Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Småbylista: 24 kvinner og 11 menn stiller til valg

DSC_0011.JPG

Kvinnene er i flertall på Småbylista Orkdals listeforslag til kommunevalget. Nedenfor kan du se navnene på 24 kvinner og 11 menn. På kvinnesida finner du feks de to til venstre på bildet og to Kari'er. Blant mennene en ikke helt ukjent kokk som heter Rong.

I Orkdal er lokalpolitikken usedvanlig mannsdominert. Menn har alle de seks tyngste politiske vervene:

Gunnar H. Lysholm (ordfører), Oddbjørn Bang (varaordfører), Rasmus Skålholt (leder hovedutvalg forvaltning), Oddbjørn Almli (hovedutvalg oppvekst og omsorg), Jørgen Indergård (hovedutvalg teknikk) og Arne Grønset (kulturutvalget).

Med ett unntak (Venstre) topper menn også alle de politiske listeforslagene som er publisert foran høstens valg. Småbylista har en kvinne på topp.

Nå samler Småbylista de 176 underskriftene som må til for å få delta ved valget. Ta kontakt med en av to hvis du vil skrive under:
Berit W. Johansen, berit.westrum.johansen@gmail.com -
994 12 494.
Bjørn Johan Vullum, bjv.priv@online.no  - 913 26 399.

Her er listeforslaget (fire første kumulert):
  1. BERIT WESTRUM JOHANSEN
  2. BJØRN JOHAN VULLUM
  3. MARIT SKJETNE
  4. ØYVIND KJØSNES BAKKEN
  5. Nina Sæther Christoffersen
  6. Hans Atle Kringstad
  7. Heidi Ebbesen
  8. Robert Anthonsen
  9. Vera Evensen Haugan
10. Gro Ragnhild Rostad
11. Er Rong Mo
12. Laila Fjeld
13. Bente Slupphaug Sten
14. Geir Sigbjørn Knutzen
15. Rannveig Meland
16. Eli Sofie Kvernmo
17. Verner Rindal
18. Kari Fossvoll
19. Bente Kvarsnes
20. John Nikolai Konstad
21. Kari Fagerholt
22. Marit Rindalsholt Ross
23. Øyvind Sten
24. Eva Kristin Haugen
25. Torill Togstad
26. Synnøve Sundli
27. Jan Aage Mortensen
28. Wenche Lund
29. Khadija Mohamed Ali
30. Brigitte Nikolas Kvarsnes
31. Anita Hammervik Ofstad
32. Pia Bæk Haugen
33. Anna Krogstad
34. Solveig Ebbesen
35. Knut Christoffersen 

Orkanger by og Orkdal kommune
Alle kandidatene har adresse Orkanger, Evjen eller Råbygda/Gjølme. Småbylista har like fullt et program for hele Orkdal, og vil satse på eldreomsorg og skole. 

Fem hjertesaker som i tillegg profilerer lista dreier seg blant annet om sentrumsutvikling, og å sikre bomiljø i Råbygda/Gjølme og på Orkanger mot ulemper ved havneutbygging. Derfor har det vært enklest å finne sterkt engasjement her.

På samme måte går Senterpartiet til valg uten en eneste kandidat fra Orkanger, ifølge ei liste trykt i ST. Senterpartiet har i dag varaordføreren, to ledere i hovedutvalg og fem representanter i kommunestyret.

Hos KrF er en av 14 kandidater fra Orkanger.

Les kort informasjon om Småbylistas hjertesaker.

Se kommunens valgside.

R__bygda.jpg

Råbygdfjæra og Grønøra Vest: Følgene av ei havneutbygging og tiltak mot skadevirkninger på bomiljø og naturverdier kommer til å stå sentralt i politikken i Orkdal de neste fire årene.

 

Publisert 18.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse