Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Ansatte om Orkanger barneskole: Farlig og uverdig

skole2.jpg

Ansatte beskriver forholdene ved Orkanger barneskole som farlige og uverdige. Den nyeste fløya (bildet) er så trang at den fortsatt ikke er godkjent etter siste branntilsyn. Alle på skolen kan heller ikke samles i gymsalen lenger på grunn av risiko ved evakuering.

Dette framgår av et brev klubben (fagforeningene) ved skolen sendte til rådmannen i Orkdal rett før jul.

300 elever
Manglende brannsikkerhet ved skolen har vært tema i lang tid. Det har hersket uenighet om hvor alvorlige manglene er. Personalet omtaler altså skolen som farlig. Der har 300 barn sin arbeidsplass.

Les brevet her.

Klubbleder Gunn Lian Fugløy skriver i korte trekk:

* Den nye fløya - et påbygg fra 1996 - har fortsatt avvik etter branntilsyn. Her holder de minste barna til. De er fra 5-6 år.

* Avviket fra sikkerhetskravene skyldes at fløya er for trang. Gangarealet ble i sin tid redusert for å spare penger. Gangareal og rømningsveier avgjør hvor fort barna kan evakueres.

* I denne fløya har hver elev i snitt ca 0,2 kvm gangareal (20 kvadratcentimeter).

* Store elevkull får ikke plass. For to år siden var det 50 elever i første klasse, og de kunne ikke bruke fløya. Neste års kull blir enda større; 55 førsteklassinger. Så mange småbarn kan ikke kle av og på seg på 10-11 kvadratmeter.

De ansatte foreslår to mulige tiltak:

1. Påbygg som gir bedre rømningsveier og plass.

2. Sprinkleranlegg. Det vil bedre brannsikkerheten, men ikke løse plassproblemer eller lette evakuering.

Restriksjoner på gymsalen
Personalet viser også til at brannvesenet har innført restriksjoner på bruk av gymsalen pga dårlige rømningsveier. Maksimum 180 kan være inne i salen samtidig. Det betyr at skolen ikke lenger kan samle alle elevene på avslutninger og andre arrangement.

Gymsalen er 200 kvm. Det gir ca ti ganger så stort areal per bruker (180 stk) som det er i gangene i den nyeste fløya.

Klubben ved skolen påpeker at boligbygging på Orkanger kan komme til å øke elevtallet ytterligere, og håper politikerne vil komme på befaring for å se behovet for påbygg.

Vil ta over u-skolen:
Foreldrenes Arbeidsutvalg har tidligere (2012) foreslått at barneskolen kan ta over lokalene til ungdomsskolen i stedet for å klatte på med påbygg. Ny ungdomsskole kan i så fall komme ved Orklahallen.

Kommuenstyret har satt av 4 mill. kr til brannsikring ved barneskolen.

Fuktskader og andre problemer ved det 75 år gamle bygget førte blant annet til at gymsalen måtte pusses opp for store beløp for et par år siden. Også garderobene var i dårlig forfatning før siste løft.

skole1.jpg

Penger spart her i 1996 fører til store problemer i 2014.

 

Publisert 29.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Innsendte kommentarer:

Odd J 30.12.2014 11:49
Nå må kommunen sette i gang og ta til fornuften. Orkanger vel og tidligere rektor på Orkanger U har sagt det opp til flere ganger, flytt dagens ungdomskole til området idrettsparken til gammelbrua. Sentrumsnært, nære idrettsparken, orklahallen, klatrehallen og gammelosen. Ikke minst kortere avstand for alle ungdomsskolebarna fra en sterkt økende folkevekst på Gjølme.

Meget enkel løsning 30.12.2014 11:05
Enkel løsning på dette problemet. Bygg ny ungdomskole ved orklahallen/otiområdet og la barneskolen ta over dagens ungdskole. Meget enkel løsning.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse