Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Grønøra Øst: Venter 7-doblet tømmertransport

Gr__nr__a2.JPG

Den planlagte tømmerkaia på Grønøra Øst (mot Nerøra/Gammelosen) kan få sju ganger så mye tømmer som det var i 2009. De siste fem årene har tømmermengden over havna økt fra 22 000 til 79 000 kubikk.
Trondheim Havn vil bruke anslagsvis 80 mill. kr. på å bygge ut slik at det blir som på bildet.

(Ill: JJ Design/Creative Input).

Det går fram av en søknad om økonomisk støtte til tømmerkai sendt fra havneselskapet til Statens Landbruksforvaltning.

Statistikken i søknaden gir også noe av forklaringa på den økende tungtransporten på Havneveien. Både antall tømmerbiler og containertrailere på havna har eksplodert de siste fem årene:

Containere:
2009:       9 000
2014: ca 20 000

Tømmer:
2009:  22 000 kbm.
2014:  79 000 kbm.

Trondheim Havn skriver at tømmervolumet over kai kan nå 140 000 kubikk i løpet av neste ti år - altså nesten sju ganger mer enn for fem år siden.

I tillegg kommer 70 000 kbm. tømmer per år inn til flishoggeriet ved Gjølme.

Utbygginga på Grønøra Øst skal bli 300 meter lang (mot fjorden) og 50 meter bred (mot Nerøra/Gammelosen).

Antall containertransporter kan øke fra 9 000 i 2009 til 100 000 om et ukjent antall år.

Statistikk_t__mmer.JPG
Diagram fra søknaden om støtte.

Planen er å flytte containervirksomheten til et utvidet Grønøra Vest (mot Råbygda/Gjølme) og bruke Orkanger-sida som industri- og tømmerkai.

Tømmerkaia er planlagt 70 meter lang, og vil få et areal på ca 30 daa - tilsvarende fire fotballbaner.

Havneveien
Transporten til/fra nord går i dag via Havneveien.

Orkdal kommunestyre skal snart si om man helt eller delvis skal stenge Havneveien forbi Nerøra/Gammelosen/Terna.

Kommunestyret skal også ta stilling til om man skal gå bort fra rekkefølgekravet (betingelsen) vedtatt 29. oktober om at havna ikke kan ta i bruk nye områder før Havneveien er helt eller delvis lagt i kulvert/miljøtunnel.

Det førte til at havnestyret vedtok å stoppe videre planlegging - noe som ikke stemmer helt siden Havna altså nå har sendt en søknad om støtte til Statens Landbruksforvaltning.

T__mmer4.JPG

Framtidig tømmerlager. Havna vil bygge støyskjerm. Det vil ifølge havnas konsulent gi liten eller ingen støydemping. Et annet tema er visuell forurensing - altså høyden på tømmerstablene.

Aldri tunnel?
Bakgrunnen for forslaget om å fjerne betingelsen om kulvert/miljøtunnel er at Statens vegvesen har lagt fram en rapport som klart fraråder ny E39 via Grønøra. Grønøra-alternativet ville ha krevd Havneveien i tunnel/kulvert. Det er altfor dyrt, ifølge vegvesenet.

Det er ikke alle politikerene uten videre enige i, og flere vil ha utredet Grønøra-traseen videre. Ordføreren mener imidlertid kravene til havna kan strykes fordi det ikke vil komme noen tunnel/kulvert uansett når vegvesenet er så tydelig i sitt faglige råd.

På den annen side mener han at vegvesenets anbefaling om Evjen som beste trase er "ubrukelig".

Støy på Orkanger
En mulighet er at flerallet i kommunestyret lar tungtrafikken fortsette som før forbi Nerøra/Gammelosen og i tillegg fjerner kravet om tunnel/kulvert i framtida.

Likevel er det ikke fritt fram for Havna å bygge ut mot Orkanger. Fylkesmannen (staten) krever omfattende støykartlegging og konkrete tiltak mot støy som beviselig vil virke før Grønøra Øst kan bygges ut.

Dette foreligger fortsatt ikke. Flere boliger på Nerøra ligger i såkalt gul støysone allerede før havna utvider - og uten at alle støykilder er målt.

T__mmer3.JPG
Fra søknaden om økonomisk støtte.

 

Publisert 07.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse