Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Nei til felles 17.mai etter ett år: Ingen reprise på Orkanger

170514__22_.JPG

Orkdal kommune vil ikke følge opp fjorårets suksess med felles 17.maitog for hele kommunen på Orkanger. Ordfører Gunnar H. Lysholm har nå gitt korpsene og skolene beskjed. Orkdal kommne overlater alt av arrangement til frivillige i grender og skolekretser.

I fjor møttes folk fra hele kommunen til et samlende arrangement med folketog på Orkanger om ettermiddagen 17.mai. 

Krangel om rute
Det skjedde etter mye turbulens omkring hvor tog skulle gå (både fra Fannrem og Orkanger?) og sted for fellesarrangement (Follo eller Orkanger?).

Opplegget på Orkanger ble til slutt en suksess med stor oppslutning. Fra kommunens side ble det antydet at dette kunne gjentas, selv om samarbeidet i 2014 var en spesiell markering av grunnlovsjubileet.

Men slik blir det ikke.

Orkdal kommune har fått spørsmål om kommunen kaller inn til oppstartmøte - som i fjor - for å planlegge 17.maifeiring.

Svaret er et klart nei:

Kommunikasjons- og informasjonssjef Anne Grethe Hovde skriver følgende på vegne av ordfører Gunnar H. Lysholm:

"Orkdal kommune har ingen tradisjon på og være delaktig i planlegging og gjennomføring av 17.mai-arrangement rundt om i kommunen. Unntaket var 2014 da det var grunnlovsjubileet som skulle markeres.

På vegne av ordfører Gunnar H. Lysholm vil jeg derfor informere at det ikke vil bli tatt noe initiativ til noe oppstartmøte.

Orkdal kommune ønsker alle 17.mai-komiteer lykke til med planlegging og gjennomføring av sine arrangement."

Brevet går til korpsene og rektorer ved skolene. De er bedt om å videresende til Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU).

Dermed er alt ved det gamle:
Feiring i de enkelte tettsteder og grendelag. Ingen felles markering. Orkdal kommune spiller ingen aktiv eller formell rolle på nasjonaldagen - i motsetning til hva som er vanlig i byer.

170514__14_.JPG

Fjorårets folketog startet ved Rådhuset og viste fram det rike foreningslivet i Orkdal.

 

Publisert 11.02.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

berit gjølmesli 12.02.2015 18:09
Byen må kanskje ha et innhold; et felles arrangement a la fjorårets 17.mai i byen må da vel være noe å fylle by-og sentrumsfunksjonen med? Eller skal Orkanger bare være en papirby?

Bymann 12.02.2015 17:14
Her har kommunen en kjempemulighet til å markedsføre og lage en tradisjonsfeiring i nybyen. ????

Heidi Hårstad 11.02.2015 23:53
Må no vær my triveligar med et stort tog og en felles feiring i byn !

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse