Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Mer bråk om støy på Tapasen

1807_9.jpg

Selskapet Hjørnegården Orkanger AS avviser blankt at det fins grunnlag for å stenge Hjørnet Tapas Cafe Bar etter støyklager fra en nabo. Svar på kravet:
* Det var restaurant i lokalet før naboen flyttet inn i bygget.
* Støymålingene fra Multiconsult er feil.
* Lydene er slik man må regne med fra en restaurant.

Dermed fortsetter det mangeårige bråket om støy i sentrum.

Saken tilspisset seg da naboen engasjerte Multiconsult for å gjøre støymålinger i høst - se tidligere artikkel fra i vinter.

Se også artikkel fra 2009.

Selskapet slo fast i en rapport at lyder fra banking av kjøtt og flytting av ølfat og stoler overskred grenseverdiene i lov og forskrift.

Basert på rapporten krevde advokatfullmektig Kristin Syrstadeng Sørensen (advokatfirmaet Dehli) i realiteten Tapasen stengt. På vegne av naboen ba Dehli Orkdal kommune:

* gjennomføre tilsyn fordi Hjørnetgården må ha blitt godkjent for restaurantdrift på sviktende premisser.

* vurdere skjenke- og serveringsbevilling, altså selve grunnlaget for drift.

Andre advokater slår tilbake
Selskapet som eier lokalet (ikke restauratør/leietaker Rafael Suarez)  engasjerte advokatfirmaet Arntzen de Besche. Advokat Tor Kristian Lånke skriver til Orkdal kommune, kort oppsummert:

* Det var restaurant i lokalet før naboen kjøpte leilighet. (Hjørnetgården ble ombygd og påbygd i høyden som delvis boligblokk i perioden 2003-2005).

* Lydene det vises til må forventes fra restaurantdrift, og restaurantdrift må man regne med i sentrum.

* Multiconsult bruker feil standarder i støymålingen. Den type lydkilder som Multiconsult omtaler reguleres ikke av forskriften. Dermed er grenseverdiene ikke brutt.

- Feil målemetode
Det siste bygger på en vurdering av Multiconsult-rapporten utført av firmaet Brekke og Strand Akustikk.

Støymålinger skulle ha vært utført på en annen måte, mener Brekke og Strand Akustikk.

Og slik står advokat mot advokat og støyekspert mot støyekspert i Orkanger by.

Opøyen-selskap
Selskapet som eier restaurantlokalet er for øvrig eid av Per, Morten og Olav Opøyen via blant annet Vormstad Utbyggingsselskap AS.

Rafael_2.jpgTapasen og innehaver Rafael Blanco Suarez (bildet) slåss både mot støyklager og økt konkurranse fra Nye Amfi.

Ordføreren i Orkdal mener som kjent det gikk bedre i gata etter at Amfi utvidet første gang i fjor høst.


 

Publisert 01.04.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Bygjenger 02.04.2015 17:39
Er det mulig!!! Diskusjoner og krangel vedrørende støy ??? fra en liten, rolig og koselig restaurant midt i sentrum av en by.

Støyklide 02.04.2015 20:45
Diskusjonen er om huset er godt nok lydisolert til å leies ut til formålet. At huseier heller går til "krig" enn lydisolere (Multiconsult sitt råd) viser vrangskap fremfor å finne løsninger. Det skal være liv i et sentrum , men byggeforskrifter og krav må følges uansett. Er ikke slik at tilstrekkelig lydisolering ikke er påkrevd i sentrale strøk.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse