Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ny idedugnad: Orkanger sentrum - dødt eller levende?

DSC_0009.JPG

Thams Eiendomsutvikling inviterer til idedugnad for Orkanger sentrum:
* Kan Orkanger være by uten bygate?
* Hvordan få gata til å blomstre, ikke visne?
* Hvordan skape stolthet for bygata - og kan gata overleve i konkurranse med Amfi og OTI?
* Se også hvem de fire neste er på Småbylista ved kommunevalget.

Småbylista Orkdal stiller til valg blant annet for å hindre at Orkanger sentrum blir ødelagt. Lista foreslår konkrete tiltak for å styrke sentrum. Den vil stemme mot alle forsøk fra Orkdalslista/Amfi/Coop og andre på å spre handelen videre.

35 kandidater er klare.

De fire første (kumulert):
1. Berit Westrum Johansen.
2. Bjørn Johan Vullum.
3. Marit Skjetne.
4. Øyvind Bakken.

De fire neste:
5. Nina Sæther Christoffersen.
6. Hans Kringstad.
7. Heidi Ebbesen.
8. Robert Anthonsen.

Dugnadsdriv for bysentrum
Politikere, næringsdrivende og frivillige er invitert til idedugnad for sentrum på Strandheim 25. mars.

Bakgrunn
Knyttet til vedtak om bystatus har ei markedsgruppe jobbet med en plan for hvordan vi skal få flere til å flytte til Orkdal og Orkanger by. Kommunen og næringslivet er sammen om gruppa, som nå har lagt fram en sluttrapport. Forslaget er at Orkdal kommune tar hovedansvaret for en langsiktig merkevarebygging.

Ett første konkret tiltak fra gruppa er idedugnaden (dugnadsdriv) for å få opp ideer som kan styrke bykjernen på Orkanger.

Medlemmer:
Gruppa har bestått av Bjørn M. Wiggen (Salvesen & Thams), Eva Johansen (Amfi), Roy Johansen (OTI), Aage Schei (Orkdal kommune) og Ove Snuruås (næringsforeninga). Kommunen og næringslivet har spleiset.

Blant annet dette er gruppa enige om:

* Vi skal fokusere på å styrke næringslivet
* Vi har et utmerket idrettstilbud
* Vi har en oppvoksende generasjon som skal bo i en by
* Vi skal utvikle Orkanger innenfra – styrke sentrum

Det siste til tross for at Amfi-gruppen som er med:
* Vil bryte rød strek
* Vil bygge handelspark på Laksøra
* Har jobbet aktivt for å flytte butikker fra OTI-sentret og sentrumsgata

Sluttrapporten - noen andre viktige momenter:
Mål:
* Tiltrekke oss jobbsøkere, næringsdrivende, barnefamilier fra andre kommuner, innpendlere, utflyttere mfl.
* Posisjonere Orkanger by som regionalt knutepunkt med mye handel.

Anbefaling fra gruppa:
Lage strategi for å bygge Orkanger by og Orkdal som merkevare. Kommunen må sikre eierskap og stolthet. Perspektiv på 5-7 år. Peke ut en ansvarlig for gjennomføring.
For å lykkes trengs stolte ambassadører for Orkanger by og Orkdal.

For å få gode ambassadører må vi:
-    Skape begeistring for bygata vår.
-    Bygge identitet i byen vår.

DSC_0025.JPG

Er det mulig å skape begeistring og stolthet for Orkanger sentrum - og forståelse hos politikerne for hvor viktig et attraktivt sentrum er for hele Orkdal kommune? Fannrem har mistet sin handlegate. Orkangers gate kan reddes som bygate, men hvordan?

Stolthet skapes gjennom konkrete tiltak, feks:
-    Dugnadsdriv 25. mars
-    Historieløype Nerøra (historien)
-    Bruke sosiale medier profesjonelt
-    Vise at OTI, Amfi og sentrumsgata kan leve sammen
-    Spre kunnskap om næringslivet vårt

Gruppa er opptatt av lokalhistorien, særlig av Thams og gründerkulturen, for å bygge stolthet og identitetsfølelse.

PS: Boligbygging har tatt til igjen i Orkdal, men få tilflyttere kjøper bolig.  Folkeveksten er lav. Innenfor arbeidslivet er offentlige arbeidsplasser truet (NAV Forvaltning og sjukehuset).

DSC_0032.JPG

1. juli 2014 ble Orkanger Norges by nummer 103. Fortsatt er vi landets nyeste by. Men hva skal vi bruke bystatusen til? Ideen var å bruke den i markedsføring for å trekke innbyggere og virksomheter til Orkdal.

 

Publisert 17.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 18.03.2015 09:07
Kulturtilbud for barn og voksne- ikke idrett,blir ofte vurdert når noen tenker på å flytte på seg; glemt igjen eller kommer flytende på ei fjøl ned Orkla?

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse