Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien: Trolig fortsatt massiv tungtransport

DSC_0057.JPG

Med et knapt flertall blir Havneveien holdt åpen for massiv tungtransport fra morgen til kveld. Det er det mest sannsynlige utfallet når kommunestyret avgjør saken neste onsdag. I formannskapet i dag ble det derimot 6-5 FOR stenging.

Mye taler for at flertall for snur til flertall mot når partiene prøver å samle troppene. Formannskapet består av 11 politikere, kommunestyret av 35.

Slik gikk det i formannskapet
Hanne Nyhus (Ap) foreslo fysisk stenging ved brua i Gammelosen).
De 6 som sikret flertall var:
Hanne Nyhus, Knut Even Wormdal, Emir Kaniza (Ap).
Joar Syrstadeng (Høyre).
Berit Westrum Johansen (Orkdalslista).
Anja Tjelflaat (Småbylista).

Rådmannen foreslo fri ferdsel mellom kl. 06.30 og 17 på hverdager. Det er da nesten all trafikken går, ifølge registreringer.
De 5 som stemte for rådmannens forslag var:
Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista).
Oddbjørn Bang, Hilde Hoston (Sp).
Kari Tronvoll (KrF).
Arne Grønset (Venstre).

Ordføreren foreslo evaluering om ett år dersom Havneveien holdes åpen. Forslaget sier imidlertid ikke noe om hva som skal måles (evalueres), hvordan det skal skje eller hvem som skal utføre. 

Et nærliggende scenario i kommunestyret er:
Hele Sp (5), hele miljøpartiet Venstre (3), de fleste på Orkdalslista (6 eller 7) og hele KrF (2) og FrP (1) stemmer for stenging.

Det er 17 eller 18 stemmer. 18 er nok. Det kan komme en ekstra fra Høyre, som har to i kommunestyret.

Det kan også bikke motsatt. Da må enten:
* flere på Orkdalislista snu ryggen til ordføreren (skjer neppe).
* begge i Høyre stemme for stenging (kan skje) eller
* noen i miljøpartiet Venstre stemme for stenging (er mulig).

Kompromiss?
Et tredje alternativ er at noen finner et kompromiss som kan samle politikerne. Fra administrasjonen (rådmannen) er det ingen hjelp å få. Her foreligger et saksframlegg basert på ren synsing trass i at det finnes mye faktagrunnlag.

Fakta om trafikkmengder, støy og evt. følger for næringslivet ved omkjøring er neglisjert.

Mer om støy
Tidvis ekstrem støy fra Grønøra de siste ukene har heller ikke fått Orkdal kommune til å reagere. Det ligger nå to lydopptak på Facebook, tatt opp om natta fra henholdsvis Nerøra og Moan. Den viktigste støykilden er beltegånde maskiner.

Orkdal kommune har som kjent vedtatt å prioritere arbeid mot støy generelt, og kartlegging/tiltak mot støy fra havna speselt.

Vedtakene er så langt ikke fulgt opp.

Man kan lese en viss ironi ut av politikernes vedtak om å gi Orkanger Vel kommunens Miljøpris for arbeidet blant annet i Gammelosen akkuirat denne uka.

DSC_0003.JPG

Vanlig situasjon på Havneveien. Slik vil en stor del av poltikerne fortsatt ha det på dagtid.

 

Publisert 20.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse