Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Småbylista med 35 kandidater: Se de fire første

DSC_0040.JPG

Småbylista kommer til å stille med minst 35 kandidater ved valget i høst. Berit Westrum Johansen fra Orkdalslista blir listetopp og ordførerkandidat. Se under hvem de tre neste er, og hva som er Småbylistas fem hjertesaker.
En av dem er et levende, attraktivt sentrum for å styrke hele Orkdal.

Topp fire på Småbylista Orkdal:
1. Berit Westrum Johansen.
2. Bjørn Johan Vullum.
3. Marit Skjetne.
4. Øyvind Bakken.

Berit Westrum Johansen sitter i dag i formannskap og kommunestyre for Orkdalslista.

Øyvind Bakken (fast) og Bjørn Johan Vullum (vara) representerer Småbylista i kommunestyret.

Marit Skjetne er ny, kjent som innehaver av Skjetne Design i sentrumsgata.

Må samle 176 underskrifter
Snart får du vite hvem de neste på lista er. Det skjer når folk går ut for å samle de 176 underskriftene som må til for at Småbylista Orkdal får stille til valg. Underskriftene skal inn i løpet av to uker.

Småbylista har et omfattende program som skal oppdateres. Eldreomsorg og skole står sentralt. Lista har også valgt fem hjertesaker som gir folk innblikk i hva som kjennetegner Småbylista.

Et leserinnlegg i ST lørdag utdyper dette. Les innlegget.

Her er en kortere versjon:

hjerte_1.jpgLEVENDE SENTRUM
Småbylista skal sikre at vi bygger Orkanger sentrum innenfra, og forsvare den røde streken mot alle angrep. Handlegata skal leve, sentrum skal få hjelp til å vokse i dybden. Flerbrukshus med bolig og næring er Orkdal kommunes beste bidrag til å stimulere livet i bykjernen. 

Vi trenger en attraktiv småby for å få flere ungdommer tilbake etter endt utdanning. En kompakt Orkanger by er det beste tiltaket for økt tilflytting til Fannrem, Svorkmo, Vormstad, Gjølme/Råbygda og grendene. Vi er ikke konkurrenter i Orkdal. Konkurrentene våre befinner seg utenfor kommunen.

hjerte_1.jpgGODE BOMILJØ
Småbylista vil arbeide aktivt mot støy og trafikkplager. Særlig Orkanger og Gjølme/Råbygda trenger hjelp. Utbygging av havna skal ikke påføre boligområdene økte belastninger. Vi skal tvinge støynivået ned gjennom arbeid med hver enkelt støykilde. Småbylista vil stenge Havneveien for gjennomgangstrafikk og gjenåpne Orkanger mot fjorden. Også et industristed skal ha gode bomiljø.

hjerte_1.jpgGODE LIV
Småbylista vil gjøre Orkdal til et forbilde i arbeid for bedre folkehelse. Folkehelsesenter med badeanlegg skal stå klart til neste kommunevalg. Vi vil ha tiltak som gir mer fysisk aktivitet for mange. Som kommune kan vi hjelpe våre egne innbyggere til flere sykdomsfrie leveår. Orkdal har store utfordringer innen eldreomsorgen. Økt bemanning trengs nå, bedre folkehelse vil hjelpe på sikt.

hjerte_1.jpgGODE ORD OM ORKDAL
Småbylista vil arbeide for målrettet markedsføring av Orkanger by og Orkdal som et godt sted å bo, arbeide og etablere virksomhet. Vi må vise fram kvalitetene våre og rette opp mangler som svekker omdømmet vårt. Vi trenger økonomer, ingeniører, sykepleiere og mange andre yrkesgrupper. Vedtaket om bystatus er verdiløst uten at vi bruker det i markedsføring.

hjerte_1.jpgORKDAL SJUKEHUS - AKUTTEN
Akuttfunksjonen må bestå ved Orkdal sjukehus. Da føden forsvant ble Orkdal kommune kritisert for å ha jobbet for dårlig opp mot Storting og regjering. Det skal aldri skje mer.

Innbyggerne skal ha gode helsetjenester raskt. I tillegg må Orkdal slåss for å beholde viktig kompetanse innenfor egen kommune. Pendlinga til Trondheim er stor nok som den er.

DSC_0025.JPG
Handlegata skal leve, og sentrum skal få hjelp til å utvikle seg. Det vil gjøre Orkdal til en mer attraktiv kommune, øke tilflyttinga og skaffe bedriftene våre og offentlig sektor viktig arbeidskraft. Småbylista Orkdal vil forsvare sentrum mot angrep på den røde streken.

 

 

Publisert 15.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse