Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ett år etter Orkanger by-vedtak: Billig å bo - liten tilflytting

Jo2.jpg

* På Orkanger får du ei tomt og en svær villa med utsikt for det samme som bare tomta koster i Trondheim.
* I snitt får du 44 prosent rabatt ved å kjøpe bolig på Orkanger framfor Trondheim.
* Det er like billig å pendle med buss her som i Trondheim.
Likevel: Et år etter vedtak om bystatus driver Orkdal kommune fortsatt ikke markedsføring.

Bystatus - hva så?
I verste fall blir vedtaket om bystatus en ulempe: Det forsterker polariseringen mellom Orkanger og resten av kommunen, og puster liv i grendestriden.

Ideen var å bruke bystatus i aktiv markedsføring for å øke tilflytting og tilgang på kompetent arbeidskraft. Et vedtak om bystatus har ingen verdi i seg selv.

Vedtaket ble fattet 28.mai i fjor med virkning fra 1. juli. Orkdal kommune gikk 1. juli i møte uten eneste plan, og ordføreren dro på ferie. Frivillige kastet seg rundt.

Da hadde ei kommunal arbeidsgruppe hatt flere møter gjennom vinteren for å avklare momenter for/mot bystatus. Forslaget om bystatus kom opprinnelig fra ordføreren, etter råd fra Engasjert Byrå.

Venter på Trondheim
Orkdal har relativt liten folkevekst og liten tilflytting. Den største gruppen netto innflyttere kommer fra utlandet og inkluderer flyktninger.

Det store markedet - Trondheim - drar fortsatt ikke lenger enn til Børsa, trass i at:
* Prisene er lavere på Orkanger enn i Børsa.
* Reisetida til Trondheim er nesten den samme.
* Tilbudet innen handel, service osv er langt bedre på Orkanger

Noen fakta som Orkdal kommune KUNNE ha brukt om man fulgte opp planen om bystatus som ledd i markedsføring:

Eneboliger
Ei tomt på Joplassen koster ca 1 mill. kr. per mål.
Tomter i Trondheim koster 3-6 mill. kr. per mål (søk på finn). Men noen av dem er så små at du må bygge spesialhus.

På Orkanger får du både tomta, en flott enebolig og fjordutsikt for det ei tomt koster i Trondheim.

Brukte boliger
Fersk statistikk fra eiendsomeglerne med snittpris per kvm:
Orkdal:      22 000
Melhus:      24 000
Skaun:       25 000
Malvik:       28 000
Stjørdal:     28 000
Trondheim: 39 000

"Orkdal-rabatt" sammenlignet med Trondheim er 44 prosent og  Skaun 14 prosent.

Nye leligheter snitt per kvm:
Trondheim sentralt:  53 000
Orkanger sentrum:   40 000 

26 prosent rabatt - eller 26 prosent mer bolig for pengene.

Like fullt er boligprisene i Orkdal tredoblet siden 2003.

God og billig buss
Om et par flytter fra Trondheim må en regne med at den ene fortsatt vil jobbe i storbyen. Orkdal har aldri markedsført kollektivtilbudet.

Pris per dag for en pendler med buss, tur/retur Orkanger-Trondheim: ca 28 kr*

Ja, du leste riktig, 28 kr.

Bussen er langt bedre enn i Trondheim, den går hyppig i rush.

Mange har samme reisetid internt i Trondheim, men får ikke skattefradrag fordi reisen er kortere. Faktisk dagspris blir derfor omtrent lik for en busspendler fra Orkanger og en som bor og jobber i Trondheim.

* Kjøp av T-kort 2x180 dager (9 990 kr). Minus ca 3 500 i fradrag. Delt på 230 arbeidsdager. (Kortet kan brukes av alle til alle tider).

Boligsalget så langt
Salvesen & Thams har solgt bla:
23 av 46 tomter på Joplassen.
22 av 23 leiligheter i Reme-gården.
20 av 25 leiligheter i Franslykkja.

Der blir det innflyttng 15.mai.

Prosjekt som kan komme snart:
Firemannsbolig på Kjøreskoletomta Bårdshaug.
Konsentrert bebyggelse på Joplassen (totalt plass til ca 100 boenheter).
Fem Ungbo-eneboliger i Hovsbakkan.
Også boligblokka bak det nye bankbygget er aktuell.

Boligkveld på Strandheim
Du kan høre mer om pågående og kommende prosjekt på Eiendomsmegler1 og Salvesen & Thams sin boligkveld på Strandheim onsdag kl. 18.

View_Photomontage_2.jpg

Reme-gården er under bygging og skal se slik ut i juni 2016. Bare en av de 23 leilighetene er ledig.

PS1:
Orkanger Vel har ikke engasjert seg for bystatus, men ble med på et par møter i arbeidsgruppa. Hadde følgende standpunkt:
* Bystatus verdiløst hvis det ikke brukes i profesjonell markedsføring.
* Bør evt utsette til kommunedelplanen avklarer om det blir en reell satsing på bykjerne og handel innenfor rød strek.
PS2:
Småbylista er innstilt på å arbeide målrettet for at Orkdal kommune skal bruke vedtaket om bystatus i profesjonell markedsføring.Formål: Å øke tilflytting, særlig fra Trondheim, og for å få egen ungdom tilbake etter studier.

 

Publisert 20.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse