Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Gammelosen: Mardahl Maskin vil heve jordvollen

Gammelos_hall.jpg

* Mardahl Maskin er villig til å heve Orkdal kommunes jordvoll mot industriområdet der bedriften har satt opp en stor plasthall.
* Orkdal kommune varsler ingen egne grep for bedre skjerming mellom Nerøra/Gammelosen og Grønøra.

Det er resultatet etter at styret i Orkanger Vel tidligere i vår sendte brev til Orkdal kommune for bedre avbøtende tiltak når industrivirksomheten utvider.

To viktige poeng fra velforeningas side:
1. Likebehandling:  Orkdal kommune krever en rekke tiltak mot støy og visuell forurensing ved utbygging av havna. Det er like viktig å sikre Nerøra og Gammelosen når annen virksomhet utvider på Grønøra.

2. Kommunens ansvar: Mardahl Maskin har satt opp en ruvende plasthall inntil Gammelosen der skjerminga er dårligst og vollen lavest. Bygget er reist helt i tråd med alle krav og godkjenninger fra kommunen. Det er Orkdal kommunes ansvar å sikre skjerming, enten ved pålegg eller at kommunen gjennomfører selv når det ikke fins grunnlag for pålegg.

Velforeninga ba spesielt om:
* heving av jordvollen og skjermvegg.
* forlengelse av jordvollen mot nord.

Plan og forvaltning i Orkdal kommune svarer som om Orkdal kommune ikke har noe selvstendig ansvar for skjerming mellom Grønøra og bomiljøet/Gammelosen.

Plan og forvaltning svarer ikke i det hele tatt på spørsmålet om å forlenge vollen mot nord.

Her er hele svaret, som i likhet med brevet fra Orkanger Vel gikk i kopi til alle de politiske gruppelederene:

"Viser til Deres brev av 04.04.2015. Henvendelse vedrørende oppført plasthall på eiendommen gnr. 257 bnr. 326.

Dere henstiller til at Orkdal kommune skal foreta avbøtende tiltak, i forbindelse med oppførte hall. Dere mener at plasthallen som er oppført er visuelt skjemmende og at den har en uheldig farge.

Avbøtende tiltak som ønskes er heving av jordvoll med skjermvegg samt mulig endring av farge på plasthallen.

Vi gjør oppmerksom på at kommunen ikke har hjemmel til å pålegge mer enn det som plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan forutsetter. Kommunen har ingen bestemmelser for hva som skal kunne aksepteres av farger på bygninger på industriområdet.

Eier av plasthallen har imidlertid selv vært i kontakt med kommunen om muligheter for å heve støyvollen i det aktuelle området slik at den får en jevn høyde. Det vil aksepteres av kommunen.

Plan og forvaltning
Elin Talke Strømsvik
ingeniør"

Kommentar:
1. Orkdal kommune vil akseptere at en privat bedrift gjør utbedringer. Man burde heller uttrykke takknemlighet. Utbedringene gjelder det mest brukte kommunale friområdet i en kommune med folkehelse som vedtatt verdi. Bedre skjerming bedrer også bomiiljøet langs mælan. Det er glimrende at Mardahl maskin tar ansvar.

2. Det blir etter dette opp til de politiske partiene å finne ut om Orkdal kommune selv skal bidra med noe, for eksempel å forlenge jordvollen i nord, mot tungtrafikk og svart støv fra lageret like ved.

Les tidligere artikkel.

Hans Kringstad

 

Publisert 03.05.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse