Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trondheim Havn ber deg lytte etter støy

Containere.jpg

Trondheim Havn ber folk på Orkanger og Gjølme/Råbygda si fra om plagsom støy. Havna har lagt ut et eget skjema på nettet. Det kan du enkelt fylle ut og sende inn: Støyskjema.

Rapporter fra folk flest skal bidra til det omfattende arbeidet med å kartlegge støynivå og støykilder.

Orkdal kommune har vedtatt arbeid mot støy som et overordnet mål i egen samfunnsplan, der folkehelse står sentralt.

Rapport med mangler
Støy som lokalt samfunnsproblem kom imidlertid ikke på dagsorden før Trondheim Havn søkte om å utvide arealene sine på Grønøra  for å gjøre Orkanger til regional storhavn.

Da viste en støyrapport at flere boliger på Nerøra allerede lå innenfor såkalt gul sone - det vil si at de har mer støy enn anbefalt.

Rapporten Sweco laget for havna hadde tre alvorlige svakheter:

* Den målte ikke alle støykilder, bare støy fra selve havneområdet.

* Den vurderte ikke effekten av avbøtende tiltak - altså om de vil virke.

* De fleste tiltakene Sweco anbefalte rettet seg mot andre enn Trondheim Havn. Det er tvilsomt om alle tiltak kan tvinges gjennom (feks slutt på spoling av rør om natta når rørfartøy ligger ved kai til høy timepris).

Klangen fra store rør
Havna har antydet at den verste støyen ikke kommer fra deres virksomhet, men fra industrien - blant annet rør som slår mot hverandre.

10 000 nye trailere
Trafikkstøy er for øvrig ikke tatt med i Sweco-rapporten. Havnetrafikken er fordoblet på noen få år, fra ca 10 000 til ca 20 000 containertrailere årlig. Annen trafikkøkning kommer i tillegg.

Fylkesmannen vil ikke godta utvidelse av havna mot Nerøra før all støy er målt samtidig som det foreligger en plan for tiltak som vil redusere støy.

Hvana ber deg spesifisere type støy. Metallisk klang fra rør og støy fra spolebåt er to av kategoriene. Godstransport inngår også.

DSC_0003.JPG

Spoling av rør skjer døgnet rundt når båten er på Orkanger. Støy kommer både fra selve spolinga og fra alarmer.

 

Publisert 10.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse