Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Berit W. Johansen går fra Orkdalslista til Småbylista

DSC_0037_1_1.JPG* Berit Westrum Johansen (bildet) forlater Orkdalslista og sier ja til å stå på topp for Småbylista ved kommunevalget til høsten.

* Småbylista skal slåss for et levende Orkanger sentrum og ei levende handlegate.

Småbylista ønsker flere brennende sjeler. Hvem blir med Berit?

Småbylista mobiliserer av frykt for at etablerte partier vil gi etter for press, spre handelen videre og legge sentrum i den nye byen død.

Småbylista ble etablert foran valget i 2011. Hovedformålet var å gjennomføre visjonen bak Orkdal 2040:

Å skape en kompakt og levende bykjerne som vil gjøre hele kommunen mer attraktiv.
Se Småbylistas hjemmeside. Det er minst like aktuelt i dag.

Brøt med blokkpolitikk
Sammen med utbrytere fra blant annet Orkdalslista dannet Småbylistas i høst flertall MOT å bryte den røde streken, mot å bygge ny handelspark på Laksøra og mot å tappe sentrum ytterligere.

Handlegata og OTI fikk en ny sjanse innenfor rød strek.

DSC_0041.JPG

Småbylista: Gata skal få leve og blomstre.

Berit Westrum Johansen var en av politikerne som bidro sterkest til at et overraskende flertall stemte mot ordfører Gunnar H. Lysholm og de andre partitoppene i Laksøra-saken.

Det er mange år siden en så sentral politiker har skiftet parti i Orkdal. Berit Westrum Johansen representerer Orkdalslista i formannskapet. Hun er i praksis det styrende partiets nummer to etter ordføreren.

Flukt fra Orkdalslista
Orkdalslista mister mesteparten av de ni som ble valgt inn i kommunestyret for fire år siden. To har allerede forlatt politikken pga sykdom eller jobb; Sverre Magne Fagerholt og Ingrid Fagerli.  Berit Westrum Johansen, Solveig Nærup Sandvik, Khadija Ali og Terje Sletvold tar ikke gjenvalg for Orkdalslista.

Alle fire brøt ut i Laksøra-saken til fordel for utvikling av Orkanger by innenfor den røde streken. De kan bli erstattet av nye politikere som følger ordførerens linje.

Flere gir seg også påSmåbylista. Men risikoen for nye slag mot Orkanger gjør at Småbylista nå ser ut til å stille styrket til valg  - med et mål om å få inn flere enn dagens to representanter, og i ytterste fall å komme på vippen i kommunestyret. Det kan bli avgjørende for skjebnen til Orkanger sentrum.

Vil du hjelpe til?
Småbylista ber alle som kan tenke seg å stå på lista eller bidra på annen måte om å ta kontakt:

Bjørn Johan Vullum:
bjv.priv@online.no
913 26 399

Berit Westrum Johansen:
berit.westrum.johansen@gmail.com
994 12 494

Småbylistas program favner alle politiske områder. Arbeidet med fornyelse av programmet starter nå. Her er det også fint om folk kommer med innspill til kontaktpersoner som over, eller på kontaktskjema.

Småbylistas satsing på sentrumsutvikling bygger på kunnskap: * Kompakte sentra med et mangfold av møteplasser gjør hele kommunen mer attraktiv.
* Økt attraktivitet trekker viktig arbeidskraft til bedrifter og offentlig sektor, og gjør det lettere å få ungdom til å bosette seg etter utdanning.

DSC_0011.JPG

De fire fremst til venstre går ut av Orkdalslista ved valget til høsten. Berit W. Johansen (nr to fra venstre) blir trolig listetopp for Småbylista.

 

Publisert 06.02.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse