Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Hva er det lov å spørre om i Orkdal?

DSC_0006.JPG

Ytringsfriheten står svakt i Orkdal. Vi har en politisk kultur som er lukket, selv om politikere som befinner seg innenfor muligens oppfatter den som åpen. Nå har ordfører Gunnar H. Lysholm (t.v.) plassert seg utenfor både loven og folkeskikken.

Kommunestyresalen 23. april:
Adressa-journalist Aagot Opheim leder et debattmøte i regi av Utdanningsforbundet. Tema er skole- og barnehagepolitikk. I panelet sitter representanter for partiene i Orkdal, inkludert ordføreren.

Ordet er  fritt. Fra en plass i salen stiller enhetsleder Kristin Broholm ved Evjen barnehage et spørsmål. Broholm lurer på hvordan de folkevalgte ser på nye retningslinjer som staten kommer med for barnehagene.

Ordfører Gunnar H. Lysholm fyrer seg opp over at leder ved en av barnehagene tar ordet på et politisk debattmøte. Det er illojalt. Han gir Broholm munnkurv, og i alles nærvær omtaler han den ulydige som:

"Min kjære, gode venninne."

I en slik setting er karakteristikken nedlatende, den virker latterliggjørende og smaker av et kvinnesyn fra 1950-tallets borgerskap. De fleste har greid å avskaffe denne type hersketeknikker, men de sitter kanskje sterkere i her hvor menn har absolutt alle politiske lederposisjoner.

Ordfører Gunnar H. Lysholm skal ha kredit for at han i ettertid beklager ordbruken.

Taushet er gull, ytring er galt
Desto verre er det at Lysholm ubegripelig nok står fast på at enhetsleder Kristin Broholm ikke hadde lov til å stille spørsmål til politikerne på møtet.

Ett eller annet sted går nok en grense for hva ledende ansatte bør si i en politisk debatt. Men å sensurere et relevant spørsmål om statens retningslinjer er absurd. Det er en krenkelse av normal ytringsfrihet og et angrep på en kunnskapsbasert debatt.

Episoden representerer en ukultur. Den bidrar til ytterligere å lukke det politiske miljøet i Orkdal, utarme det offentlige ordskiftet og dermed svekke demokratiet.

Meninger som selvskading
Akkurat dette temaet vet undertegnede en del om etter å ha forsøkt å stimulere til kritisk debatt i noen år.  I Orkdal bor mange kunnskapsrike mennesker som ikke vil si offentlig hva de mener.

Begrunnelse: Ubehaget som kan møte dem etterpå, og redselen for at kritikk kan få følger for karriere - i Orkdal kommune - eller på andre måter.

Frykten for konsekvenser er muligens uberettiget. Problemet er at frykten eksisterer.

Begeistring og avsky
Nettstedet du er inne på er drevet på dugnad i sju år. Mesteparten av stoffet er ment som enkel folkeopplysning. Fra tid til annen har artiklene brodd mot dem med mest makt - mot det de sier, gjør og ikke gjør (ikke mot personlige trekk).

I festtaler vil den typen samfunnskritikk bli omfavnet som et sunnhetstegn: Debatt driver demokratiet, kritikk skal sparke opppover.

Virkeligheten er en helt annen.

Kritisk stoff på dette nettstedet er slett ikke møtt med den begeistringen som bobler fram ved festlige anledninger, snarere med avsky. Det å verdsette ytringsfriheten er visst ment som en akademisk øvelse. I møte med realitetene svinner glansen fort.

Nettside i ubalanse
I 2010 inviterte jeg politikerne til å bruke orkangervel.no til lokalpolitisk debatt. Reaksjonene dokumenterte hvor svakt åpenhet og ytringsfrihet egentlig verdsettes.

En ringerunde fra ST resulterte stort sett i betraktninger om hva som er galt med orkangervel.no. Ordføreren ble sitert på at nettstedet er "noe i ubalanse", siden et bestemt innspill i debatten om kulturhus ikke var omtalt. Lysholm var for øvrig langt fra den verste. Jeg skal spare både politikere og andre lesere for resten.

Liten kontakt med folket
Orkdal kommune gjør lite for å styrke demokratiet ved å stimulere til mer innsikt og økt engasjement i befolkningen:
* Alle politiske møter går feks på dagtid.
* Folkemøtene er sporadiske og oftest elendig regissert.
* Lettfattelig og lett tilgjengelig informasjon om viktige saker finnes knapt, slik som havneutbygging, kommuneplan osv.
* Kommunen bruker ikke egen nettside eller Facebook til å folkeliggjøre komplisert informasjon.
* Også politikken til enkelte partier er usynlig. Ironisk nok har du måttet bruke orkangervel.no for å lese partiprogrammet til Orkdalslista for inneværende periode.
* Trolig som et resultat er ST ei avis nesten tom for lokalpolitisk debatt utenom valgkampene. Rundskriv fra Oslo dominerer leserbrevsida.

Kunnskap gir debatt med vett
Et åpent samfunn er selve grunnlaget for frie ytringer. Skal ytringsfriheten ha kraft må den gjødsles med kunnskap og stimuleres med meningsbryting.

I Orkdal skjer det motsatte.

Enda en personlig erfaring: Det absolutte bunnivå markerte kommunens eneste stortingsrepresentant høsten 2011. Etter 22. juli møtte Arbeiderpartiet terroren med følgende slagord:

Mer demokrati, mer åpenhet.

I oktober samme år sendte stortingsrepresentant Jorodd Asphjell en e-post til ST for å bli intervjuet. Bakgrunn: Undertegnede hadde referert til et tidligere intervju med et av ofrene på Utøya i en diskusjon om valgresultatet i Orkdal.

Asphjell brukte døde ungdommer for å skade ei velforening. I intervjuet - som i det minste burde vært begrenset til et rabiat angrep på undertegnede - greide stortingspolitikeren fra Arbeiderpartiet å nevne Orkanger Vel sju ganger.

Strategien var åpenbar, og den er brukt også av andre: Press velforeninga til å kneble skribenten.

Mer demokrati, mer åpenhet? Sikkert og visst.

Men hva har egentlig Kristin Broholm og andre ansatte i Orkdal kommune lov å si offentlig? Kan Orkdal kommune forklare befolkningen det?

Neppe, og trolig fordi kontakt med befolkningen - altså aktiv åpenhet - er lavt prioritert. Ofte er det enklest sånn.

Hans Kringstad

Knyk2.jpg

Eksempel på noe du ikke skal omtale i en kritisk tone offentlig. Orkdal IL sendte klagebrev til OIF da undertegnede (vara i OIF-styret) skrev om kommunal støtte og billettpriser under Toppidrettsveka.

 

Publisert 09.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Andreas Helbæk 10.05.2015 22:06
Veldig bra, Hans! Håper du orker å stå på videre.

Mamma 10.05.2015 16:36
Jeg har sterke meninger når det gjelder skolen, og jeg har nok blitt "klubbet ned" for lengst for mine uttalelser. Men det er heldigvis full ytringsfrihet og jeg står mer enn gjerne opp for den maktarrogansen som blir utøvd i denne saken og i kommunen. For noen uker siden var jeg på kommunesenteret på den omtalte Paneldebatten om barnehage og skolen i Orkdal. Det var dessverre lite foreldre representert der, og ingen presse. Jeg syns opplysningene vi fikk om skolen i Orkdal var urovekkende. Opplevde en nedlatende holdning når det gjelder timer for spesialundervisning i kommunen. Tror ikke vedkommende har sittet i leksesituasjon med et barn som ikke skjønner noe av leksa si. Vi fikk høre at spesialundervisning er en enorm utgiftspost for kommunen og at Orkdal bruker mye mere enn andre sammenlignbare kommuner pr elev. Forrige uke kom mitt barn hjem å fortalte at han hadde blitt tatt ut i en RLE time for å ha RLE. Jeg sendte melding til lærer og fikk bekrefter at han ikke hadde hatt norsk, men RLE. (Lærer kom med en nødløgn for å slippe unna sannheten, men det en helt annen historie). Dette for å kompensere for en spes.ped. time i norsk som de sa. Så den uka fikk han ikke timen han hadde krav på i norsk. Jeg tror knapt ikke det jeg hører og leser fra skolen lenger. Jeg har heldigvis bedt om alt skriftlig og nekter å komme på møter, og det gnager de veldig. Han skal ha tilrettelegging i norsk, matte og engelsk, men han har bare krav på norsk, det har de lærde funnet ut. Jeg har nå kommer ut av tellinga på hvor mange Mail jeg har sendt til skolen for få oversikten/loggen over timene mitt barn har hatt i spesialundervisning. Han skal ha 76 timer i året dvs. 2 timer i uka. Finnes det ingen slik logg? Tørr dere ikke si at det ikke finnes rutiner for føring av spes.opplæring? Det som koster kommunen så mye? Jeg har snakket med lærere som jobber i nabokommuner, og de fører ingen logg over disse timene. Hvis de 2 timene som er tilkjent barnet i løpet av uka, går ut på grunn av sykdom etc. Skal det ha 4 timer neste uke. Hvordan går det an å ha oversikten over dette uten logg? Vi foreldre har ingen mulighet til å følge med på at disse timene blir gjennomført og med hvem. Og hvilken kontroll har kommunen over utgiftene og gjennomføring av disse timene, når de ikke finnes nedskrevet? Jeg bare lurer siden jeg aldri får tilsendt denne oversikten. Har heller ikke fått bekreftet eller avkreftet at dette ikke finnes. Det jeg derimot har fått beskjed om, er at han har gått glipp av mange av disse timene (ikke etter at jeg begynte å klage på det da, selvfølgelig. Etter det har han vel fått alle timene han behøver)? og derfor ønsker jeg selv å se hva han har fått og hvilke lærere han har hatt. Da er jeg på dypt vann tydeligvis. Mange foreldre sier til meg at det blir mye bedre når barnet begynner på ungdomsskolen. Ja, det skjønner jeg. På paneldebatten ble det sagt at det brukes 10 ganger mere til spesialundervisning på en 10-ende klassing enn på en førsteklassing? Er det det Orkdal kommune kaller god skolepolitikk? Det er vel ganske mye som er tapt på veien fram til tiende? Målet for skolene i Orkdal var å bli blant de 10 beste, de er nr. 200-300. Men det pynter på statistikken å nilese på tidligere nasjonale prøver før den egentlige nasjonale prøven. Det er viktig å komme langt opp på landsgjennomsnittet. Ellers tok det 8 mnd. før han endelig fikk norsk i norsktimen sin. Hvorfor gikk det først i orden etter 8 mnd.? (Da har jeg fått mange beskjeder om andre elevers behov og skolens kabal, noe som overhodet ikke interesserer meg). Da har han gått glipp av ca. 35 timer naturfag. Men før påske måtte han sitte inne i en time da de andre i klassen hadde utetime...ja, ja pytt sann. Etter 2 kartleggingsprøver med 50 prosent rett på nivå 1 i engelsk fikk han den oppfølginga han har krav på. På den 3 prøven fikk han sitte alene med lærer og en annen elev, og hadde 1 feil, dvs. 99 prosent rett. Er det ikke avgjørende for de ansvarlige å finne ut om elevene skjønner det de holder på med, eller ikke? Er det nødvendig at jeg må si det?. Jeg har prøvene hjemme for de som ønsker å se. Har aldri fått en beklagelse fra skolen. Ikke det at jeg har ventet det heller, etter alle disse åra. Men jeg har fått beskjed da, om at hvis jeg ikke samarbeider med skolen kommer videre tvister med skolen i denne saken å bli lagt til grunn. En far sa til med for en tid tilbake, dette er som David mot Goliat. Ja, det kan jeg skrive under på. Er det ikke bedre å ha nivå 2 som mål når forutsetningen for det er der, enn å være fornøyd med nivå 1? Det er i alle fall en mor sitt mål, har aldri hørt at skolen har noe mål for mitt barn. Det er stort frafall i videregående skole i Orkdal. Rart. syns dere? Nei, det er svært opplagt, alt i livet ditt henger sammen, også ei god og kvalitet sikker grunnskoleopplæring. Det ser ut for at mitt barn må vente til det kommer i tiende klasse før det får den tilrettelegginga det har krav på. Jeg har tatt opp dette i mange år nå, det er ikke for at jeg synes det er så morsomt, det er faktisk utmattende, både fysisk og psykisk. På foreldre undersøkelsen på skolen står det noe lignende: Er du redd for å si hva du mener i redsel for at det skal gå utover barnet? Til det kan jeg si. Ja. Han blir straffet for at han sliter på skolen og for at mor sier ifra. Her er noen eksempler: Tatt ut av sløydtimer, fått tilbud om ekstra time etter skoletid, hatt lese kurs, langt som et vondt år, fordi lærere har vært syke, gått glipp av 35 timer naturfag, sittet inne for norsk mens klassen hadde utetime, tatt ut i RLE for å ha RLE... Han blir straffet for at han ikke henger med i alle timene og blir tatt ut i fag han klarer å følge med i, og det har tatt flere år før han har fått tilrettelegging på prøver. I ettertid blir jeg spurt om dere har vurdert det rette? Ved å la han sitte inne mens de andre i klassen har utetime? Å ta han ut i RLE for å ha RLE? Pluss alt det andre. Nei, det er ikke greit og det syns jeg faktisk de pedagogiske ansvarlige må skjønne selv. Det blir straff i stede for læring. For å beskytte mitt barn kommer dette til å bli det siste jeg kommer til å uttalte meg om i denne saken. Det eneste denne kommunen er redd for er en kommende rettsak, og denne saken står dessverre sterkere og sterkere som ukene og åra går. Det er godt jeg har alt skriftlig. Tusen takk for oppmerksomheten og ønske om en god sommer til alle. Mvh. mor til er barn som koster Orkdal kommune mye, men som mest sannsynlig har vært mye billigere hvis han har fått den hjelpa han trengte de 4 først skole åra.

Harald Aspen 10.05.2015 00:43
Flott og engasjert Hans, som alltid. Er det mulig å komme i dialog med politikerne om åpenhet? Kan vi skape et forum (ikke "arena") som ikke oppfattes som et sted for konfrontasjon (altså arena), men samtale? Kunne lokalavisa blitt med? Vi trenger et sted der uenighet og kritikk kan legges på bordet, og der ikke alle trenger å representere politiske lister. Kunne vært verdt et forsøk..

Nikki 09.05.2015 21:36
Det som Hans K påstår i denne reportasjen er ikke oppdiktet men faktisk realistiske betraktninger. Han har dekning for det han beskriver , og det bør bekymre de fleste av oss. Da ender vi nok en gang opp med hva som er hovedårsaken til den sterke grendestriden vi har innenfor lokalpolitikken og idretten.

Arild Singstad 09.05.2015 20:00
Bra Hans :)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse