Besøkstall

12 613 denne måneden

6 226 871 i år

Annonse

Annonse

Annonse

"Sirkus Strandheim" fortsetter

2009bilder_041_1.jpgSalvesen & Thams risikerer å måtte rive av igjen det nye panelet på driftskontoret ved Strandheim Bruk. Politikerne i Orkdal tillot i fjor høst å erstatte høvlede bord med bord som ikke er høvlet. Fylkesmannen har opphevet vedtaket; det kan stride mot vernebestemmelsene.

Driftskontoret og villaen på Strandheim har stor antikvarisk og historisk verdi. Eieren, Chr. Salvesen & Chr. Thams, har brukt betydelige ressurser på å vedlikeholde bygningene.

Vernemyndighetene stiller svært strenge krav. Det har ført til et "Sirkus Strandheim" som nå har pågått i flere måneder.

Salvesen & Thams søkte Orkdal kommune om å få lov til å fjerne den gamle, glatte bordkledingen og legge på uhøvlet materiale. Det gjør det blant annet lettere å få malingen til å sitte.

Rådmannen frarådet en slik endring av fasaden på den vernede bygningen. Men politikerne i Orkdal ga tillatelse.

Fylkesantikvaren klaget til kommunen - uten å få medhold. Kommunen sto på sitt. Salvesen & Thams byttet ut bordkledingen.

2009bilder_039_1.jpgMen fylkesantikvaren klaget videre til fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkesmannen har opphevet tillatelsen.

Blant annet skulle det ha vært vurdert om gammelt panel kunne ha vært brukt opp igjen. At det ikke er vurdert, er en saksbehandlingsfeil. Fylkesmannen påpeker at mest mulig av interiør og eksteriør skal bevares - ikke kopieres.

Orkdal kommune må nå behandle panelet på Strandheim enda en gang.

 

Publisert 23.03.2009


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse