Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Her kan du høre lyden av Orkanger - midt på natta

­

"Bo- og levemiljø uten helseskadelig støy." 
Det er ett av Orkdal kommunes prioriterte og overordnede mål - vedtatt i Kommuneplanens samfunnsdel for 2013-2025. Trykk på bildet over, så hører du virkeligheten i stedet for vedtaket.

Opptaket har Eystein Garberg i Rømmesmoan gjort klokka 00.45 natt til mandag.

Du finner et tilsvarende opptak fra et soveromsvindu på Nerøra på Facebook-sida til Nerøra Vel. Det er fra ei natt litt tidligere i vår.

Støyen skriver seg hovedsakelig fra beltegående kjøretøy på Grønøra.

Orkdal er altså en anti støykommune. Havneutbygginga satte for alvor støyplager på dagsorden.

Trondheim Havn skulle starte arbeid mot støy i november. Det danske selskapet Niras laget en "Handlingsplan for støy" for Havna.

Første steg var møter med nettopp de nå aktuelle støykildene på Grønøra - Technip, Bredero Shaw,  Mardahl Maskin og andre firma - for å finne ut hvordan man kan redusere støy fra egen virksomhet. Ingen informasjon har gått ut til befolkningen fra Orkdal kommune eller Trondheim Havn om hva som eventuelt er gjort.

En kortversjon av planen:

1. Møter med bedrifter på Grønøra for å se på muligheter for å dempe støy. Samarbeid også med kommunen og velforeninger. Oppstart i november.

2. Egen støyside på Havnas nettsted. Skjema du kan bruke er opprettet, men vanskelig å finne. Her er skjema.
Dette er muligens det som menes med støyside.

3. Møte med utbygger i Joplassen boligfelt for å avklare plassering av støymålere.

4. Trafikk: Måling av dagens trafikkstøy og beregning av framtidig støy avhengig av vekst i containertrafikk. Start i januar 2015.

5. Intervju med Technip, Bredero, Mardahl og andre for å finne ut om de kan redusere støyproblem, feks ved å jobbe mindre om natta. Planen påpeker at det i å så fall betyr mer intensiv drift på dagtid.

6. Støymålinger på Nerøra, Joplassen og Småøran - start i april 2015.

7. September 2015: Møte med myndighetene for å diskutere tiltak etter målinger og dialog med bedrifter på Grønøra.

PS:
Dersom målingene faktisk er gjennomført har Orkdal kommune et enda bedre faktagrunnlag for å vurdere følger/gevinster ved stenging av Havneveien. Administrasjonen har valgt å se bort fra innhentet kunnskap.

 

Publisert 20.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Vegard 21.05.2015 18:48
Det er vel relativt åpenbart fra videoens navn at den ikke er tatt opp 00.45 natt til mandag...

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse