Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Politikerne: Ja til å bygge Orkanger sentrum innenfra

DSC_0029.JPG

Etter alt å dømme blir det ingen handelspark utenfor rød strek på Laksøra. Et enstemmig formannskap vedtok onsdag at området skal brukes til plasskrevende varer: Biler, fritidsbåter, landbruks-/anleggsmaskiner, trelast/byggevarer og hagesenter.

Hagesenter er eneste tillegg til det som i dag er type handel på Laksøra/Beitøra (med unntak av Europris som fikk dispensasjon i 2004).

Alternativet var å åpne for all slags handel bare lokalet er stort nok - inkludert Biltema som konkret satte saken på dagsorden igjen.

Kommunestyret skal avgjøre endelig spørsmålet om samling eller videre spredning av handelen. Men det er nå helt usannsynlig at det blir nytt kjøpesenter vest for elva de kommende årene - før det eventuelt er utviklet mer handel inne i sentrumsområdet.

Plutselig bred enighet
Alle partier og toneangivende politikere var til slutt enige etter mer enn ett års debatt om regulering på området der Coop/Thon/Amfi har kjøpt tomt:

Gunnar H. Lyshom, Berit Westrum Johansen (Orkdalslista), Oddbjørn Bang, Hilde Hoston (Sp), Knut Even Wormdal, Hanne Nyhus, Emir Kaniza (Ap), Arne Grønset (V), Ivar K. Gangås (KrF), Joar Syrstadeng (H), Anja Tjelflaat (Småbylista).

Skal lære av Rauma
Etter møtet deltok politikerne sammen med representanter for næringslivet og frivillige organisasjoner på dugnadsdriv/workshop for utvikling av sentrum.

Salvesen & Thams inviterte. Representanter fra Rauma fortalte om arbeidet med å utvikle en attraktiv bykjerne på Åndalsnes.

Hovedbudskap:
* Skape bred forståelse i hele kommunen for betydningen av et urbant sentrum for å rekruttere arbeidskraft og få ungdom tilbake etter utdanning.
* Spre kunnskap om betydningen av et urbant sentrum for å utvikle eksisterende næringsliv og tiltrekke seg nytt.
* Avlive myter om at sentrumsutvikling er uheldig for områder utenfor sentrum.
* Vise hvor viktig det er å få næringslivet og kommunen til å samarbeide om konkrete mål for å bygge byen innenfra.
* Skape stolhet i hele kommunen ved å bygge en moderne småby.

Rauma kommune har gjennomført i praksis mye av det vi i Orkdal har diskutert før, under og etter Orkdal 2040-prosessen.

Tiltak i sentrumsgata
En av utfordringene som kommer nå er hvordan Orkdal kommune og lokalt næringsliv kan etablere et effektivt samarbeid for å styrke sentrumsgata og det øvrige området innenfor rød strek. Gata har ikke sterke eiere og sterk organisering slik som kjøpesentrene.

Vedtaket om Laksøra kan bety et første steg.

Vedtaket øker også OTI-sentrets muligheter for å få etablert storhandel i et planlagt nybygg. Muligheten for konkurrerende utbygging på Laksøra har gjort det vanskeligere å få kontrakt med leietakere.

DSC_0024.JPG

Laksøra: Her kommer likevel ikke småhandel kamuflert som storhandel, men trolig mer bil, maskiner, byggevarer og annen plasskrevende handel.

 

Publisert 25.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Ikke stoppes MEN styres 26.03.2015 15:49
Handler om det motsatte av å sko seg selv og sine. De som til nå har skodd seg selv er de som ønsker å utvide rødstreken. De innenfor rødstreken nord for amfi sliter. Ved å bygge sentrum innenfra, noe som er råd fra byplanleggere, vil på sikt skape et sentrum/bykjerne hele byen og kommunen er tjent med. Da først kan man håpe på at flere flytter hit på permanent basis. Å spre handelen utenfor rødstreken fører til noe alle bør ha fått med seg, et spredd og uoversiktlig ikkesentrum ingen skjønner noe av. Man kan ikke stoppe utviklinga men den kan styres, og det er en vesentlig forskjell.

Per Post 25.03.2015 22:30
Helt utrolig. Se litt i kort så fortår man at det er om å sko seg selv og sine. Kan ikke STOPPE utviklinga.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse