres for å redusere slagstøy. Det er foreløpig nei til mer lys ved gangfelt. Kravet om å legge den i miljøtunnel før Havna er utvidet, ble også fjernet etter et drøyt halvår.

Kan bli ny sak
Imidlertid kan saken tas opp igjen og framskyndes etter høstens valg hvis den politiske sammensetningen endrer seg. I så fall kan en permanent løsning være på plass innen sommeren 2016.

Slagstøy
Fullt av hull i den ødelagte veien forsterker støyen fra tunge kjøretøy. Utbedring vil koste ca 1,5 mill. kr. De som vil  ha fortsatt tungtrafikk har ikke foreslått å sette av penger til utbedring.

Mangler lys
Flere gangfelt er livsfarlige i mørket. Dette er det heller ikke gjort noe med. Rådmannen (samme saksbehandler) frarådet å investere i lys i år fordi Havneveien kan bli stengt.

Et flertall på 24 mot 10 fjernet også kravet fra 29. oktober i fjor om at Havneveien skal legges helt eller delvis i kulvert før Havna kan ta i bruk nye arealer.

Slik stemte de
For trafikk:
Orkdalslista (7): Gunnar H. Lysholm, Knut Bjørkli, Bjørn S. Kirkholt, Per Kirkaune, Jørgen Indergård, Heidi Anita Øien, Eva Solstad.
Sp (5): Oddbjørn Bang, Hilde Hoston, Rasmus Skålholt, Gunnar H. Husby, Lars Erik Tallerås.
Venstre (3): Arne Grønset, Lavrans Skuterud, Kari Garberg.
Høyre (2): Joar Syrstadeng, Marie Richter.
KrF (2): Kari Tronvoll, Eli Skei Kvakland.
FrP (2): Tore Slørdahl, Reidar Samskott.

Disse sørget også samtidig for å fjerne kravet om å legge Havneveien helt eller delvis i kulvert før Havna tar i bruk nye arealer.

Mot trafikk (unntatt Elkem):
Ap (9): Hanne Nyhus, Knut Even Wormdal, Marit Mjøen, Arild Eggan, Emir Kaniza, Oddvar Kjøren, Hallvard Erlandsen, Tina Øyås, JoarSognli.
Orkdalslista (2): Berit Westrum Johansen, Khadija M. Ali.
Småbylista (2): Anja Tjelflaat, Bjørn Johan Vullum.
SV (1): Siv Åse Syrstad.

Ny E39 om 20 år
PS: Havneveien kan i ytterste fall bli liggende som en barriere med tungtrafikk mellom Orkanger og sjøen fram til 2030-tallet. Da først mener Statens vegvesen at det er realistisk å tro på bygging av ny E39 forbi Orkanger.

DSC_0017.JPG

Slik blir livet ved Havneveien i minst to somre til. Ordfører Gunnar H. Lysholm fikk flertall mot å stenge helt.

Dugnadsgjengen_1.jpg

Tungtransporten på Havneveien reduserer verdien av Gammelosen, og ødelegger langt på vei bruken av områdene i nord. Gjengen på bildet jobber dugnad på det kommunale friområdet. Innsatsen sparer Orkdal kommune for store beløp og sikrer estetisk kvalitet i det ordføreren kaller byparken. Fra venstre Morten Wormdal, Leif Erling Rostad, Jan Erik Bach, Oddbjørn Fossland, Finn Hoff, Tor Bach og Leif Herrem (Herrem falt ut i første omgang). Orkanger Vel holder dem med utstyr (ikke traktor, riktignok).
Foto: Oddlaug Røhmesmo.

 

Publisert 27.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 28.05.2015 20:01
Da er det vel ganske så klart hva orkdalingene bør stemme til høsten; alle andre partier enn de som fortsatt vil holde Havneveien åpen.

Tor Bach 28.05.2015 09:37
Litt utfyllende tekst på bilde om dugnadsgjengen. Til høyre på bilde står Leif Herrem, som også er fast med i dugnadsgjengen. For øvrig er det Finn som stiller med traktor. TB

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse