Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Thams-kirka: Plassering av klenodiet kan bli politisk nøtt

NorwayPavilion.jpg

Ildsjelene bak prosjekt Heimatt er bestemt på at Thams-kirka må stå på platået på Bårdshaug. Rådmannen antyder tvil:
* Å rive Tjenestesentret er en krevende sak.
* Annen plassering på platået kan hindre utbygging av  rådhus og kulturhus.

Bårdshaug - eller Strandheim?
I den offentlige debatten er blant annet Strandheim foreslått som plassering - feks ved Damphuset. Paviljongen ble bygd nettopp der før den gikk med skip til verdensutstillingen i Chicago i 1893.

Men prosjektgruppa som står bak ideen, og som allerede har lagt ned mye dugnadsarbeid i planleggingsfasen, står fast på Bårdshaug. Ifølge rådmannens saksframlegg før onsdagens kommunestyremøte mener gruppa at:

* Orkdal kommune må rive Tjenestesentret for å gi plass til stavkirke-kopien.
* Finne annen plass på platået dersom Tjenestsentret ikke blir sanert. Plassering på Bårdshaug er viktig; synlig og nær Bårdshaug Herregård/Rådhuset.
* Paviljongen må ha god plass for å komme til sin rett.

Det siste er rådmannen enig i. Samtidig påpeker rådmannen at politikerne har bestilt en utredning for større utbygging av rådhus og kulturhus nettopp på dette området. Her kan det ligge ei lei nøtt.

DSC_0013.JPG

Tjenestesentret: Dette kontorbygget med kommunale helsetjenester må rives ganske kjapt dersom Thams-kirka skal stå her innen Orkanger-dagene i juni 2016.

Mer ansvar hos kommunen
Rådmannen bemerker også at prosjektgruppa nå vil plassere hovedansvaret for finansiering hos Orkdal kommune:
* 100 000 dollar i garanti for kjøpesummen (er vedtatt).
* 2 mill. kr. i tilskudd til prosjektet.
* Gratis tomt.
* Ansvar for kostnader til drift og vedlikehold.

Prosjektgruppa anslår totale kostnader til 6 mill, redusert til 4,6 mill. ved dugnad. Planen er at næringslivet og befolkningen (folkemillionen) skal bidra med resten.

Drar på befaring i USA
Onsdag utsetter kommunestyret trolig alt dette bortsett fra å bevilge 100 000 kroner til en snarlig befaring i Little Norway, USA. Hovedformålet er å avklare om bygget vil tåle demontering, transport tilbake over Atlanteren og gjenoppbygging på Orkanger. En representant fra Orkdal kommune skal være med.

Arbeid og frakt koster langt mer enn selve kjøpet.

Nei fra banken
Prosjektgruppa ønsker at en stiftelse skal eie bygget, og at Orkdal sparebanks styre oppretter stiftelsen. Det har bankstyret foreløpig sagt nei til og bedt om mer informasjon.

Rådmannen er skeptisk til stiftelse som eierform, blant annet fordi det kan fordyre prosjektet (mindre momsrefusjon). Et alternativ er at Orkdal kommune blir eier og prosjektdriver.

Dette og andre tema utsettes til etter befaringa og kommer etter planen opp i kommunestyret 27. mai.

Prosjekgruppa besår av:
Olav Sigurd Kvaale (leder), Oddmund Stenset (byggteknisk), Arne Asphjell (media) og Ola Fossvoll (juridisk).

Det er et sterkt politisk ønske om å få klenodiet fra Thams-epoken tilbake til Orkanger. Tidligere artikler, blant annet:

10. desember 2014 -vil hente klenodium.

11. desember 2014 - Thans-kirka i New York Times.

23. desember 2014 - vil invitere Kongefamilien.

18. februar 2015 - på plass til Orkanger-dagene 2016. 

Stavkirke_Thams_01.jpg

Dette var den norske paviljongen ved verdensutstillingen i Chicago i 1893. Kopien av ei rikt utsmykket stavkirke ble bygd på Orkanger, er senere eid av tyggegummikongen Wrigley, og var i lang tid selve diamanten i det største private museet i USA; Little Norway. Museet stengte i 2012 pga sviktende besøk. Bygninger og gjenstander er til salgs.

 

Publisert 06.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

ErikP 06.04.2015 20:36
Alt treverk må demonteres og gasses (lovpålagt) før eksport ut av USA og gasses ved ankomst igjen (lovpålagt) slik at man unngår import av nye insektarter. Får vi inn såkalte Fireants vil det være en katastrofe, i USA finnes det arter som spiser trehus på noen få dager, en katastrofe i et land med myetrebebyggelse.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse