Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Dette er en skolevei til Orkanger: Hva er feil?

DSC_0005.JPG

Strøken og flott brøytet bilvei. Men hva er feil - hvor ligger snø og is etter brøytebilen? Svar: På fortauet. Det er skolevei mellom Råbygda og Orkanger.
Grønørbrua (Vigorbrua) er et problem om sommeren, men håpløs vinters tid.

Flere har tatt kontakt med velforeninga, som også tidligere har vært engasjert i sikkerheten på brua (se lenger ned).

Situasjonen nå:
Brøytinga er god på gang- og sykkelveien fram til begge ender av brua. Men der stopper tilbudet til de myke trafikantene. Fortauet over er for smalt til at det kan brøytes med vanlig utstyr.

Resultat:
Det smale fortauet er
* enten fullt av snø og is fra brøytinga av bilveien
* eller forsøkt ryddet på provisorisk måte.
Det ene hjulsettet på ei stor maskin er brukt i et forsøk på å presse ned snøhaugen på fortauet. Sporene taler sitt tydelige språk; et dypt, ruglete hjulmønster hvor det skulle ha vært ryddet like fint som der bilene kjører.

Stor trafikk:
Over brua er det massiv tungtransport og annen gjennomgangstrafikk. Her er det meningen at unger skal gå - eller helst sykle - mellom Råbygda på den ene sida, og Orkanger ungdomsskole, hallene, Idrettsparken og andre tilbud på Orkanger.

Bildet øverst er tatt fredag 9. januar. Bildet under er tatt onsdag 14. januar. Det har knapt vært nedbør i perioden, men fortauet er like ubrukelig.

BruA14.01.jpg

Slik prioriterer vi på Grønøra - fortauet er en skolevei og en del av Orklaparken. Til venstre ligger Havneveien pent brøytet for tungtransporten.

Brua er også en del av den såkalte Orklaparken, et høyt prioritert turdrag planlagt tilrettelagt på begge sider av elva.

Velforeninger engasjert
Orkanger Vel og Råbygda Vel gikk sommeren 2012 sammen for å få utbedret fortauet. Bakgrunnen var henvendelser fra  foreldre i Råbygda. De tok ikke sjansen på å la ungene sykle til skole, trening og andre fritidstilbud. Barna blir kjørt i bil.

Brua ødelegger dermed nytteverdien av et ellers godt gang- og sykkelveinett mellom Råbygda og Orkanger.

Mindre utbedring
Velforeningene tok opp saken i 2012. Orkdal kommune og Statens vegvesen ble etter enn viss diskusjon enige om at fortauet er kommunens ansvar, selv om vegvesenet har ansvar for veibanen.

Etter ca to år foretok Orkdal kommune en utbedring av det ødelagte dekket. Men fortauet ble ikke utvidet, bare pusset opp. Dermed er det omtrent like farlig. Les tidligere artikkel.

Ved en utvidelse av fortauet må biltrafikken lysreguleres med vekselvis grønt og rød i hver retning. Men på Grønøra har bilene prioritet framfor myke trafikanter - som skolebarn og eldre på tur.

Det stemmer dårlig med Orkdal kommunes mål om å prioritere folkehelse og trafikksikkerhet.

Havneutbygging
Orkdal kommunestyre har krevd egen gang- og sykkelbru på Grønøra før Trondheim Havn får ta i bruk nye arealer ved en utvidelse. Ingen vet imidlertid hvor mange år - eller tiår - det vil ta.

Vigorbrua8.jpg

Brua om sommeren. På motsatt side er det ikke fortau bredt nok til å sykle i det hele tatt.

 

Publisert 14.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse