Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Stat og fylke: Frykter mer spredning av Orkanger-handel

DSC_0024.JPG

Et politisk jordskjelv i kommunestyret hindret i høst nytt varehus på Laksøra i regi av Coop/Amfi/Thon. Men Fylkesmannen (staten) og fylkeskommunen mener Orkdal kommune gikk for langt også ved å åpne for Biltema. Årsak: Frykt for gradvis mer spredning av handelen på Orkanger.

"Uheldig" vedtak
De to tunge høringsinstansene bruker uttrykket "uheldig" i nye uttalelser om en kommune som smykker seg med ideen om Orkdal 2040 og det kompakte sentrum.

Faginstansene er bekymret for Orkanger, og retter indirekte alvorlig kritikk mot rådmannen (plansjef Ingrid Voll) sine vurderinger knyttet til sentrumsutvikling

Fylkesmannen og Sør-Trøndelag fylkeskommune uttaler seg på nytt fordi enkelte punkter i kommuneplanens arealdel måtte ut på ny høring.

Dette sier de om en forsiktig oppmyking, slik kommunestyret vedtok (rådmann/ordfører mfl. ville gå mye lenger):

Fylkesmannen
"Endringene i bestemmelsene på Laksøra/Beitøra kan åpne for en økende andel detaljhandel i dette området. Fylkesmannen mener i utgangspunktet at dette er uheldig og at detaljhandel bør styres til sentrumsområdene og områder med god kollektivdekning."

Sør-Trøndelag fylkeskommune
"...endringene i bestemmelsene kan være uheldige da de kan åpne opp for en viss bransjeglidning, og slik økende andel detaljhandel på Laksøra/Beitøra. Vi vil ikke gå imot forslaget, men vil peke på betydningen av å holde detaljhandelen mest mulig samlet og i nærhet av kollektivknutepunkt."

Rådmannen (veldig overraskende for mange) og et politisk mindretall ville si  ja til investorene Coop/Amfi/Thon og tillate "storhandel" i en ny handelspark på Laksøra.

Hva er storhandel?
"Storhandel" kan i praksis omfatte hva som helst fra servietter til kjøleskap. "Storhandel" er kamuflasje for handelskonsepter som blander alt mulig, men framstår som spesialisert på tunge produkter. Fylket bruker uttrykket "bransjeglidning." Det betyr enkelt sagt at du finner både stort og smått under samme tak i en salig blanding.

For eksempel: Biltema (framstilt som bilrekvisita) selger vaskepulver og Jysk (møbler) selger pynt. Europris er også et klassisk eksempel. Resultatet av bransjeglidning er at handel som skal ligge i sentrum havner utenfor på en mer eller mindre fordekt måte.

Coop & Thon mot Orkanger sentrum
Forretningsideen er å kjøpe billige tomter utenfor sentrum - og selge mye av det samme som skal selges i dyrere lokaler inne i sentrum.

Coop/Amfi/Thon kjøpte Laksøra nettopp i håp om omregulering og dermed god avkastning. Samtidig ligger områder inne i sentrum brakk eller de blir brukt til virksomhet som naturlig hører til på industriområder-

Nei til Orkdal 2040
Ny handelspark utenfor sentrum er åpenbart i strid med Orkdal 2040, og også med nasjonal politikk om å samle handelen. Blant annet det siste skal Fylkesmannen og  Sør-Trøndelag fylkeskommune passe på at kommunene tar hensyn til.

Nye slag om varehus på Laksøra kommer, siden Coop/Amfi/Thon har investert i området.

Mest trolig var frykten for å rasere OTI den viktigste årsaken til at et stort flertall stemte mot ny handelspark på Laksøra. 

Søndagsåpent rammer sentrum
Flere forhold truer sentrumsområdene, også statlig politikk: BI-forsker Odd Gisholt spår konkursras i sentrumsområdene og ny fordel for store varehus dersom regjeringen får vedtatt generelt ja til søndagsåpne butikker.

Hans Kringstad

DSC_0029.JPG

Fra kommunestyret 29. oktober i fjor. Et stort flertall gikk for en mindre oppmyking på Laksøra. Et mindretall anført av ordførerenm ville la Coop/Amfi/Thon bygge ny handelspark utenfor sentrum.

 

Publisert 19.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Kjell Arne Hestad 19.01.2015 19:15
Synes det er betenkelig at både fylkesmannen og sørtrøndelag fylkeskommune mener at detaljhandelen bør legges til kollektivknutepunkt. Ettersom de etter å ha overtatt kollektiv trafikken ikke har gjort annet enn å bygge ned tilbudet. Når ikke engang skoleelevene har et brukbart kollektivtilbud, så er det vel helt likegyldig hvor butikkene ligger.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse