Besøkstall

41 741 denne måneden

10 522 011 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Store planer for Orkanger barneskole: Hvem skal betale?

Uskole1.jpg

Skolegården for de minste barna ved Orkanger barneskole er dårlig og nedslitt. Skolen har planen klar for et godt anlegg. Politikerne i kulturutvalget foreslår at kommunen støtter Tarzanjungel med 100 000 kroner og klatrestativ med 50 000. Se under for forklaring på illustrasjonen.

Skolen har søkt blant andre Orkanger Vel om økonomisk støtte. Ett av spørsmålene som reiser seg er hva som bør være  Orkdal kommunes ansvar på en offentlig skolegård.

Nærmiljøanlegg
Imidlertid lanseres prosjektet som mer enn en lekeplass på skolen - også et nærmiljøanlegg til bruk utenfor skoletid og for hele lokalsamfunnet.

Skolen prioriterer to tiltak:

1. Tarzanjungel etter mønster fra Evjen skole - i praksis et spennende et myldre- og klatreområde, ei stor hinderløype med blant annet bildekk. På bildet er dette den hvite flata inn mot jernbanen (P).
Antatt kostnad 550 000 kr.

Tarzanjungel_web.jpg

Tarzanjungelen ved Evjen skole.

2. Klatreområde - ett stativ på 6 meter og ett på 3 meter. På bildet tenkt bygd mellom Tarzanjungelen og dagens asfalflate (T). Antatt kostnad 200 000.

Kulturutvalget foreslår å støtte Tarzanjungel med 100 000 kr (skolen søker om 200 000). 100 000 har vært praksis ved lignende anlegg ved andre skoler.

Politikerne foreslår å si ja til søknaden om 50 000 til klatreområde.

Spleiselag med private
Spillemidler kan dekke inntil halvparten av kostnadene ved nærmiljøanlegg. I tillegg budsjetteres det med dugnad og gaver.

Rådmannen skriver i saksframlegget at modellen med spleiselag mellom kommunen, spillemidler og gaver/dugnad er brukt ved flere skoler i kommunen de siste årene.

Andre planer
I tillegg til Tarzanjungel og klatreområde ønsker skolen flere mindre tiltak:
* bygge om den store asfaltflata til flere spilleflater (B).
* ballplass på gras med trevegg/nett (M).
* område med lekestativ, hinderløype og turnbasseng (H, N, Z).
* amfi i stein for 48 personer (J).
* bålplass med gapahuk (V).
* akebakke (R).
* lys.
* boder.

Orkanger barneskole og Foreldrenes Arbeidsutvalg har jobbet med saken i flere  år. Det er laget en grundig plan i samarbeid med profesjonelle. Det er også gjort avtaler med private firma om hjelp  i byggefasen.

skole2.jpg
 
Uteområdet for de minste er i dårlig forfatning.

 

Publisert 15.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Grenser 15.01.2015 14:08
Dugnad og gaver til de som driver frivillig og ulønnet. Kommunen har vel et visst krav de må oppfylle mtp skole og uteområdet. (Blir vel de samme som må stiller på denne dugnaden også)

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse