Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

RBK-Hansen: Gutter og jenter til Orkla FK

28022009170_1_1.jpgTidligere RBK-trener Bjørn Hansen anbefaler OIF og OIL å overføre alt unntatt barnefotball til Orkla FK. Hansen har studert flere samarbeidsklubber. Han tror det beste er at OIF og OIL kun tar seg av fotball opp til 12 år. Tanken er at det vil få foreldrene med over i Orkla.

Bjørn Hansen var innleder da Orkdal idrettsråd inviterte til møte om samarbeid innen idretten i kommunen. Bakgrunnen for møtet er debatten for og mot samarbeidsklubben Orkla FK.

Hansen listet opp en rekke suksess- og risikokriterier for såkalte overbygningsklubber.

- Det er helt avgjørende å få foreldrene med over i samarbeidsklubben. Foreldrenes lojalitet ligger i utgangspunktet i moderklubbene, sa Hansen.

Han pekte på diskusjonen om hovedarena som en risikofaktor. Dette er et kjernepunkt i Orkla-problematikken.

OIF er knyttet til Idrettsparken, som er kommunens sentralanlegg for sommeridrett. OIL er knyttet til Fannremsmoen, nå Orkdalsbanken stadion, som har fått bedre fasiliteter enn Idrettsparken.

Klubbfølelsen ligger i anleggene. Hansen kjente ikke tilsvarende eksempler  som i Orkla.

- Det bør være seriekamper på én hovedarena. Jeg tror ikke på å dra til og fra, sa Bjørn Hansen.

- Så vidt jeg vet skulle herrefotballen spilles på Orkanger og damefotballen på Fannrem, sa ordfører Gunnar H. Lysholm.

For OIF er saken spesielt utfordrende. OIF har søkt om å få ta over Idrettspaken fra kommunen for å få fortgang på utbygging av dusj- og garderober, tribuner og andre fasiliteter.

Et utvidet samarbeid om Orkla FK innebærer imidlertid at OIF samtidig bygger ned fotballavdelinga. Fotballen er den delen av klubben som er sterkest knyttet til Idrettsparken, og som kan være en drivkraft for utvikling av anlegget.

Også Jorodd Asphjell berørte arenaproblemet - men da med tanke på hvordan moderklubbene skal klare å drifte anleggene hvis spillere, foreldre og kontingent overføres til Orkla FK.

Nye Orkdalsbanken stadion vil ha en restgjeld på ca. to millioner kroner etter at spillemidler er utbetalt.

Kunstgressbanen i Idrettsparken har fortsatt en gjeld på 2,5 millioner kroner syv år etter at den ble åpnet. Det skyldes delvis at leieinntekter har gått til drift av Orkla FK. Orkla eier kunstgressbanen sammen med OIF.

- Det beste Orkdal kommune kan gjøre for Orkla er å slette gjelda på kunstgressbanen. Den må snart rehabiliteres, sa Jorodd Asphjell, Orkla-leder fram til i vinter.

Fellesskap, klubbfølelse og eierskapsfølelse var stikkord i Bjørn Hansens foredrag om samarbeid.

- Detaljer kan utgjøre forskjellen på suksess og fiasko i en samarbeidsklubb, sa Hansen.

 

 

Publisert 30.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse