Besøkstall

152 123 denne måneden

152 123 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Referat fra årsmøte for året 2014

Referat fra årsmøte i Orkanger Vel for 2014,
5.mars kl.19.00 Orkdal Frivilligsentral

1. Valg av møteleder og sekretær
Jan Aage Mortensen valgt som møteleder og Marit Opøien som sekretær.

2. Godkjenning av innkalling
Årsmøtet er kunngjort i avisa Sør-Trøndelag, og på Orkanger Vel sine nettsider. Innkalling ble godkjent.

3. Regnskap
Regnskapet ble godkjent. Overskudd tillegges egenkapitalen.

4. Budsjett
Budsjettet ble vedtatt med følgende endringer:
1)Posten for lekeapparat i Gammelosen økes fra 50.000 til 100.000.
2)Posten for drift i Gammelosen og generelt vedlikehold økes med 50.000.

5. Kontingent for enkeltmedlemmer og bedrifter
Kontingenten endres ikke.

6. Innkomne forslag:
Styret foreslår å endre nest siste punkt i statutter for Orkanger Vels Trivselspris slik:
Trivselsprisen deles ut hvert annet år, og prisen økes til kr.5000,-
Enstemmig vedtatt.

6. Årsmelding
Årsmeldinga godkjent.

7. Valg
Leder: Jan Aage Mortensen, gjenvalg.
Nestleder: Geir Knutzen, ikke på valg.
Kasserer: Ubesatt.
Sekretær: Marit Opøien, ikke på valg.
Styremedlem: Pia Bæk, ikke på valg.
Styremedlem: Sissel Moldjord, ny.
Styremedlem: Ubesatt.
Varamedlem: Frode Westeng, ikke på valg.
Varamedlem: Inger Grande, ny.
Varamedlem: Olav Rostad, ny.

Valgkomite: Ikke forslag.

Valgkomiteen hadde ikke kommet i mål med hensyn til nye styremedlemmer.
Det vil bli ekstraordinært årsmøte torsdag 23. april kl.19.00.

Marit Opøien
 

Publisert 12.03.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse