Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Utbygger/politiker: - Kommunen bygger ulovlig i Knyken

Knyk_K10_20.jpg

Kommunen har nylig vedtatt å straffe masseuttak uten godkjenning ved Joplassen boligfelt. Joplassen Utvikling AS ber nå Orkdal kommune straffe seg selv for ulovlig vegbygging i Knyken.
Kommunen bygger uten tillatelse, ifølge Per Kirkaune i Joplassen Utvikling AS. Han ønsker likebehandling.

Bakgrunn - Joplassen:
Orkdal kommune mener Orkla Maskin har tatt ut masser ved Joplassen uten godkjenning. Entreprenøren Orkla Maskin og utbygger Joplassen Utvikling AS er uenig, og mener terrenginngrepet var  omfattet av tidligere godkjenninger.

Orkdal kommune sto på sitt og avgjorde disputten slik:

1. Orkla Maskin måtte søke i ettertid om å utføre terrenginngrepet, og fikk det godkjent.

2. Orkla Maskin rapporteres inn til Direktoratet for byggkvalitet for å ha utført arbeid uten godkjenning. Dette er en form for straff som kan få konsekvenser ved gjentakelse.

I tillegg vedtok politikerne (med 6 mot 4 stemmer) at rådmannen skal forberede sak om økonomisk straff (gebyr).

Knykvegen
Orkdal kommune gjennomfører nå omfattende arbeid for å utbedre den private vegen opp til Knyken. Kommunen går inn med 600 000 kroner, bruker egne maskiner (er entreprenør) og også såkalt tiltakshaver. Dermed er kommunen ansvarlig for å innhente alle nødvendige godkjenninger via byggesaksbehandling.

Per Kirkaune i Jopassen Utvikling AS har nå gjort ordfører, rådmann, plan- og forvaltningssjef og leder i hovedutvalg forvaltning (Rasmus Skålholt) oppmerksom på hva kommunen gjør i Knyken.

Påstand:
* Knykvegen er et terrenginngrep som er søknadspliktig og skal godkjennes.
* For at et veganlegg skal fritas for byggesaksbehandling må det foreligge detaljert reguleringsplan med bla. plantegninger, kotehøyder og tverr- og lengdeprofiler.
* Noe slikt finnes ikke.
* Teknisk etat har svart at man ikke bruker å søke.

Har kompetanse
Per Kirkaune er både ansvarlig for utbyggingsprosjekter i  Salvesen & Thams og har mange års fartstid som politiker i  nettopp hovedutvalg forvaltning (byggesaker)

Plan- og forvaltningssjef Ingrid Voll har bedt om å bli saksbehandler på Knykvegen etter brevet fra Per Kirkaune.

Brevet er hentet fra kommunens postsliste, og du kan lese det her.

Trafikksak
Orkdal kommunes rolle i Knykvegen har allerede vært et politisk tema. Det skyldes at rådmannen (saksbehandler Ivar Lillery i teknisk etat) i all hast ville ta 200 000 kroner fra trafikksikkerhetsfondet for å gjøre vegen ferdig.

Orkdal kommune startet nederst med å gjøre vegen bedre for biler. De opprinnelige 400 000 strakk ikke til. Da omdefinerte rådmannen prosjektet til å handle om trafikksikkerhet; konflikt myke trafikanter og biler mellom p-plassene øverst.

Lang venteliste
Politikerne sa nei til å  ta av fondet for trafikksikkerhet. Det skal brukes til tiltak som har ventet i årevis, som feks lys ved gangfelt og fortau ved Orkanger barnehage. Politikerne hentet forrige uke 200 000 fra et annet fond til Knyken.

Per Kirkaune presiserer for øvrig at han mener Knykvegen er et utmerket prosjekt. Poenget er at Orkdal kommune må behandle private utbyggere og seg selv på samme måte.

JoplassLys.jpg

Terrenginngrep på Joplassen endte med straffereaksjon fra kommunen mot Orkla Maskin. Kommunen gjør terrenginngrep uten tillatelse i Knyken.

 

Publisert 30.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Muffins 30.01.2015 19:20
Håper Orkdal Kommune er grunneier der knykveien utvides, de gjorde jo en kjøpsavtale med grunneier etter konflikt mellom OIL og grunneier om ulovlig masseuttak i de nye hoppbakkene.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse