Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

OIF betalte 700 000 kr for å bruke Orklahallen i fjor

SetWidth800_20150217012.JPG

OIF håndball, OIF turn og OIF fotball betalte til sammen 700 000 kroner i leie av Orklahallen for 2014. Idretten advarer mot at kostnadene stenger ute de barna som kanskje trenger tilbudet mest. Onsdag ble prispolitikk og drift av hallen tema i kulturutvaget.

Bildet over er fra OIFs tradisjonsrike håndballskole.

Leie av hallen må hovedsakelig dekkes inn via dugnad og foreldrebetaling (treningsavgift).

Orklahallen hadde litt over en million kroner i leieinntekter fra lokale lag og foreninger i fjor. Dette utgjør mesteparten av inntektene.

OIF sto for 700 000

Håndball: 340 000
Turn:        204 000
Fotball:    156 000

Håndball betalte i tillegg ei regning på 75 000 fra 2013 som var blitt liggende i kommunen.

Håndballavdelinga driver omfattende dugnadsarbeid og gjennomfører en rekke store arrangement for å skaffe inntekter. Likevel gikk avdelinga med 124 000 i minus i fjor.

Dyre vafler
Et stridstema er prisprofilen i hallen. Pris per time per bane for arrangement/konkurranser (som en håndballkamp) er 325 kr. Men hvis kampen er inntektsgivende skyter prisen i været til 845 kr.

Det betyr at når OIF selger vafler må laget betale nesten det tredobbelte i baneleie.

I Trondheim og en del andre kommuner får barn bruke idrettshallene gratis. I Trondheim er også mye av drifta satt ut til lagene mot betaling.

I Orkdal er drifta lagt opp annerledes. Etter møtet i dag (onsdag) blir både prisprofil og driftsform politisk tema.

Det blir dyrere
Kommunestyret har vedtatt å trappe opp leieprisene. Målet er å komme på samme nivå som Sondrehallen på Follo. Den var Orkdal kommune med på å betale, men den er eid av fylkeskommunen. Fylket bestemmer timeprisen.

Mens en del andre kommuner lar barn bruke haller gratis, mener Orkdal kommune at man med 270 kr subsidierer hver time for barn og unge med 50 kr. Fylkeskommunen (Sondrehallen på Follo) ligger 50 kr høyere.

Eksempel på satser i Orklahallen:
Trening per bane/time: 270
Ekstra garderobe: 115
Kjøkken: 185 per påbegynte time
Kamper/stevner: 325 per bane/time
Kamper/stevner med salg: 845 per bane/time

Utleie til utenbys lag/foreninger er litt høyere.

Oklahallen er et av de viktigste møte- og aktivitetsstedene i folkehelse-kommunen Orkdal.Mellom 4000 og 5000 besøker hallen på ei uke i sesongen.

DSC_0076.JPG

Futsalturnering i Orklahallen. Prisen er den samme enten de aktive er voksne eller barn.

 

Publisert 22.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse