Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Folkebad her: Hvordan blir den komplette Idrettsparken?

DSC_0016.JPG

Orkdal kommune varsler oppstart av planarbeid for Idrettsparken. Temaet er hva vi skal bruke de ledige arealene i og ved parken til. Helt sentralt står folkehelsesenter og badeanlegg. Det kommer trolig mellom hallene og Gammelosen - med bassenger ut mot sandstranda.

Bildet over viser det mest aktuelle området for dette anlegget. Det betyr blant annet at tennisbanene og volleyballbanen må flyttes.

Det ledige området mellom fotballbanene og Tverradkomsten er en mulig plassering for tennis og volleyball.

Fra perle til diamant
Reguleringsarbeidet skal lede til en plan som viser den endelige og komplette løsningen for Orkanger Idrettspark. Dette er allerede et anlegg nesten ingen har maken til: Stort, allsidig og ligger midt i sentrum.

Det kan bli et anlegg i toppklasse i nasjonal sammenheng, og bidra til verdifull markedsføring av Orkanger og Orkdal. En 5-stjerner.

Området for den nye planen er på hele 137 dekar (tilsvarer ca 20 fotballbaner). Det omfatter:

  • dagens idrettsanlegg, både utendørs og hallene.
  • sirkustomta.
  • tomta bak Orklahallen, blant annet der Gammelhallen sto.
  • arealene mellom fotballbanene og Tverradkomsten.
  • Nedre Rømme, inkludert parken.
  • deler av J.O. Rømmesmos vei og Søster Signes vei (nordlig retning).
  • søndre del av Gammelosen, inkludert sandstranda og turstiene et stykke nordover på begge sider.

Se kart over området.

Planen skal i hovedsak skille mellom områder for grønnstruktur og områder for næringsbebyggelse.

Folkehelsesenter/badeanlegg er det mest konkrete prosjektet. Ideen er at det kan tiltrekke seg beslektet næring i skjæringspunktet helse/idrett. Med en tett klynge av sammensatte tilbud kan Orkdal bli et kraftsenter på dette området.

Satsing på folkehelse blir trolig stadig viktigere i årene som kommer.

Bad7.jpg

Illustrasjon som beskriver mulig løsning med badeanlegg og folkehelsesenter ut mot sørenden av Gammelosen.

Bortsett fra området mellom hallene og Gammelosen, er sirkustomta og tomta mellom Tverradkomsten og Orklahallen mest spennende.

Hotell og skole
Asplan Viak foreslo for noen år siden hotell eller sportell på sirkustomta. Siden er det diskutert parkeringshus. Noe kan trolig avhenge av hvordan det går med OTI-sentret.

Tidligere er det foreslått svømmehall i tomta bak Orklahallen (som for øvrig ser ut som en søppelhaug). Dette er en lite aktuell plassering i dag.

Tomta er sentral, og et bygg kan kobles rett til hallene. Ny ungdomsskole er ett innspill.

Under arbeidet til Visjonsutvalget for Idrettsparken, Gammelosen og Nedre Rømme ble det også foreslått næringsbygg kombinert med boliger langs Tverradkomsten.

Det virker lite sannsynlig i dag. Pågangen etter slike tomter er liten, og idretten trenger trolig området mellom fotballbanene og Tverradkomsten til egne aktiviteter.

DSC_0010.JPG

Tuftene etter Gammelhallen og det ubebygde arealet ved siden av danner ei spennende tomt. Her kan det eventuelt bygges høyt helt inntil Orklahallen og ut mot Tverradkomsten.

DSC_0015.JPG

Sirkustomta - et gjørmehøl der det er foreslått alt fra sportell til parkeringshus. Et hvert tiltak her vil forskjønne Orkanger.

DSC_0033.JPG

Feltet mellom Tverradkomsten og tre fotballbaner. Planen vil i praksis avgjøre om det kan bygges for næring her, eller om idretten skal bruke arealet til egne aktiviteter/parkanlegg.

DSC_0012.JPG

Idegruppene som i fjor jobbet med utvikling av Idrettsparken så for seg at folkehelsesentar kan bygges i forlengelsen av hallene - i retning Gammelosen. Dagens arbeid på området gjelder bygging av kommunal pumpestasjon, der det også blir toalett og pumpe for de to IKAS-banene med undervarme.

Deler av vegnettet i retning sentrum er tatt inn i planområdet av to årsaker:
* Parkering: OIF ønsker å få til mer parkering nær ST-kvartalet. Aktuelle arealer er eid av hhv Orkdal kommune, Orkdal Janitsjar (korpshuset) og en privat.

* Trafikksikkerhet: J. O. Rømmesmos vei skal utbedres slik at det blir et klart skille mellom biltrafikk, parkering og området for myke trafikanter. Et stort antall barn går og sykler til/fra Idrettsparken og hallene hver dag.

DSC_0003.JPG

Fra J. O. Rømmesmos vei. Parken foran Nedre Rømme inngår også i planområdet.

 

Publisert 30.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse