Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger sentrum: Tvinger skolebarn ut i gata

DSC_0012.JPG

Orkdal kommune har vedtatt å prioritere folkehelse, miljø og myke trafikanter. Nå tvinges skolebarn, eldre og alle andre til å krysse den trafikkerte Orkdalsveien uten gangfelt eller annen form for  sikring. Det skjer på bildet, midt i det såkalte sentrum. Velkommen til byen...

Nok en gang får biltrafikken forrang i miljøbyen Orkanger, i strid med hva politikerne har sagt. 

Bygdetun er viktigst
De samme politikerne får en forsmak på hva som skjer når de vil ha et enda et bygdetun midt i bykjernen. Gang- og sykkelveien gjennom sentrum snirkler seg nå via stabbur og uthus på Sæther-gården.

Sånn skal det visst bli i all framtid på grunn av ideen om at "noen" får til å lage lønnsom butikk i de gamle husene. Bankstua står tom, nesten midt i veien, like ved.

Skolebarn uten sikring
Ironisk nok var det en politiker som tipset orkangervel.no om hvordan  Orkdal kommune behandler trafikksikkerhet og framkommelighet for de svakeste trafikantgruppene:

* Det smale fortauet i "bykjernen" er stengt på grunn av bygginga av Reme-gården. Bygging skal pågå her i nesten halvannet år.

* Sæther-tunet gjør at det ikke finnes fortau på vestsida av Orkdalsveien.

* Derfor: Barn, gamle og andre blir pålagt å krysse Orkdalsveien for å bevege seg i sentrum. Det er ikke laget gangfelt eller skilting som advarer bilister (retting under). Unger til fots eller på sykkel møter bare noen piler som kommanderer dem til å krysse gata på eget ansvar og ta veien inn og ut av gårdstunet.

Retting:
Det har kommet opp skilt som markerer kryssing for fotgjengerne. Men: Det fins ikke gangfelt, midlertidig fartsdemper, lys eller annen sikring. Spesielt sørfra er sikten dårlig. Unger og andre står bak et anleggsgjerde før de går ut i veien.

Dette er en skolevei og det mest brukte fortauet i den mest trafikkerte gata i Orkdal. Når du bygger inntil et slikt fortau finnes det bare en provisorisk løsning i kommuner/byer som tar trafikksikkerhet og myke trafikanter seriøst.

* Containere i tunnel. Gang- og sykkelvegen/fortauet får vegger og tak mot byggeplass og trafikk.

Undergravde rådmannen
Bevaring av Sæther-tunet skaper for øvrig betydelige problemer for effektiv utbygging og bruk av de mest attraktive arealene i sentrum. Ingen vet hvordan flokene etter politikernrs vedtak skal løses.

Rådmannen (plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll) anbefalte riving av tunet for å få de helhetlige planene for sentrum til å gå opp. Rådmannens egen medarbeider Johannes Lipphardt (tekniske tjenester) laget like godt et notat som undergravde Volls innstilling. Lipphardt gikk ut i avisa og agiterte for vern - mot kommunens saksframlegg.

DSC_0008.JPG

Her går gang- og sykkelvegen gjennom Orkanger sentrum, og slik vil flertallet av politikerne ha det i den nye bvykjernen. Det er viktigst at biltrafiikken får gå rett fram uten hindring.

DSC_0004.JPG

Den nye gang- og sykkelvegen sett sørfra. Våningshuset på Sæther er så verdifullt at hensynet til gående og syklende må vike også i framtida, mener det politiske flertallet.

DSC_0015.JPG

Stengt: Ikke uvanlig at et fortau må stenges ved bygging. Da pleier folk å bli henvist til fortau på motsatt side. Men det fins ikke i kjernen av Orkanger sentrum. Der skal vi ha bygdetun a la Bankstua.

DSC_0017.JPG

Feilplassert fiasko: Bankstua "etablert i 2002", står det på skiltet. I dag har Bankstua bare to gjester, og de er spikket i tre. Flertallet i Orkdal kommunestyre vil ha enda et slikt bygg i bykjernen framfor å bygge nytt, miljøvennlig og på en slik måte at knappe arealer gir boliger, liv og aktivitet.

Hans Kringstad

 

Publisert 13.02.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Per Kirkaune 16.02.2015 11:05
Kommentar fra utbygger: Da vi måtte ta bort deler av dagens gangbane er det ikke mulig med containerløsning som kommentert. Men innen 1. mai skal det være mulig å ferdes på østsiden av Orkdalsveien igjen for myke trafikanter.

Siv Åse Syrstad 14.02.2015 06:55
Bare en liten korrigering: Bankstua står ikke tom, den er leid av kommunen, og der driver rustjenesten et godt besøkt drop-in treffsted for mennesker som har slitt med rus. Der er det muligheter for å møtes og være sosial, det serveres et gratis varmt måltid, samt kaffe og vafler. På grunn av at det er et populært tilbud har rustjenesten et mål om å gradvis utvide dette tilbudet i framtida.

Frank 14.02.2015 01:06
Er det ikke bedre å pålegge de som bygger, og stenger fortauet skaffe containere som er åpne i begge ender. Da har de gangvei som er sikret mot trafikken og anleggsarbeidet. Det finnes jo løsninger for det meste, så slutt å klag.

Per Inge Snildal 13.02.2015 21:42
I andre byer bygges det mye større hus, helt inntil fortauet uten å stenge. I Elgeseter gate, Trondheim, bygde de nylig Handelshøyskole med overbygd fortau i anleggstiden. Ramit utleie har spesial konteinere for slikt.

Gjølmesbøgg 13.02.2015 16:58
Orkdal Kommune i ett nøtteskall!!

Flaut 13.02.2015 16:17
Det er direkte flaut at man ikke tillater riving av dette tunet. En ting er at det er sjenerende, men det vil heller aldri bli noe drift der. Riv det, og skap en helhetlig sentrum asap!

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse