Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger Vel: Ber kommunen utvide jordvoll mot industri

Gammelos_hall.jpg

Orkanger Vel ber Orkdal kommune snarest utvide jordvollen mellom Gammelosen/Orkanger og industrien på Grønøra. Den direkte foranledningen er Mardahl Maskins nye plasthall inntil vollen, der skjerminga er på det dårligste. 

Den ruvende plasthallen er satt opp i tråd med alle krav og godkjenninger fra Orkdal kommune.

Kommunen forlanger såkalte avbøtende og skjermende tiltak mot støy og visuell forurening fra havnevirksomheten. Men kommunen stiller ingen krav om skjerming når annen industri  reiser et høyt bygg i grått og rødt inntil friområdet.

På vegne av styret i Orkanger Vel sendte leder Jan Aage Mortensen brev til Orkdal kommune 7. april.

Her er brevet:

"Plasthallen Orkdal kommune har tillatt reist inntil Gammelosen er så visuelt skjemmende at kommunen må iverksette avbøtende tiltak. Orkanger Vel ber Orkdal kommune ta ansvar for følgende:

  • Jordvollen må heves maksimalt. I tillegg bør det bygges en estetisk utformet skjermvegg i tre på toppen.

  • Om mulig bør i hvert fall plastveggen mot Orkanger få en dempet farge, helst hele hallen. Valget av lys grå plastduk med et rødt belte er svært uheldig.

Den ruvende konstruksjonen bryter med alle prinsipper om å skjerme Gammelosen og bebyggelsen mest mulig mot industriområdet. Hallen slik den er tillatt reist, forringer miljøet sterkt.

Krav fra Orkdal kommune om avbøtende tiltak mot visuell forurensing og støy står sentralt i debatten om utbygging av havna. Avbøtende tiltak er like viktige når kommunen tillater store bygg kloss inntil friområdet og mot bomiljøet på Orkanger.
Ved å heve jordvollen vil man redusere ulempene gjennom et relativt rimelig tiltak.  Samtidig bør kommunen forlenge jordvollen mot nord."

Det har gått kopi av brevet til de politiske gruppelederne. Saken kan dermed bli et politisk tema.

Havneveien
Også eventuell stenging av Havneveien skal opp til politisk behandling. Flertallet ville ikke behandle stenging før Vegvesenet kommer med en vurdering av trase for framtidig E39. Denne skulle komme i mars.

Grønøra Øst/Trondheim Havn
Samtidig gjør ikke Trondheim Havn noe for å bygge skjerm/avbøtende tiltak på Grønøra Øst. Trass i økende aktivitet har området ligget uten skjerming i år etter år.

I tillegg til den visuelle forurensingen (bildet under), viser målinger støy over grenseverdiene for boliger på Nerøra.

Skjerm vil imidlertid ha liten eller ingen støydempende effekt, ifølge en oppdatert rapport fra konsulentselskapet Sweco. Fylkesmannen godtar ikke utbygging på Grønøra Øst i retning Nerøra før det foreligger komplette støymålinger og tiltak som vil virke.

Havna har lagt utbygging på  is i påvente av fortgang i arbeidet med nye vegløsninger. Trondheim Havn mener stenging av Havneveien er greit.

DSC_0028.JPG

Her må Trondheim Havn bygge skjerming - når Havna en gang utvider i 50 meters bredde. I dag finnes ingen krav fra Orkdal kommune. Kommunen har vedtatt miljø og folkehelse som viktige deler av verdigrunnlaget.

 

Publisert 09.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Rødstreken 10.04.2015 10:27
Er det den røde streken som har kommet på plass? Stemmer dette i forhold til arealplanen?

Beboer 09.04.2015 15:01
Helt enig! Vannspeilet er vår stolthet og noe vi bør markedsføre. Men denne perla må skjermes for hele industriområdet, slik at man ikke ser det i det heletatt når man går runden i rundt. Jordvollen må både heves og forlenges, samt ha skjermvegg på toppen av den (som nevnt overfor). I tillegg må alt av kratt og trær rundt omkring hugges ned. Også ute på øya. Slike tiltak vil ikke koste kommunen så voldsomt mye i kroner og øre, men ha voldsom verdi utad. Skal vi få utviklet Orkanger, må vi begynne å handle - få ting gjort!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse