Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

For brannfarlig: - Orkanger barneskole må bygges på

skole2.jpg

Orkanger barneskole er brannfarlig. Bare et påbygg kan gjøre skolen brannsikker nok der de minste barna holder til (bildet). Det skriver On Arkitekter og Ingeniører i en vurdering på oppdrag fra Orkdal kommune.

Vurderingen er en såkalt handlingsplan for å utbedre en rekke brudd på kravene til brannsikkerhet.

Lenke til hele handlingsplanen. Den lister opp en serie tiltak. Noen er svært kostbare:

For trangt og farlig
1. Den nyeste fløya på skolen er for trang. 50 elever har 25 kvm til garderobe i tillegg til at rommene skal fungere som rømningsvei. Det er ikke mulig å sikre god evakuering uten å bygge på skolen.

Som en midlertidig løsning foreslår On å ta i bruk et grupperom som garderobe.

Ikke formelt godkjent
Fløya er fra 1995. I 1996 ga kommunen selv midlertidig brukstillatelse med krav om utbedring av enkelte avvik knyttet nettopp til brannsikkerhet. On Arkitekter og Ingeniører har ikke funnet at bygget noen gang har fått ferdigattest - altså endelig formell godkjenning (etter 20 år).

Vanskelig grunn
Påbygg vil være et stort prosjekt. Fagfolkene anbefaler derfor en totalvurdering av skolens arealbehov og elevtall. Man påpeker også at det er observert setninger i grunnen ved østenden av skolen. Geoteknikere bør undersøke grunnforholene før det planlegges et evt påbygg.

For dårlig brannvarsling
2. Det må monteres et heldekkende brannalarm-anlegg for å sikre tidlig varsling for alle. Man fraråder overnatting ved skolen uten våken brannvakt.

Fullt av andre mangler og forslag til tiltak listes opp, feks:
* 22 dører må skiftes ut.
* Anbefaling av avtrekkskanal/vifte i øverste etasje.
* Garderobeskap for å fjerne klær og sko fra rømningsveier.
* Skifte av to vinduer.

Mange avvik er påvist ved kontroller opp gjennom årene, og mye er nå rettet opp.

On Arkitekter og Ingeniører skriver at rømningsveier må ryddes som strakstiltak.

Også ansatte tok nylig opp behovet for påbygg. Les tidligere artikkel. Orkanger barneskole ble utbygd i mindre omfang enn planlagt da 6-åringene ble skoleelever fra 1997. Formålet var å spare penger.

Utbygging av skolen ligger ikke inne i kommunens planer. Barneskolen har ca 300 elever og det pågår boligbygging i kretsen.

DSC_0056_1.JPG

Lek ved Orkanger barneskole. Bildet er fra 2011. Skolen fikk påvist flere mangler ved brannsikkerheten da, og sikkerheten er fortsatt vurdert som for dårlig.

 

Publisert 16.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse