Besøkstall

95 701 denne måneden

21 315 382 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Årsmelding for året 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014
ÅRSMØTE I ORKANGER VEL 5. MARS 2015


Styret har i perioden hatt følgende sammensetning:

Leder: Jan Aage Mortensen
Nestleder: Geir Knutzen
Sekretær: Marit Opøien
Kasserer: Odd Steinar Storli
Styremedlem: Pia Bæk
Styremedlem: Eva Haugen
Styremedlem: Vidar Liøkel

Varamedlem: Liv Janne Syrstad
Varamedlem: Frode Westeng

Redaktør for nettside: Hans Kringstad

Det har i 2014vært avholdt 8 styremøter og 3 dugnader i tillegg til arbeidet den faste dugnadsgjengen utfører i Gammelosen. I 2014 har vi hatt 324 betalende medlemmer og 2 bedriftsmedlemmer.

Orkanger vel har god økonomi takket være stor medlemsmasse, godt salg av annonser på hjemmesiden, og salg av kalendere. Hjemmesiden er meget godt besøkt med over 600000 unike visninger i året.

Trivselsprisen:
Orkanger vel vedtok at Orkanger folkebibliotek skulle få Trivselsprisen for 2014. Prisen ble utdelt under Orkangerdagene.

Havneutbygging og folkemøter:
I samarbeid med Råbygda Vel arrangerte Orkanger vel folkemøter som skulle belyse fakta i forbindelse med den nye havneutbyggingen, og bruk av Havneveien. Da denne veien nå mer og mer blir brukt som gjennomfartsvei.

Orkanger Vel og Råbygda Vel sendte flere innlegg og tilsvar til artikler i lokalavisa og Adresseavisen i tillegg til at mye stoff om saken ble publisert på Orkanger Vel sin hjemmeside.

Orkanger vel fikk gjennomført elektronisk trafikktelling på Havneveien, Orkanger vel var også på gruppemøter til de fleste politiske partier hvor vi gjennomgikk konsekvenser av havneutbygging.

Orkanger vel leverte høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel.

I forkant av behandling av arealplanen arrangerte Orkanger vel et nytt folkemøte hvor planer for havn nord for Thamshavn ble presentert

Orkanger Vel sier seg fornøyd med engasjementet vi har skapt gjennom to vellykkede folkemøter, innlegg i avisa Sør Trøndelag og på nettsiden og oppmøte på kommunestyremøter. Vi mener vi har lyktes i å opplyse og påvirke både innbyggere på Orkanger som blir direkte berørt av en utbygging, og enkelte av våre folkevalgte.
Orkanger vel mener at vår viktigste oppgave for 2015 er å følge opp behandlinga av Grønøra øst samt å arbeide for at Havnevegen stenges for gjennomfartstrafikk.

Dugnad og andre aktiviteter:
Dugnadsgjengen i Gammelosen gjør en meget god innsats i å holde området rundt Gammelosen i hevd. Det er i år kjøpt inn utstyr, slik at de har egnet utstyr til ryddig av området. Dugnadsgjengen har fått tildelt plass i år på Nedre Rømme slik at utstyret er lett tilgjengelig.

Det er avholdt 3 organiserte dugnader i Hermetikken, en ryddedugnad og 2 vedlikeholdsdugnader, hvor
nødvending vedlikehold av bygningsmasse ble gjennomført. Dette arbeidet fortsatte utover sommeren og vil fortsette også inn i 2015.

Gjennom sommeren foretok Orkanger vel også jevnlig rydding av strender.

Familiedag søndag 22.juni:
Tradisjonen tro arrangerte Orkanger Vel familiedag i Hermetikken. Det var aktiviteter som ansiktsmaling, styltegåing, kanopadling, og salg av brus, pølser, is og vafler.

Julegrantenning:
Orkanger Vel arrangerte sammen med menighetsrådet julegrantenning på torget. Orkanger vel sto for servering av gløgg og pepperkaker. Det var gange rundt juletreet og tale, og gaver sponset av sentrumsforening ble delt ut til barna.

Økonomisk støtte:
Orkanger vel gikk inn med Kr.75.000,- til OIF Fotball til ny kunstgressbane (Bankløkka). Kr.20.000,- til OIF til oppussing av kjøkken i Klubbhuset. Kr.5.000,- til OIF Turn som skal gå til nakkestøtte til bruk i den nye turnhallen.
Orkanger Vel mottok en minnegave ved Sølvi Sands bortgang.

Orkanger sentrum:
Orkanger vel samarbeidet med Sentrumsforeningen om forskjønning av Orkanger sentrum. Orkanger vel satte ut blomsterkasser og benker i sentrum.

BMX-banen:
Ferdigattest ble utarbeidet slik at spillemidler ble frigitt. Banen har ikke blitt brukt i forhold til forventingene en hadde i utgangspunktet.

Skateparken:
Dette er et populært område, parken har i år vært mindre plaget med søppel, men en skaterampe er i dårlig forfatning, og foreldreutvalget har vært lite aktivt i år.

Orkanger vel må arbeide for å få til et aktivt foreldreutvalg for begge banene.

Arboretet:
Trefelling /rydding er startet øverst i arboretet i Hovslund, videre rydding vil fortsette i 2015

Bystatus:
Orkanger Vel deltok i utvalg som hadde til formål å se på om Orkdal kommune skulle fatte vedtak om at Orkanger skulle få bystatus. Orkanger vel valgte å gå inn for å utsette vedtak om bystatus til etter at arealplanen ble behandlet. Orkanger vel  deltok på markering av bystatus og delte ut drikkeflasker og kjærlighet på pinne, markering ble vellykket sett fra Orkanger vel sin side.

Samarbeid med OTI-senteret om sandvolleyballbane:
Orkanger Vel vedtok å bygge sandvolleyballbane med OTI-sentret som samarbeidspartner. Banen ligger ved siden av tennisbanen. AUF/Ungdomsrådet står for vedlikehold av banen. Banen ble offisielt åpnet i forbindelse med at Orkanger fikk bystatus 1. juli.

 

Publisert 11.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse