Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Havneveien blir aldri gravd ned: Prisanslag 2,5 milliarder

NyE39.jpg

* Statens vegvesen anslår at det vil koste ca 2,5 milliarder (!) kroner å legge ny E39 i kulvert under Grønøra og Gammelosen.
* Beste alternativ for ny E39 med påkobling på Evjen vil koste ca 3 milliarder.
* Politikerne må nå bestemme om de skal stenge Havneveien.

Illustrasjonen viser forskjellige traseer. Den ovale markeringen viser anbefalt kobling mellom ny og nåværende E39 rett sør for sjukehuset. De stiplede linjene er mulige tunneler fra Gangåsvatnet/Skjenalddalen til Gjølmesliene.

Skissen viser ikke tunneler under Bakkan. Det er utredet både en lang og en kortere (se lenger ned).

To plausible konklusjoner etter Vegvesenets foreløpige utredning:
1) Havneveien kommer aldri til å bli lagt i kulvert, slik Orkdal kommunestyre krever før Trondheim Havn kan ta i bruk nye områder.

2) Totale kostnader for ny E39 forbi Orkanger er så høye at prosjektet er en fjern drøm.

Statens Vegvesen er klar på at en eventuell ny E39 fra Harangen (Gangåsvatnet) må kobles på dagens E39 ved Evjen.

Disse alternativen faller dermed bort:
* Grønøra/Gammelosen (altså inkludert Havneveien) frarådes pga kostnader og miljøproblemer.
* Bårdshaugbrua (dagens trase) frarådes pga rundkjøringer, trafikkork og miljøproblemer.
* Fannremsmoen gir ingen gevinst, bare en omvei.

Ergo Evjen:
Evjen i flere varianter er traseen som bør utredes videre. Her er det aktuelt å føre veien like sør for sjukehuset, eventuelt nedgravd i kulvert.

Den kan komme fra Harangen (Gangåsvatnet) i tre varianter:
* Lang tunnel fra Kvakland til Gjølmeslien under Ustjåren.
* Kortere tunnel fra Andøl i Skjenalddalen til Gjølemslien.
* Ingen tunnel, dagens trase.

Astronomiske kostnader
Uansett løsning er ny E39 forbi Orkanger et milliardprosjekt. Orkdal kommunestyre vedtok for drøyt to år siden å gå for en Miljøpakke for å løse trafikkproblemene - det vil si bompenger som delvis finansiering.

Den første skissen omfattet E39 i kulvert på Bårdshaug og i tunnel fra Bårdshaug til Thamshavn. Flere andre tiltak inngikk også i skissen til pakke.

Totale kostnader ble anslått til 590 mill. kr. Nå sier Statens vegvesen at en to km lang tunnel fra Bårdshaug til Thamshavn alene sannsynligvis vil koste ca 900 mill. kr.

Bompenger i mange år
Ved å la bommen på Thamshavn stå vil man få inn 45 mill. kr. per år. Det vil altså ta 20 år å nedbetale en tunnel med bompenger.

Senere er Miljøpakken utvidet til å omfatte blant annet ny vei på Geitastranda. Et interimstyre ledet av varaordfører Oddbjørn Bang jobber med bompengesaken.  Les tidligere sak om Miljøpakke Orkdal.

Kostnadsoverslag Grønøra:
På bakken over Grønøra: 1,6 mrd.
I kulvert under Grønøra/Terna: 4,1 mrd. (altså 2,5 mrd. i merkostnad for kulvert).

Kostnadsoverslag Evjen:
I dagen: Ned Skjenalddalen og oppe i dagen forbi Orkanger som nå: 1,8 mrd.
Korteste tunneler: Andøl-Gjølmeslien (3,5 km) og Bårdshaug-Thamshavn (2 km) : 2,9 mrd.
Lengste tunneler: Kvakland-Gjølmeslien (5,4 km) ogEvjen-Thamshavn (2,8 km): 3,2 mrd.

Her finnes flere mulige varianter med ca. 3,2 mrd. som det dyreste.

Havneveien_kulvert.jpg

Havneveien innebygd forbi Terna ble lansert som ide i fjor.

Tunnelpriser forbi Orkanger:
Tunnel Bårdshaug-Thamshavn er anslått til 900 millioner.
Den litt lengre Evjen-Thamshavn er anslått til 1,2 mrd. Kostnadene blir ca 200 mill. lavere når tunnelene kalkukleres  som del av et større prosjekt.

Ny E39 forbi Orkanger er ikke inn i noen budsjetter eller i Nasjonal Transportplan (NTP), der det er lang kø fra før. Prosjektet kan tidligst komme inn i perioden 2018-2027.

Hva skjer med Havneveien?
Den nylig vedtatte kommunplanen for Orkdal krever Havneveien i kulvert eller miljøtunnel før havna kan ta i bruk nye områder. Dette rekkefølgekravet må trolig gjøres om.

Aller først har politikerne forpliktet seg til å stemme over stenging av Havneveien for gjennomgangstrafikk. Havnas konsulenter anbefaler stenging av hensyn til nærmiljøet.

Tungtrafikken er massiv og økende på en vei som danner en barriere mellom Nerøra/Gammelosen og fjorden. Havneveien var tenkt som et provisorium. Den tilslører mye av utfordringene med tungtrafikk på Orkanger.

Mange politikere er klare på at Havneveien må stenges, men andre har sagt i kommunestyret at det er uaktuelt å stenge før E39 ligger i tunnel. Da må noen spa fram en til tre milliarder kroner først. Det tar normalt minst ti år.

DSC_0017.JPG

Livet på Havneveien. Dette er Orkangers siste kontakt mot fjorden etter utbygging av Grønøra.

 

Publisert 13.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Pål 15.04.2015 00:19
Evjen må bli den beste løsningen for alle sammen. Best å få tungtransporten vekk fra sentrum og boligområder.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse