Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger-foreldre: Vurderer aksjon for sommeråpent SFO

skole2.jpg

Foreldrene (FAU) ved Orkanger barneskole ønsker en aksjon for å få Orkdal kommune til å holde SFO (skole-fritidsordninga) åpent i sommerferien. FAU er provosert over at politikerne ikke vil behandle saken. De viser til at mange i Orkdal arbeider skift og turnus, og at fellesferien er historie. 

Saken var oppe i FAU ved Orkanger barneskole tidligere denne måneden.

Kortversjon av referat fra møtet:

  • Føler seg politisk motarbeidet og vil tvinge saken inn i kommunetstyret. Planen er å gjøre det på nettet via den offentlige portalen "minsak.no". Det krever ca 300 underskrifter.
  • Vil først undersøke om de andre barneskolene støtter opp om kravet.
  • Barnehagene har sommeråpent, derfor naturlig at også SFO har det når folk jobber skift og ferier ikke er så samlet lenger.
  • FAU mener stengt SFO rammer skjeivt og er en usosial beslutning.

FAU skriver dette om behandlinga i kommunen:

  • Rådmannen anslår at sommeråpent SFO koster 70 000.
  • Da Siv Åse Syrstad (SV) tok opp saken i fjor var svaret at den kom for seint til å bli med i budsjettet.
  • I år er ny behandling avvist. For seint å få sommeråpent i år selv om saken kommer inn ved budsjettjustering i juni.
  • Konklusjon: Det er ikke politisk vilje, noe FAU finner provoserende.

(Større beløp blir bevilget utenfor budsjett jevnlig).

Trafikksikker skole
FAU jobber også for bedre trafikksikkerhet ved barneskolen. De ønsker speil, fysiske stengsler og nedsatt fart. Ofte er foreldres egen kjøring det største trafikkproblemet ved skolene. På Orkanger har FAU årlige aksjoner for mindre foreldrekjøring.

DSC_0001.JPG

 

Publisert 20.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Sommerjobb 21.03.2015 08:15
En av de beste måtene å komme seg inn på jobbmarkedet.

Per Post 21.03.2015 07:58
Håper kommunen/Skolen ordner til et bra uteområdet så det blir greit å være på SFO.

Janne 20.03.2015 22:42
Dette handler om politisk vilje og ønske om å tilrettelegge for dagen og fremtidens småbarnsforeldre. Indirekte en politikk som ønsker mere tilflytting til kommunen eller ikke.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse