Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Rådmannen: Mindre støtte til Orkanger enn Fannrem Vel

DSC_0031.JPG

Rådmannen vil støtte Fannrem Vel med 18 000 kr og Orkanger Vel med 15 000 i kulturmidler. Det kan skyldes at:
* Orkanger Vel søker om 20 000 kr fra kommunen.
* Fannrem Vel søker om 120 000 kr fra kommunen.

Bildet viser den faste dugnadsgjengen som bruker alt fra ryddesag til traktor i Gammelosen.

Denne artikkelen vil trolig bli oppfattet av enkelte som et utslag av misunnelse og et forsøk på å skape mer grendestrid.

Den er ikke ment sånn. Dette handler om hvor vilkårlig systemet for kommunal støtte til frivillig arbeid kan slå ut.

I praksis kan du straffes økonomisk av Orkdal kommune for å drive effektiv dugnad, skaffe inntekter selv og vise nøkternhet ved søknad om hjelp fra kommunekassen.

Orkanger Vel har flest medlemmer
Orkanger Vel har svært god økonomi og trenger strengt tatt ikke penger fra Orkdal kommune. Men ordningen er slik at kommunen nå fordeler et stort beløp til over 50 lag og foreninger for å stimulere frivillig virksomhet.

Regnskap, budsjett og medlemstall er faktorer kommunen legger til grunn når tilskuddene fordeles.

Orkanger Vel har de siste årene vært en av de mest aktive og  en av de større velforeningene i Norge.

Velforeninga hadde 324 betalende medlemmer i fjor. I tillegg til kontingenten skaffer Orkanger Vel rundt regnet 100 000 kroner i året fra drift av denne nettsida og produksjon og salg av kalendre.

Steller Gammelosen for kommunen
Orkanger Vel driver nærmest kontinuerlig dugnad i Gammelosen i sommerhalvåret. Velforeninga har investert i motorsager, ryddesager, verneutstyr og annet materiell for å holde orden på kommunens friluftsområde.

Velforeninga tar i tillegg ansvar for stell i Hovslund sammen med Storåsfeltet Vel, og driver virksomhet i gata.

Orkanger Vel har laget en felles søknad for foreningas aktiviteter i stedet for å skille ut arbeidet i blant annet Gammelosen.

Orkanger Vel søker om 20 000 fra kommunen. Det er av erfaring et realistisk beløp når alle skal ha sitt. Rådmannen justerer ned til 15 000 i forslaget.

Tusenårsstedet
Fannrem Vel steller Tusenårsstedet og søker om 95 000 kr i støtte til dette. I tillegg søker Fannrem Vel om 25 000 til vanlig drift.

Resultat: Forslag om 18 000 kr i støtte - 3 000 mer enn Orkanger Vel. Fannrem Vel har 13 færre medlemmer enn Orkanger Vels 324.

Grunnlag mangler her for å sammenligne direkte kostnader til drift av Tusenårsstedet og drift av Gammelosen.

Tildeling av såkalte kulturmidler er en omfattende øvelse hvert år. Kulturutvalget behandler rådmannens forslag onsdag. Det går deretter til formannskapet.

Mange søknader og formål
Noen eksempler som viser mangfold, søknadsbeløp og foreslått støtte:

Orkdal seniorkor: Søker om 7 500, får 6 000 (forslaget).
Queen Beezz (musikk): Søker om 50 000, får 10 000.
Orkdal skolekorps: Søker om 60 000, får 60 000.
Natteravnene: Søker om 5 000, får 4 000.
Orkanger pensjonistforening: Søker om 4 000, får 4 000.
Grendstuggu Evjen: Søker om 10 000, får 6 500.
Orkanger Aktivum: Søker om 41 000, får 6 500.
Svormo Misjonshus: Søker om 20 000, får 6 500.
Grendstuggu By - gymleik: Søker om 10 000, får 4 500.
Orkdal Hagelag: Søker om 6 000, får 5 000.
Råbygda Framlag: Søker om 10 000, får 4 500.
Øyagrenda Vel: Søker om 5 000, får 5 000.
Evjensgrenda Vel: Søker om 10 000, får 5 000.
Fjellmobredden Vel: Søker om 10 000, får 5 000.
Gangås grendalag: Søker om 7 000, får 5 000.
Svorkmo Vel: Søker om 25 000, får 6 000.
Orkanger Vel: Søker om 20 000, får 15 000.
Fannrem Vel: Søker om 120 000, får 18 000.

Dette var altså eksempler. Politikerne kan endre alle "får"-beløp. Tilskudd til idrettslag kommer utenom.

DSC_0011.JPG

Vårdugnad  i Gammelosen.

 

Publisert 12.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse