Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Trafikksikkerhet i Knyken: Nå kommer regler for pengebruk

kNYKEN.jpg

Rådmannen ville ta 200 000 kroner fra kommunens trafikksikkerhetsfond for å gjøre ferdig bedre veg til Knyken skisenter. 200 000 er nesten en tredel av hele fondet. Nå vil politikerne ha et system for rett bruk av penger til trafikksikkerhet. 

Rådmannen (saksbehandler Ivar Lillery) foreslo å bruke 200 000 av de knappe trafikksikkerhetsmedifleme fordi kommunens utbedring av den private vegen ble mye dyrere enn antatt.

Samtidig har veger i tettbygde strøk med mange myke trafikanter ventet i årevis på gatelys, fortau og sikrere kryssing.

Rådmannen har selv ledet arbeidet med en langsiktig plan som skal sikre at de viktigste tiltakene for trafikksikkerhet får penger først.

Hasteforslag
Men da pengene var brukt opp i Knyken (400 000) kom forslaget om at politikerne kunne ta av trafikksikkerhetsfondet. Begrunnelse: Gående og biler kommer i konflikt med hverandre i øvre del av Knykvegen ved store arrangement.

Flertallet av politikerne i hovedutvalg teknikk reagerte på forslaget om å ta 200 000 av fondet for trafikksikkerhet (hele fondet er på 698 000) i all hast til et slikt formål.

Rådmannen måtte finne penger andre steder for å gjøre ferdig utbedring av Knykvegen. Mesteparten av prosjektet har til hensikt å gi biler bedre framkommelighet.

Nå får saken to etterspill:
1. Hovedutvalg teknikk pålegger rådmannen å lage ei prioriteringsliste for bruk av pengene på fondet. Et forutsigbart system skal på plass.

2. Hovedutvalg forvaltning skal vurdere om Orkdal kommune bygger Knykvegen ulovlig. Per Kirkaune (Joplassen utvikling/politiker) hevder kommunen driver forskjellsbehandling av utbyggere, og at terrenginngrepene i Knyken er så store at de krever formell søknad/behandling.

Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll mener kommunens bygging for Orkdal IL ikke er ulovlig, men i en gråsone.

Voll lar nå politikerne vurdere om kommunen likebehandler - eller om Orkdal kommune gir seg selv eksklusive fordeler mens man straffer private for formelle mangler. Det siste skjedde nylig på Joplassen.

 

Publisert 12.02.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Havneveien 12.02.2015 21:48
Fin påminner om hvorfor infrastruktur må på plass før bygging/utbygging.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse