Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

200 000 til skolegården ved Orkanger barneskole

Tarzanjungel_web.jpg

Poltikerne plusser på 50 000 kroner for at Orkanger barneskole skal få til Tarzanjungel (bildet), klatrestativ og oppgradering av leikeområdet sitt. Dermed kommer det 200 000 fra kommunen. Skolen forsøker samtidig å skaffe gaver fra private.

Flere nei
Så langt har bare Orkanger Vel og Orkdal Sanitetsforening gitt skolen positive signaler, ifølge referat fra det siste møtet i Foreldrenes Arbeidsutvalg.

De fleste potensielle giverne har sagt nei fordi de mener skolegården er kommunens ansvar.

Samtidig skriver rådmannen i sitt saksframlegg at spleiselag mellom kommunen og private kombinert med spillemidler er brukt ved blant annet Evjen skole og nye Grøtte skole.

Spørsmålet er hva som er nærmiljøanlegg/tilbud ut over det som kan forventes på en skolegård.

Orkanger Vel ønsker informasjon om hvordan kostnadsfordelinga har vært mellom kommunen og private ved de andre skolene i Orkdal. Deretter skal velforeninga ta endelig stilling til søknaden om økonomisk støtte.

Spennende planer
Uansett er planene ved den nedslitte skolegården flotte. Et omfattende anlegg er planlagt på dugnad av profesjonelle, se tidligere artikkel. Visjonen er et allsidig aktivitetsområde til glede for hele lokalsamfunnet også utenfor skoletid.

Det er planlagt dugnad samtidig som spillemidler kan dekke inntil halvparten av kostnadene når det er snakk om nærmiljøanlegg.

50 000 ekstra
Kulturutvalget ville bevilge 100 000 til Tarzanjungel (totale kostnader 550 000) og 50 000 til klatretårn (totale kostnader 200 000).

I formannskapet fikk Berit W. Johansen (Orkdalslista) de andre politikerne med på å bevilge 50 000 i tillegg til leikeområdet.

Barneskolen søkte om 250 000, og får nå 200 000.

Vil bygge i år
Skolen ønsker å få til Tarzanjungel og klatretårn allerede i år. En rekke andre tiltak er planlagt, blant annet å pusse opp asfaltbanen, lage tre spilleflater og snu spilleretningen.

Det må tas senere.

tARZANJUNGEL__1_12FE_1.JPG

Mange skoler rundt omkring i landet har etter hvert fått såkalt Tarzanjungel. Dette er klatre- og lekeområder med bildekk og tau. Erfaringer viser at anleggene skaper mye fysisk aktivitet.

 

Publisert 21.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse