Besøkstall

5 644 denne måneden

5 516 601 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Fotball på Orkanger: Se hvem som skal lede IKAS

Idrettsparken_ferdig.jpg

Kari Fossvoll og Knut Even Wormdal blir OIFs styremedlemmer i nystiftede IKAS (Idrettsparken Kunstgress AS). Øyvind Bakken og John Ivar Evjen er utnevnt til personlige varamedlemmer for de to.

Selskapet skal eie og drifte to kunstgressbaner med undervarme (nærmest på bildet) og det tilhørende rør-/pumpeanlegget.

Orkanger Idrettsforening vedtok IKAS-modellen allerede i mai 2013, men løsningen har skapt uro i OIF. Det toppet seg da nyvalgt OIF-leder Asbjørn Knudsen jr. gikk av i juni.

IKAS ble formelt stiftet 30. desember - en dag før fristens utløp i henhold til en bindende avtale mellom partene.

Rønning/Ustad fra Orkla
IKAS er et samarbeid mellom OIF (40 prosent av aksjene), Orkla FK (40 prosent) og Orkdal kommune (20 prosent).

Assisterende rådmann Svein Henry Berdal i Orkdal kommune skal lede styret. Per Rønning og Jan Ingebrigt Ustad representerer Orkla FK - og altså Kari Fossvoll og Knut Even Wormdal OIF.

Ustad og Wormdal er daglige ledere i sine respektive klubber. Det er meningen at nestledervervet i IKAS skal veksle mellom klubbene.

Nye samarbeidsavtaler mellom OIF og Orkla FK var en forutsetning for at Orkdal kommune og Orkdal Sanitetsforening gikk inn med økonomisk støtte til klubbene.

Resultat:

* OIF greide å finansiere en ny kunstgressbane med undervarme der det lå ei ødelagt ballslette.

* Orkla FK fikk økonomi til å rehabilitere klubbens nedslitte kunstgressbane.

Essensen i IKAS-avtalen er i praksis et bytte av verdier:

1. OIF overfører 40 prosent av ny kunstgressbane til Orkla FK.
2. Orkla FK overfører 40 prosent av gammel kunstgressbane til OIF.
3. Orkla FK overfører 40 prosent av rør- og pumpesystem til OIF.

Det siste har vært avgjørende for Orkanger Idrettsforening. OIF har nå samme rettigheter på varmvatnet som Orkla FK. IKAS avløser Orkla FK som Elkem Thamshavn sin avtalemotpart om vatnet.

Orkdal kommune går inn på eiersida. IKAS vil i hovedsak få inntektene sine fra utleie av banene; mest selvsagt til OIF Fotball og Orkla FK.

Les detaljene om IKAS hos OIF.

Mange stridstema:
Kontroversene startet allerede ved stiftelsen av samarbeidsklubben for snart 20 år siden. I årenes løp har det vært konflikter om alt fra valg av trenere til juridiske spørsmål om økonomiske bidrag til drift av Orkla-banen, eierforhold og rettigheter.

OIF gikk ut av samarbeidet i 2010. Orkla FK eide røret fra Thamshavn, pumpeanlegget og avtalen med Elkem om tilførsel av varmvatn. Orkla FK eide også kunstgressbanen - inkludert gjelda.

Ting som må ordnes
IKAS forutsetter samarbeid mellom klubbene. Ikke alt er helt på plass slik IKAS-avtalen forutsatte, men det skal komme etter hvert.

* Den nye Orkla Maskin Arena (bygd av OIF) blir ikke varmet opp i vinter, men kobles på til neste vintersesong. Utsettelsen skyldes at ny pumpe må inn i et pumpehus Orkdal kommune bygger. Dette ble forsinket pga vanskelige grunnforhold.

* Den gamle kunstgressbanen mangler nye innbytterbenker og kantavslutning på den ene sida. Dette skal Orkla FK ordne.

* Rørsystemet er ikke renset for groing. Dette er Orkla FKs ansvar og vil bli gjort uten kostnad for OIF/IKAS.

Spilleroverganger
Den siste i rekken av konflikter skyldes "lekkasje" av juniorspillere fra OIF (som har relativt få) til Orkla FK (som har svært mange).

Klubbene er enige om å sette seg ned sammen for å finne løsninger som begge kan leve med.

__pning1.juli.jpg

Fotballfolket tok i bruk nye kunstgressbaner  i sommer. Bankløkka (nærmest) inngår ikke i IKAS, men er OIFs anlegg. Den populære sjuerbanen kom med som en bonus da OIF startet arbeidet med å bygge ny elleverbane på ballfeltet.

 

Publisert 06.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse