Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orklaparken skal bygges: Skiltene kom først

DSC_0002.JPG

Orkdal kommune har bestemt seg for å bygge Orklaparken som en park - ikke som dagens kjørevei med utsikt mot industrien og skog mot elva. Arbeidet er igang. Flotte turskilt har kommet opp.

Kort historikk:
Et av resultatene av Orkdal 2040 var ideen om å åpne Orkanger mot elva; etableringen av Orklaparken.

Innleide fagfolk pekte på Orklas betydning for lokalsamfunnet, og på at vi ikke har utnyttet elva som attraksjon og område for rekreasjon i sentrum. De laget fristende skisser av raste- og utsiktsplasser langs en av Norges mest kjente lakseelver, nesten midt i tettbebyggelsen.

Orklaparken_Selberg1.jpg

Orkdal 2040: Selberg Arkitekter så for seg rasteplasser med benker der det er ryddet for sikt mot elva. Dette er fra 2009/2010.
Snart kan det kanskje bli sånn.

Orkdal kommune bevilget et mindre beløp for å realisere Orkdal 2040-ideen om Orklaparken på Orkanger. Tilsvarende beløp ble bevilget for strekningen Bårdshaug-Forve for å sikre rettferdighet.

Pengene strakk ikke til. Mellom bruene på Orkanger ble det laget en tursti med bredde som en bilvei. Ingen sikt mot elva, ingen skjerming mot industrien. I den grad det var ryddet la  kommunen igjen avfallet i store hauger langs traseen.

Politikerne tok ansvar. Nå er det bevilget 2,5 mill. kr. for 2015 og planlagt satt av samme beløp i 2016 - fordelt likt mellom nedre del av Orkla og Bårdshaug-Forve.

Hvileplasser og benker
Skjerming mot industrien er så smått påbegynt med en liten voll på østsida av elva ved Transportsentralen. Kommunen har også ryddet en del langs veien.

Etter hvert er det planen at det skal komme hvileplasser slik at folk med nedsatt kondisjon eller dårlige knær kan bevege seg mellom bruene uten å måtte legge seg på bakken for å hvile. Orkdal kommune har vedtatt å prioritere folkehelse. Da må området kunne brukes av de fleste.

Noen bilder tatt på en grå dag som ikke yter området full rettferdighet:

DSC_0003.JPG

Skilt har kommet opp med tekst på norsk, engelsk og tysk. Skiltene forteller om et godt tilrettelagt turveinett. Det forplikter til videre arbeid.

DSC_0005.JPG

Skiltene er del av et nasjonalt prosjekt for å stimulere til mer friluftsliv. Dette er sett sørover fra Grønørbrua (Vigorbrua), på vestsida av Orkla.

DSC_0007.JPG

Veien langs nedre del av vestsida av Orkla er ikke akkurat intim, og det gjenstår mye rydding for å åpne for sikt mot elva og blant annet fuglelivet der. Det ligger mye sinnsro bare i å se ei elv flyte forbi.

DSC_0009.JPG

Fra Grønøra Øst. Jo dårligere skjerming mellom friluftsliv og industriområde, desto viktigere at virksomhetene på Grønøra rydder på egen tomt.

DSC_0011.JPG

Rett nord for Bårdshaugbrua, ved Orkla camping. Her er det mulig å lage attraktive rasteplasser helt ned mot elva.

DSC_0013.JPG

Ved Amfi er parken en realitet.

DSC_0015.JPG

Deler av Orklaparken går gjennom industriområdet, som her ved gamle Sponplaten.

DSC_0016.JPG

Et juletre av nye turveiskilt ved Gjølmebrua, også kalt hengbrua.

DSC_0022.JPG

Nær Torva. Her er det stemningsskapende tursti i skogen, ikke bredde som bilvei.

DSC_0020.JPG

Piggtråd hører kanskje ikke hjemme i en elvepark for rekreasjon. Gjerdet står mot Laksøra.

DSC_0024.JPG

Det er mye gammel og dårlig skog i området. Opprydding er på gang på stier og langs veien.

DSC_0025.JPG

Utsikt fra Torva mot Gjølmebrua. Dette er en av perlene i den kommende Orklaparken.

DSC_0027.JPG

Noen tenker på fuglene i Øyan.

DSC_0026.JPG

Etterlatenskaper i det kommende parkanegget.

DSC_0028.JPG

Orkla er blodåren som strømmer gjennom parken.

Det er viktig at Orkdal kommune opptrer med en viss følsomhet for de naturlige kvaitetene i området når Orklaparken skal utvikles. Første forsøk bar preg av at man har mer erfaring med bilveier enn parkanlegg.

Men de politiske ambisjonene er store.  Orkanger/Orkdal kan derfor få en attraksjon som virkelig løfter kommunen vår. Et godt tilrettelagt turveinett i sentrum vil dessuten være et effektivt tiltak for bedre folkehelse, noe Orkdal kommune har vedtatt som hovedmål.

 

Publisert 09.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Mildrid Rønning 10.04.2015 15:01
Det er et flott område som også må kunne brukes av rullestolbrukere. Stibredde og -standard må utarbeides med hensyn til dette.

Anna Krogstad 10.04.2015 14:30
Flott tiltak👍Ønsker at det kunne komme noe belysning, slik at område kan brukes større deler av året👍☀️

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse