Besøkstall

16 105 denne måneden

6 455 222 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Hva skjer på Orkanger i 2015? Hva vi vet og tror

Nytt__r2015.jpg

2015 ligger nesten ubrukt foran oss: Orkanger får oppleve ny byfest i juni. Det kommer bolighus på Joplassen. I august invaderer o-løpere gatene.
Men hvem blir ordfører? Stenges Havneveien? Vil handlegata blomstre eller visne i 2015?

Bildet over tok Arnfinn Sæthre da 2014 overlot stafettpinnen til 2015. Under kan du lese litt om:

1. Hva vi vet ganske sikkert vil skje i år. 
2. Hva vi ikke vet, men må vente i spenning på her på Orkanger (dvs. noe kan du påvirke selv).

1. Dette skjer i 2015
Den Gode Hyrdes kapell: Feirer 60 år i 2015. Biskop Arne Fjellbu vigslet kapellet på Orkanger 6. mars 1955.

Orkanger-dagene: Går av stabelen i perioden 13-21. juni. Årets arrangement setter fokus på historien til Strandheim Brug, og dermed Thams. Som en bonus vil arbeidet med å hente "Thams-kirka" tilbake fra Little Norway pågå under arrangementet. Elementene til kopien av ei stavkirke ble produsert på Strandheim. Kirka vil etter planen ikke bli gjenreist før i 2016.

O-løp i gatene: Ca. 500 (!) o-løpere inntar bygatene når OIF arrangerer Midt-Norsk mesterskap. Det skjer fredag 28. august.

Vi vil også få en ny Strandafestival i Gammelosen (juli) og andre faste arrangement, som feks den svære fotballturneringa Orkdal Sparebank Cup (september).

Boligbygging:
* De første villaene på Joplassen - Orkangers nye boligfelt - vil stå klare i løpet av året. Det markerer en milepæl.
* I mai flytter folk inn i blokka på Franslykkja. 17 av 25 leiligheter er solgt.
* Kommunale leiligheter i Rosenvik Hybelbygg skal settes opp i 2015.

Remegården vil ta form og nytt bankbygg (ikke boliger) står ferdig som en ny sentrumsgård.

Idrettsparken:
Er forvandlet i løpet av få år. I 2015 skal J. O Rømmesmos vei rustes opp som innfallsporten fra sentrum til parken.

Skolene:
Orkanger barneskole skal få Tarzan-jungel og generelt bedre skolegård for småskoletrinnet. Delvis tenkt løst ved gaver og dugnad.
Orkanger ungdomsskole får 600 000 for å gi skolegården innhold. Ballbinge er en mulighet.

Orklaparken:
Her skal du kunne se resultater i 2015. Turstiene langs nedre del av Orkla er et tildels trist syn, og ikke tilrettelagt for annet enn de sprekeste. Det er satt av penger for å lage utsyn mot elva, skjerming mot industrien og raste-/hvileplasser.

Politikk:
I september er det kommunevalg. Småbylista ser ut til å forsvinne. Pensjonistpartiet har tenkt seg inn i kommunestyret. Ellers er det meste usikkert, noe som leder oss over til:

2. Det som blir spennende i 2015
Politikk:
Ordfører Gunnar H. Lysholm fra Orkdalslista stiller til gjenvalg. Lysholm kan oppnå å bli ordfører i 20 år sammenhengende (valgt første gang i 1999). Varaordfører Oddbjørn Bang var ønsket av flere av de andre partiene ved siste valg, men Orkdalslista er klart størst på "borgerlig" side og fikk ordføreren.
Ap - største utfordrer - har justert programmet som fokuserte sterkt på sentrumsutvikling sist, og dermed ble anklaget for å være for opptatt av Orkanger. Et rundere program kan gi økt oppslutning utenfor Orkanger, men også øke risikoen for videre spredning av sentrum. Veteranen Finn Hoff har gjort comeback som ordførerkandidat.

Rød strek:
Allerede rett etter valget kan det komme nye forsøk fra Coop/Thon/Amfi-gruppen for å få bygge varehus på Laksøra. Ap har belønnet sine to utbrytere med sikre plasser. Det KAN bli utslagsgivende ved en ny kampvotering der andre partier er splittet på kryss og tvers.

Handel - OTI/Amfi/gata:
2015 blir et tøft år for OTI og handlegata. I mars utvider Amfi ytterligere fra 43 til 54 butikker. OTI må prøve å fylle opp tomme lokaler etter at Amfi har raidet sentret. Tapasen opplevde bråstopp på dagtid da Amfi nyåpnet med nye serveringssteder. Lars Løseth i Amfi-gruppen varslet tidligere at man ville bidra til utvikling av gata. Vi får se i 2015 om det var seriøst ment. Etterpå har som kjent et flertall i kommunestyret sagt nei til Bårdshaug Vest Handelspark, til ergrelse for Coop/Thon/Amfi.

Industri:
2015 kan bli et mer turbulent år enn vi har vært vant til på lenge. Lav oljepris og svak kronekurs snur opp-ned på styrkeforholdet i orkdalsindustrien. Oljeprisen reduserer investeringene på sokkelen. Dette er virksomhet Bredero, Technip, Reinertsen og andre på Grønøra lever av.
Svak kronekurs øker lønnsomheten kraftig for Elkem Thamshavn og Washington Mills. Washington Mills har måttet redusere aktiviteten pga svikt i solcellemarkedet.

Havna:
Hva vil skje med en av de virkelig store sakene?
Havneveien: Vi får en politisk sak om stenging av Havneveien. Det kan gi uønsket bråk/et løft for folkelig engasjement - alt etter synsvinkel. Containertrafikken har økt fra 9 000 til ca 20 000 trailere i løpet av seks år, og den er ikke en gang det store trafikkproblemet ifølge Trondheim Havn.
Nye veger/tunneler: Statens vegvesen kommer i løpet av våren med en anbefalt trase for ny E39. Hva som skjer videre - og når - vet ingen. Parallelt skal det jobbes med et bompengeprosjekt; Miljøpakke Orkdal. Målet er å ha et bomforslag klart for Stortinget før jul i 2015. Det virker helt urealistisk. Et prosjekt må avklare plassering av bommer/finansiering og investeringer/hva pengene skal brukes til. Flere kommuner må bli enige. (Bommene på Thamshavn vil gi ca 45 mill kr per år hvis de får stå etter at E39 er nedbetalt i 2017).
Støy: Havna får ikke bygge ut mot Nerøra før det totale støybildet er kartlagt og Orkdal kommune har sikret tiltak som reduserer støyen tilstrekkelig. Mye arbeid må gjøres i 2015, men resultatet er uklart. En mulighet er utbygging på Grønøra Øst (mot Orkanger), men langvarig utsettelse for Grønøra Vest (mot Råbygda).

Orkanger et mer attraktivt sted:
Orkdal kommune/næringslivet og Engasjert Byrå skal jobbe videre for å selge Orkdal/Orkanger og øke tilflyttinga. Lite skjedde i 2014, trass i at Engasjert Byrå allerede i 2013 kom med en rekke forslag, som:

* Arrangere treff for å få innpendlere til å bosette seg (ca 350 fra Trondheim).
* Bruke ambassadører blant innbyggerne for å få utflyttere til å vende hjem.
* Satse spesielt på å rekruttere ingeniører med familier (stort behov for kompetanse i næringslivet).
* Opprette funksjon som innflyttingsansvarlig for å hjelpe innflyttere fort.
* Lage kommunikasjonsstrategi for merkevaren Orkanger by.

Engasjert Byrå foreslo også konkrete mål:
* 300 tilflyttere i 2014.
* 12 500 innbyggere innen 2016.
Folketallet har økt med bare 67 de siste 12 månedene. Vi var 11 705 i Orkdal 1. oktober, og vil ikke være i nærheten av 12 500 om ett år.

Skaun øker fire ganger så fort. Men kanskje vil Orkdal i det minste vokse fortere enn før.

Nerøra fram fra glemselen?
Muligens vil vi også oppleve konkrete tiltak for å markedsføre Nerøra i 2015. Rådmannen foreslår blant annet interaktiv, historisk vandring med informasjon på digitale skjermer. Det passer perfekt når Strandheim-historien skal stå i sentrum for Orkanger-dagene og Thams-kirka er på vei heim.

Nygata_1.JPG

Gamle Orkanger - perlen vi ikke viser fram.

 

Publisert 03.01.2015


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse