Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Orkanger storhavn: Mer om støy - Havna bygger ikke vei

Strandveien.jpg

* Fylkesmannen ber Orkdal kommune avklare om hus på Nerøra (bildet) må isoleres mot støy fra Havna.
* Trondheim Havn har ikke lov til å bruke av egne penger til å bygge veg/miljøtunnel på Orkanger.

Det første (støy) går fram av et brev fra Fylkesmannen til Orkdal kommune. Det andre (nye veier/miljøtunnel) framgår av et referat fra et møte Orkdal kommune og Trondheim Havn har hatt med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet.

Støy på Orkanger
Orkdal kommunestyre har som kjent vedtatt å la Trondheim Havn bygge ut Grønøra Øst videre i retning Nerøra. Utvidelsen blir på 50 x 300 meter.

En støyrapport fra mai 2013 viste at flere boliger allerede før utbygging har for mye støy fra Havna. Konsulenten (Sweco) foreslo å bøte på dette med diverse tiltak nede på havneområdet, blant annet:
* støyskjerm på Grønøra
* bedre opplæring av ansatte
* bruk av støysvakt utstyr
* mindre støyende aktivitet om natta

Mangelfull kartlegging
Både Orkanger Vel og flere politikere reiste to alvorlige innvendinger mot rapporten:

1. Den kartla utelukkende støy fra selve havnedriften. For lokalsamfunnet er det totale støybildet avgjørende. Her inngår feks støy fra tungtrafikk på Havneveien.

2. Det var uklart om forslagene fra Sweco ville virke, og om enkelte ville være mulig å tvinge gjennom juridisk. Det siste gjelder særlig forbud mot feks rørspoling om natta, siden dette er en etablert aktivitet.

Skepsisen var begrunnet. En utvidet rapport viste at støyskjerm nede på området vil ha liten eller ingen effekt. Støy vil gå i bue over. Forbud mot allerede etablert virksomhet kan kommunen ikke kreve.

Staten kan stoppe utbygging
Fylkesmannen (staten) har lagt ned en såkalt innsigelse (protest) mot å utvide Grønøra Øst pga støyproblemet. Havna kan ikke utvide Grønøra Øst så lenge innsigelsen står ved lag. Fylkesmannen vil blant annet ha kartlagt det totale støybildet.

I et nytt brev blir enkelte krav fra Fylkesmannen presisert:

* Orkdal kommune må avklare om boliger på Nerøra skal støyskjermes. I praksis kan det bety to ting:
1) Lydisolering av fasader og vinduer, noe som er kostbart.
2) Støyskjermer ved husene, noe som trolig er problematisk av estetiske årsaker i det eldste trehusmiljøet på Orkanger.

* Kommunen må foreslå konkrete bestemmelser i reguleringsplanen som gjør at forslag til tiltak (se over) blir juridisk bindende og kan gjenomføres. Det gjelder feks et evt krav om at Technip ikke lenger får spole rør om natta.

Fortsatt foreligger ingen total støykartlegging. Orkdal kommune har for øvrig vedtatt arbeid mot støy som et satsingsområde i kommuneplanens samfunnsdel. Dette er planen over alle planer.

Når kan Orkanger få nye veier og tunneler?
Orkdal kommunestyre krever at hele eller deler av Havneveien skal legges i miljøtunnel før Trondheim Havn får ta i bruk nye arealer på Grønøra Øst og Vest. Problemet her er at Orkanger/Orkdal ikke en gang har plass i den endeløse køen for statlige veipenger. Slikt tar vanligvis tiår, noen ganger mange tiår.

Ordfører Gunnar H. Lysholm er imidlertid optimist etter å ha hatt kontakt med stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland, som er leder i Stortingets transportkomite.

12. desember fikk Lysholm, rådmannen og havnedirektør Wollert Krohn-Hansen møte politisk ledelse i Samferdselsdepartementet for å forklare behovet for
1) Å komme inn i veikøen (Nasjonal Transåortplan).
2) Å få prioritet i denne køen.

Samferdselsdepartementet kunne - som ventet - ikke love noe som helst. Men statssekretær John-Ragnar Aarseth skrev et notat som oppsummerer samtalene.

Les notatet fra møtet her.

I korte trekk, og forenklet:
* Trondheim Havn er opptatt av å få god tiliknytning til E39, og mindre opptatt av Havneveien konkret (men det er altså Havneveien kommunen krever utbedret).

* Trondheim Havn kan ikke bruke av egen kapital til å bygge vei mellom Havna og E39 (der brast det håpet - om enkelte trodde man kan bruke av havnas pengebinge på vei).

* Orkdal kommune kan ikke godta mer tungtrafikk i boligområdene, og vil ha løfte fra staten (politisk ledelse i Samferdselsdepartementet) om at det kommer hjelp.

* Staten (statssekretær Aarseth) kan ikke love noe, men vil komme tilbake til saken til våren. Da skal Statens Vegvesen legge fram anbefalt trase for framtidig E39 i Orkdal.

* Men: Staten (Aarseth) ser at god veitilknytning er viktig for utvikling av havna.

Fjordgata.jpg

Det kulturhistorisk mest vedifulle trehusmiljøet på Orkanger er også mest utsatt for støy fra Grønøra og Havneveien.

 

Publisert 30.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse