Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklahallen: Fylket kan bidra til lavere leie

DSC_0010.JPG

* Ny hall på Follo vil gi nesten gratis leie for barn og unge, sa Orkdal Venstre.
* Resultatet ble motsatt. Orkdal kommune har vedtatt å sette opp leia i Orklahallen til samme nivå som hallen på Follo.
* Men: Nå vil fylket sette ned leia i sine idrettshaller av hensyn i barn til Trondheim.

Dersom Orkdal kommune følger opp er det godt nytt spesielt for OIF. Laget betalte 700 000 kroner for bruk av Orklahallen i fjor, og er klart største leietaker.

Bakgrunn
* Orklahallen er eid av Orkdal kommune.
* Sondrehallen på Follo er eid av Sør- Trøndelag fylkeskommune.

Orkdal kommunestyre har vedtatt å trappe opp leiesatsene i Orklahallen for å nå samme nivå som Sondrehallen. I år er timeleia for trening:
* 270 kr i Orklahallen
* 320 kr på Follo

Kommunen mener derfor Orklahallen er subsidiert med 50 kr per time.

Idretten i Orkdal jobber for å få gratis leie for barn, slik mange kommuner har. OIF er i tillegg opprørt over en prisprofil som gjør at leia skyter i været hvis man selger kaffe og vafler eller tar inngangspenger (inntektsbringende arrangement).

I Orkdal betaler alle, og barn betaler det samme som voksne.

Avtale Trondheim/fylket
Trondheim er blant kommunene som har gratis bruk for barn i kommunens haller. I tillegg har kommunen forsøkt å kjøpe tid i fylkeskommunale haller.

I Adresseavisen sist lørdag forteller fylkesordfører Tore O. Sandvik at fylkeskommunen har vedtatt å sette ned leia til 250 kr slik at Trondheim kommune får råd til å kjøpe mer halltid. Alternativet er at fylkeskommunale haller delvis står tomme på kveldstid mens det er stor behov for bruk av hallene.

Reportasjen omtaler saken som en avtale mellom Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, men fylket kan trolig ikke ta høyere leie utenfor byen.

OIF og idretten er dermed i en posisjon til å forhandle NED leia i Orklahallen i stedet for at den skal settes opp. Politikerne skal uansett vurdere prispriofil i Orklahallen.

Follo ga dyrere, ikke gratis hall
Haller og leiesatser har en snodig og dramatisk forhistorie i Orkdal. Enkelte politikere ville bygge ny bane 3 på Follo i stedet for i Orklahallen. Til slutt ble det haller begge steder. Det skjedde etter at Orkdal kommune gikk inn med penger i fylket sin hall på Follo for å få full størrelse der. Den er likevel ikke stor nok til å brukes til håndballkamper, bare trening.

Disputten splittet idretten i Orkdal og toppet seg med det såkalte kuppet mot OIF i idrettsrådet.

I 2008 var debatten på sitt mest intense. Som et kuriøst tilbakeblikk: Orkdal Venstre hevdet i ST at en hall på Follo "vil gi så store inntekter at Orkdals lag og foreninger kan bruke alle tre baner nesten gratis."

Venstre forutsatte riktignok at hallen på Follo skulle bli en del av Orklahallen og at Orklahallen bare skulle ha to baner.

Noen år senere vedtok Venstre og andre partier å trappe opp leia i Orklahallen for å få like høy sats som det fylket fastsatte på Follo.

Nå kan Follo-satsen gå ned fra 320 til 250 kr dersom fylket behandler Orkdal som Trondheim.

IMG_0813.jpg

ST 13. desember 2008.

 

Publisert 12.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse