Besøkstall

315 denne måneden

56 721 076 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Skjerper kampen mot mobbing i Orkdal

08032009188_1.jpgPolitikerne i Orkdal krever at skolene skjerper kampen mot mobbing. Ivar K. Gangås (KrF) fikk gjennomslag for et krav om at alle skoler skal ha et program med sterkt fokus på å forebygge mobbing. Politikerne krever også at skolene viser til konkrete tiltak når mobbing skjer.
Flere vedtak finner du ved å klikke:

Kommunestyret vedtok også følgende da det onsdag behandlet den nye Oppvekstplanen:

* Prøveresultater (karakterer) fra den enkelte skole skal fortsatt være offentlige. Ap foreslo å gjøre resultatene hemmelige, og kun tilgjengelige for internt bruk i kommunen. Bare SV støttet forslaget om hemmelighold.

* Skolemåltid vil ikke bli vurdert i handlingsprogrammet. Ap foreslo dette, men forslaget falt med ordførerens dobbeltstemme (V 3, Sp 1, Orkdalista 6, KrF 2, Fr 4 og H 1 stemte imot).

* Ap fikk gjennomslag for et forslag om å styrke holdningene ved bruk av PC og andre digitale verktøy. Misbruk av slike verktøy bidrar blant annet til mobbing.

Dessuten oppsto nok en gang et viktig spørsmål om sentrum mot periferi:

I forslaget til Oppvekstplan heter det at boligbyggingen skal styres mot områder med ledig kapasitet i skolen. Det vil i dag si å styre boligbyggingen vekk fra Orkanger og Evjen, og inn mot Fannrem, Svorkmo og Gjølme.
Knut Even Wormdal (Ap) foreslo å stryke dette punktet, som berører spørsmålet om sentrumsutvikling og kjernen i den overordnede planen Orkdal 2040.

Punktet ble strøket mot fem stemmer (V 2 og Sp 3).

En lignende debatt har versert i forbindelse med Miljøplanen. Boligbygging skulle skje bare nær kollektivknutepunkt for å redusere biltrafikk og CO2-utslipp. Den bestemmelsen ble myket opp etter forslag fra Sp.

En enda mer delikat lokaliseringssak er under oppseiling; nemlig spørsmålet om å satse på en felles ungdomsskole for hele kommunen. Både lærerorganisasjonene og rektor ved Årlivoll ungdomsskole har ønsket dette vurdert.

Skal skolen bidra til sentrumsutvikling, må den ligge på Orkanger - muligens ved Idrettsparken og Orklahallen. Men både Follo og Grøtte blir trolig aktuelle alternativer dersom saken for alvor kommer på dagsorden.

Grøtte og Follo ligger mer i sentrum geografisk.

 

Publisert 27.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse