Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Legene: - Uten akutten er Orkdal sjukehus ferdig

DSC_0002.jpg

Å legge ned akutten er å legge ned Orkdal sjukehus som lokalsykehus. Det sier overlegene ved medisinsk avdeling i Adresseavisen torsdag. Småbylista hadde før legenes advarsel pekt ut vern av akuttmottaket som en av fem hjertesaker i sitt nye program.
* Se nytt styre i Foreningen Småbyen nederst.

Orkanger får sjelden hele førstesida i Adressa, men det skjedde torsdag: Akuttmottaket ved Orkdal sjukehus kan bli lagt ned.

Med adm. dir. Nils Kvernmo i spissen, vil St.Olavs utrede flytting av akutten i Orkdal slik føden ble flyttet til Trondheim tidligere.

Denne gangen reagerer både legene ved Orkdal sjukehus og den lokale ledelsen (avdelingssjef Ida Lise Salberg) kraftig. Legene:

  • Å fjerne akutt-tilbudet er i praksis å legge ned Orkdal sjukehus som lokalsykehus.
  • Orkdal sjukehus (en del av St.Olavs hospital) blir undervurdert og behandles som et besværlig lasarett.
  • Lokalpolitikerne kan ikke ha skjønt alvoret.

Om det siste:

Småbylista lager nå liste med kandidater til høstens kommunevalg og program. Et foreløpig utkast forelå før legene og den lokale ledelsen ved sjukehuset rykket ut med en usedvanlig klar advarsel om å bytte akutt-tilbudet mot mer planlagt virksomhet og pleie.

Fra det foreløpige programmet - en av fem hjertesaker:

ORKDAL SJUKEHUS – AKUTTEN
•    Akuttfunksjonen må bestå ved Orkdal sjukehus.
•    Småbylista vil arbeide målbevisst for å hindre at sjukehuset ender som sjukeheim.
•    Orkdal kommune skal arbeide systematisk for å sikre statlige arbeidsplasser i Orkdal.

Hvorfor?
Orkanger og Orkdalsregionen skal tilby innbyggerne gode helsetjenester i eget nærområde. Det inkluderer et akuttilbud.
Nedbygging av funksjoner ved sjukehuset tvinger kompetent arbeidskraft bosatt i Orkdal til å pendle til Trondheim. Det gjør det mindre interessant å bosette seg her for nyutdannet helsepersonell.


Akuttmottaket handler om mer enn nærhet til øyeblikkelig hjelp. I likhet med legene og ledelsen ved Orkdal sjukehus peker Småbylista på betydningen av å beholde medisinsk kompetanse og et faglig miljø i kommunen, i stedet for å sende utdannet arbeidskraft til Trondheim.

Berit Westrum Johansen ny leder
Berit Westrum Johansen er som kjent foreslått som ny toppkandidat på Småbylista. Hun forlater Orkdalslista ved valget.DSC_0037_1.JPG

Bak Småbylista står Foreningen Småbyen, som er en partipolitisk uavhengig organisasjon med følgende formål (forkortet):
* Lage valgliste for å sikre Orkdal som et kommunesenter, utvikle et levende sentrum og gi stolthet og bolyst i hele kommunen.
* Bidra til aktiviteter som gir stolthet og bolyst.

På årsmøtet onsdag valgte Foreningen Småbyen nytt styre.
Det nye styret:
Berit Westrum Johansen (leder, ny). Styremedlemmer:
Øyvind Bakken (ikke på valg), Nina Sæther Christoffersen (ikke på valg), Marit Skjetne (ny), Hans Kringstad (ny).

Småbylista vil arbeide aktivt
* for å styrke Orkanger sentrum og handlegata, og mot spredning av handelen.
* for gode bomiljø, og mot støy og tungtrafikk nær boligområder.
* for fri- og turområder med tilbud for alle uansett helse og funksjonsnivå (Gammelosen som modell).
* for å markedsføre kvalitetene ved Orkanger og Orkdal slik at flere vil bosette seg og ungdom vende tilbake etter utdanning.
* for å bevare Orkdal sjukehus som sykehus, mot omlegging i retning sjukeheim (verne om akutten/øyeblikkelig hjelp).

Ta kontakt
Vil du stå på Småbylista eller hjelpe til på annen måte for å styrke Orkanger sentrum og verne akutten, kontakt :

Berit Westrum Johansen:
berit.westrum.johansen@gmail.com
994 12 494

Bjørn Johan Vullum:
bjv.priv@online.no
913 26 399

Les Adressa: Truet av nedleggelse.

Les om Småbylista.

sjukehus2.jpg
Legene ved Orkdal sjukehus mener lokalpolitikerne ikke forstår hvilken trussel sykehuset og lokalsamfunnet står overfor hvis akuttmottaket blir nedlagt.

 

Publisert 26.02.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Tor 27.02.2015 22:03
Enig, Kvernmo & co kan ta hatten å gå !!!!

Brigitte Kvarsnes 27.02.2015 10:33
Tommelen opp for vårt helsepersonale som gjør en glimrende jobb! Takk til de som har forstått hvor viktig det er at sykehuset består slik det er. Kvernmo og Co, ta hatten og gå!!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse