Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Kommentar: Dumme politikere sa nei til Coop/Amfi/Thon

DSC_0011.JPG

Toppene i Coop Orkla Møre og Amfi-gruppen mener visst at 24 politikere i Orkdal er tette i pappen. Slik ser det ut når Orkladal Næringsforening inviterer formannskapet til ”dialogmøte”. Bakteppet er åpenbart at 24 stemte nei til ny handelspark på Laksøra i høst. Egentlig motiv for møtet er nok dette: De stemte feil.

De 24 folkevalgte må være dumme, eller av andre grunner ute av stand til å sette seg inn i sakens viktigste sider – se nærmere forklaring under.

Først:
Invitasjonen er signert daglig leder Ove J. Snuruås i næringsforeninga, men på vegne av navngitte deltakere som Coop-direktør Arild Sørlien og Amfi-eier Lars Løseth. De har bedt om møtet.

Snuruås starter forsiktig med behovet for bedre ”prosesser” og ”samhandling” når bedrifter skal få fram sine ønsker overfor kommunen. Så blir det interessant:

”Møter med rådmannen og ordfører er alltid nyttig, og dette gir næringslivet mulighet til å fremme sitt syn og forklare sine standpunkter. I noen av høstens saker opplever vi likevel at mye av dette engasjementet og høringer som er avgitt ikke er tatt godt nok med når beslutninger er fattet.”

Handelspark og rød strek

En av høstens saker er utvilsomt handelspark på Laksøra. To av de fire som representerer bedrifter på møtet er nettopp investorene på Laksøra.

Les noe av det Orkladal Næringsforening skriver på vegne av Coop og Amfi/Thon en gang til, og se det i lys av Laksøra-saken:
at"...mye av dette engasjementet og høringer som er avgitt ikke er tatt godt nok med når beslutninger er fattet."

Det må bety at vedtak er fattet på sviktende grunnlag fordi politikerne ikke fikk med seg viktig informasjon (”engasjement og høringer”).

Akkurat det skjer nok rett som det er i politikken. Informasjonsmengden er for stor, sakene for mange og innholdet for komplisert. Resultatet kan bli et annet enn det ville ha blitt om alle satte seg bedre inn i stoffet.

Men slik var ikke Laksøra-saken, og det er hele poenget:

1. Den var gjennomdrøftet og behandlet politisk flere ganger i løpet av ni måneder. Temaet er også kjent stoff fra flere års debatt om sentrumsutvikling (Orkdal 2040) - rød strek på Orkanger.

2. Knapt noen reguleringssak er grundigere belyst med argumenter for og mot.

3. Dessuten er ikke saken komplisert i det hele tatt. Innholdet er enkelt og oversiktlig, og det er sakens kjerne.

Følgelig:
Den politikeren som i løpet av 2014 ikke fikk med seg hovedmomentene i Laksøra-saken må være dum eller komplett uinteressert, noe som neppe er tilfellet. Men næringsforeninga og investorene mener etter alt å dømme at viktig informasjon må ha gått et stort flertall av de folkevalgte hus forbi.

Løfter på bakrommet?
Ordlyden i invitasjonen – med henvisning til ordfører og rådmann - er for øvrig en ny indikasjon på at ledelsen i Orkdal kommune har skapt falske forventninger hos investorene. Det samme så vi tydelig i april.

Da ble saken behandlet i kommunestyret første gang. Et flertall gikk også da imot handelspark. Regionsjef Aage Lilleberg i Amfi-gruppen sa til ST etterpå:
…vi synes det er forunderlig når vi i flere sammenhenger med politikere og administrasjon har fått et veldig klart inntrykk av at det er ønskelig med storhandel på Laksøra.”

Fikk friere regler - det var ikke nok
Coop/Amfi/Thon bør verken være forundret eller skuffet over de 24 politikerne. De folkevalgte har ganske enkelt besluttet å holde fast på en vedtatt strategi for sentrumsutvikling i Orkdal, og samtidig fulgt det som er nasjonal politikk innen arealbruk.

Coop/Amfi/Thon ba på sin side om en radikal endring av politikken i Orkdal. Investorene fikk en liten oppmyking. Bestemmelsene på Laksøra er mer liberale nå enn da de kjøpte tomta. Som takk for hjelpa blir folkevalgte framstilt som tungnemme.

Hva sikter de til?
På ”dialogmøtet” bør politikerne spørre konkret hvilke saker invitasjonen sikter til, og helt eksakt hva næringsforeninga/Coop/Amfi/Thon mener folkevalgte ikke forsto da de fattet vedtak i Laksøra-saken.

Altså: Hvilke høringsinnspill ble ikke ”tatt godt nok med når beslutninger er fattet”?

Samtidig kan man jo spørre investorene hva slags løfter de har fått på rådhuset - og fra hvem. Det er mulig Orkdal kommune har større behov for å rydde opp internt enn i forholdet til næringslivet.

Tapte lobbykamp - i første omgang
Også Salvesen & Thams og Trondheim Havn skal delta på møtet. S & T som lokal eiendomsutvikler har sikkert både stort og smått å diskutere med kommunen. Og havnesaken er så kompleks at den kan fortjene mange ”dialogmøter” mellom kommune og havneselskap.

Coop/Amfi/Thon har derimot bare tapt en lobbykamp 11-24, noe landets ledende kjøpesentergruppe neppe godtar uten sverdslag.

De som ikke skal delta på møtet er for øvrig OTI-sentret og Orkanger Sentrumsforening.

Les hele invitasjonen.

Hans Kringstad

DSC_0010.JPG

Stridens tomt ligger langt utenfor Orkangers kjerne. Her vil kjøpesenter-gruppen Amfi bygge Bårdshaug Vest Handelspark, men et flertall i kommunestyret ville holde fast på den røde streken.

 

Publisert 20.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse