Besøkstall

22 297 denne måneden

11 879 715 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Naturvernforbundet: Vil utrede tsunami-fare på Orkanger

DSC_0004.JPG

Naturvernforbundet ber myndighetene undersøke faren for ras og tsunami ved utbygging av storhavn på Orkanger. Forbundet bygger på data fra vitenskapelige undersøkelser, og mener risikoen er til stede.
En flodbølge rammet Orkanger ved utbygginga på Thamshavn i 1930.

Brevet gikk til Direktoratet for sikkerhet og beredskap tidligere denne uka. Les hele brevet.

Fjordbunnen er gransket
Naturvernforbundet har innhentet informasjon fra omfattende kartlegging av grunnforholdene i Orkdalsfjorden i regi av NGU og NVE. Dette er sammenholdt med generell kunnskap om faktorer som kan utløse undersjøiske skred og påfølgende tsunami.

Forbundet mener de fleste risikofaktorene er til stede, og ber Direktoratet sørge for en risikovurdering der det tas hensyn til de totale skadevirkningene ved utbygging:

  • Risiko for ras ved inngrep i sjøen. Det er planlagt mudring og utfylling både på Grønøra Øst og Vest.
  • Risiko for ras ved å legge Havneveien i kulvert og tillate fortsatt tungtransport.
  • Risiko for forurensing fra oppmagasinert kopper og sink ved mudring (avsetninger fra gruvevatn gjennom mange tiår).
  • Risiko for Orkla som nasjonal lakseelv ved inngrep nær munning (skal egentlig ikke skje, ifølge vernevedtak) og mulig skade ved forurensing fra skip.

Fylkesmannen påla Trondheim Havn å utrede havn på Thamshavn Nord pga ulempene på natur og bomiljø ved utbygging mellom Orkanger og Råbygda/Gjølme.

Havnas konsulent avviste Thamshavn Nord bla pga grunnforholdene (risiko for ras).

Naturvernforbundet mener risikoen ser ut til å være større ved Orkanger og Råbygda/Gjølme. Her er det spor etter langt flere ras/utglidninger enn ved Thamshavn Nord. 

Nettopp spor etter tidligere ras er en av flere indikatorer for å vurdere skredfare. Det er påvist mange groper mellom Orkanger og Råbygda.

Andre risikofaktorer:

  • Bratt marbakke (skrent) ned mot dypet. Grønøra Øst er ca 19 grader og Vest ca 15 grader skråning, ifølge Naturvernforbundets beregninger. Dette er over en antatt risikogrense.
  • Elveutløp øker risiko. Orkla renner ut her.
  • Kvikkleire øker risiko. Kvikkleire er ikke påvist, men finnes lenger øst mot Strandheim. Kan finnes, ifølge Naturvernforbudnet. Undersøkelser ved Grønøra Øst (utenfor Gammelosen) viser "bløt og plastisk leire".
  • Inngrep øker risiko. Mudring ute i sjøen og oppfylling på land er en forutsetning for å bygge ut havna.

Eksperter sier OK
Konsulentselskapet Rambøll mener utbygging på Grønøra Vest ikke øker rasfaren dersom oppfylling trekkes 50 meter innenfor kanten på marbakken. Se lenke til Rambøll-rapporten "Marbakkenotat" hos Havna -pdf til høyre på sida.

Naturvernforbundet problematiserer denne konklusjonen basert på andre funn og generell kunnskap om risikofaktorer.

Forbundet peker særlig på risikoen for at ras ett sted kan utløse flere ras andre steder i fjorden. Nettopp det skjedde 2. mai 1930.

En flodbølge tok ett menneskeliv og gjorde store materielle skader. Ulykken inntraff under utbygging av smelteverket på Thamshavn.

IMG_0779_1.jpg

Ute mot fjorden stuper terrenger bratt ned mot dypet. Naturvernforbundet mener en grundig kartlegging av skredfare må til ved utbygging og mudring for havn.

 

Publisert 17.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Eduard 23.04.2015 11:05
Ja , og hvis Orkanger ikke tatt noen sjanser så hadde vi fortsatt måtte leve av skogsbruk og laks..slutt å drømme tar aksjoner... bygge Orkdal.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse