Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Åpner Orkanger mot sjøen - første hus på Joplassen

DSC_0003.JPG

Motorsag var alt som skulle til. Salvesen & Thams sørget for å åpne en bit av Orkanger mot sjøen. Her går den siste, naturlige strandlinja vi har igjen.
* På Joplassen er første hus på vei opp. Se utsikten fra tomt 26 lenger ned.

De siste dagene har Orkdalsfjorden gradvis kommet til syne ved Strandheim. Det som var tett skog og kratt begynner å ligne en park.

Tomta mellom Damphuset og Langbrua har ligget brakk helt til nå. Litt rydding viser at området nedenfor Havneveien på Strandheim er en liten perle.

Grunneier Salvesen & Thams har tatt ei arbeidsøkt for å ordne opp, og mer skulle ikke til for å la fjorden komme innpå folket.

DSC_0005.JPG

Her går en av de mest brukte turstiene i Orkdal. Med ett ser folk på tur Orkdalsfjorden igjen.

Mange har hatt planer for området ved Strandheim. Orkdal kommune laget en ambisiøs visjon for avskjermet badestrand og park for ca. ti år siden. Kommunen kommer neppe noen gang til å investere i et slikt anlegg, men planer har vi. I mellomtida er Gammelosen utviklet til et lunere friområde med badeplasser.

Utbyggere - sist VIBO - har foreslått boligformål med parkanlegg ned mot sjøen. Politikerne har avvist slike innspill så langt. Området har vanskelig grunn. Men ved stenging av Havneveien vil tomta bli attraktiv. Sjønære boliger selger.

DSC_0006.JPG

Slik ser det ut i fjæra ved det nye, parklignende området. Naturlig strandlinje mot fjorden vet vi knapt hva er lenger på Orkanger. Nesten alt er bygd igjen, og enda en bit forsvinner når havna bygger ut Grønøra Øst.

Området nærmere Langbrua ser fortsatt ut som en urskog. Der er Orkdal kommune grunneier. Orkdal Hundeklubb ønsker å sette opp luftegård på kommunens del av området.  Da må i hvert fall noe ryddes også der.

DSC_0007.JPG

Området som nå ryddes sett mot Damphuset og Strandheim Terrasse.

DSC_0018.JPG

Havneveien en lørdag i januar.

Massiv tungtrafikk på Havneveien gjør både Nerøra, Gammelosen, turstien og de aktuelle tomtene ned mot sjøen mindre attraktive. Varaordfører Oddbjørn Bang er blant dem som ser verdien av å utvikle og foredle siste rest av det sjønære Orkanger. Da må trafikken vekk fra Havneveien ved stenging eller tunnel.

Når kommer Havneveien som sak?
Kommunestyret skal etter planen ta stilling til spørsmålet om stenging. Det ble resultat av debatten rundt havneutbygging og ny kommuneplan.

Men Noen politisk sak om Havneveien er foreløpig ikke fremmet. Det haster hvis man skal ha en avklaring før eventuelt enda en sommer blir ødelagt i Gammelosen.

Full stenging kan gjennomføres raskt. En kompromissløsning med gjennomkjøring for transport mellom Grønøra og Elkem krever teknisk utstyr (automatisk bom) som det tar tid å få på plass.

Penger til å legge Havneveien i tunnel vet ingen om noen gang kommer fra staten.

Så - litt opp i Bakkan:

DSC_0022.JPG

Dette er nesten et historisk motiv; det første huset reiser seg i det nye Joplassen boligfelt. Utsikten blir bra.

Byggherre for hus nummer en er Matias Nyhus. Huset ligger på tomt 26, over den øvre veien. Se kartet under.

Tomtevelger.jpg

Rødt markerer solgte tomter. 20 er solgt. Øverst på kartet er nærmest Orkanger. Les mer om hver tomt på Joplassen.

DSC_0031.JPG

En smakebit på utsikten fra boligfeltet Joplassen. Her kan du studere Nerøra, et trehusmiljø av stor kulturhistorisk verdi som Orkdal kommune nå ønsker å ta bedre vare på og markedsføre.

 

Publisert 24.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse