Besøkstall

19 321 denne måneden

6 672 708 i år

Annonse

Annonse

Annonse

Planene for Orkdal: Vi får folkebad om fire år

Bad7.jpg

Politikerne i Orkdal er fast bestemt på å møte eldrebølgen med forebyggende tiltak og bedre folkehelse. Folkebad og folkehelsesenter skal stå klart i Idrettsparken i 2018/2019. Det er vedtatt i ny handlingsplan for de neste årene.
Les mer om hva som skal skje på Orkanger. 

Oddbjørn Bang (Sp) har frontet tanken om folkebad og folkehelsesenter strategisk plassert som et nav mellom Idrettsparken, Orklahallen og Gammelosen.

Bang har også laget en skisse til finansiering som skal gi byggestart om tre år og ferdigstillelse om fire år - cirka:
* 7 mill avsatt til fond hvert år de fire kommende årene.
* Minst 40 mill fra kommunens eiendomssalg skal inn i prosjektet.
Det gir en egenkapital på 68 mill pluss renter før låneopptak.

Les en tidligere artikkel om prosjektet: Mønsteranlegg og magnet for hele regionen.

Bad4.jpg

Dette skal være virkelighet i 2018 eller 2019. (Ill. Herzog/Visualis).

Andre investeringer:

Orklaparken
Her skal det satses seriøst etter at prosjektet fikk en litt tung start i kjølvannet av Orkdal 2040, der fagfolk lanserte forslaget. Også Orklaparken vil styrke både folkehelse og attraktivitet for Orkanger og Orkdal.

DSC_0054.JPG

Dette skal bli et rekreasjonsområde tilpasset alle.
Fra forfall til skjønnhet.

Det er nå vedtatt satt av 2,5 mill i 2015 og 2,5 mill i 2016 for å skape et rekreasjonsområde for alle langs elva vår. Gammelosen ligger allerede klar som modell. Halvparten av pengene blir trolig bruk mellom Vigorbrua og Bårdshaugbrua, altså rett ved det mest boligtette området i kommunen. Det vil løfte Orkanger.

Rosenvik hybelbygg
Nye kommunale boliger kommer her. 15,5 mill er satt av til bygging neste år. Dette prosjektet har gjort de omstridte planene for "rusboliger" i Moan mindre aktuelle. I Moan er planene omarbeidet til en større haveby der bare en liten andel av boenhetene skal være forbeholdt spesielle behov. Kommunen har hatt planer om å selge tomtene. Framdrift er etterlyst politisk (Moan inngår ikke i neste års budsjett, men er nevnt som et apropos til utbygging på Rosenvik).

Orkanger barneskole
Videre brannsikring må til. Det er bevilget 4 mill for å gjøre skolen mer brannsikker neste år.

Orkanger ungdomsskole
Har et trangt og dårlig uteområde. Det er bevilget 600 000 for å gjøre utearealet bedre i 2015. Blant annet mangler skolen ballbinge.

Orkanger torg
Er ofte et ganske goldt og øde sted, og bedre blir det muligens ikke etter utbygginga på Amfi. Politikerne ønsker å finne ut hvordan torget kan legges til rette for torghandel og større arrangement (byfesten var en påminnelse om behov for scene). Det er bevliget 50 000 kr til et skisseprosjekt - altså ikke penger til bygging.

Torget.JPG

Orkanger torg - sterkt kritisert av ordføreren som et kaldt ingeniørtorg under Orkdal 2040-debatten. Kanskje får vi byscene?

DSC_0040.JPG

Byfest på torget. Det blir forresten byfest igjen under Orkanger-dagene i juni.

Ungdomskafe i Frivilligsentralen
Tilbudet startet nylig som et forsøk på mandager. Politikerne setter av 50 000 neste år for å etablere et rusfritt og uformelt møtested for unge.

Kulturhus/kinosal
Ligger som kjent i et rådhus (møtelokale). Kulturhuset har for liten kapasitet, og rådhuset for få møterom. Det settes av 1 mill for å utrede utbygging av begge deler.

Klatring og fotball
Nye, faste bevilgninger til idrett:
200 000 per år til Klatrehallen slik at skolene kan bruke tilbudet i skoletida.
25 000 per år i driftsstøtte til Orkla Fotballklubb, som har stor aktivitet.

Tekstforslag
Noen forslag som ble enstemmig vedtatt uten at det følger penger med vedtakene (såkalte tekstforslag/verbalforslag):

Boligfelt i Rømmesbakkan (Oddbjørn Bang, Sp)
Et areal som gir ca 15 boligtomter blir frigjort når kraftlinja til Elkem flyttes inn på marka neste år. Nær sentrum, skole, kollektivtilbud. Orkdal kommune må starte regulering av boligfelt 2015.

Friluftsliv i Orkdal (Lavrans Skuterud, V)
Orkdal kommune må skissere hvordan vi kan presentere komplett oversikt over tilbud innen friluftsliv i Orkdal - feks en nettbasert løsning som viser turløyper, friområder og kalender for arrangement.

Pensjonisthuset på Bårdshaug (Berit Solem, Ap)
Det har lenge vært planer om å bygge ut Aktivitetshuset, Pensjonistsentret. Ombygging av kantine og kjøkken ved Orkdal Pensjonistsenter vil gjøre behovet for fellesareal enda større. Rådmannen må få fram saken til politisk behandling i 2015.

Lys langs Havneveien (Torstein Larsen, uavh.)
Havneveien forbi Terna og Gammelosen er mye brukt av turgåere, men meget trafikkfarlig pga mangel på lys (saken har vært gjenganger i kommunen i årevis). Rådmannen må ha løsning klar innen 1.mai 2015.

DSC_0053.JPG

Havneveien i dagslys. Den er ganske nifs i mørket. Noen lyspunkt koster lite, men store deler av strekningen er fortsatt mørklagt trass i at saken har vært oppe i politisk debatt i mange år. Lys ligger inne i trafikksikkerhetsplanen.

 

Publisert 20.12.2014


Tilbake

Send inn din kommentar til saken:

Alle felter må fylles ut. Innholdet blir sjekket av redaksjonen før det legges ut. Meldinger med lenker blir ikke lagret.

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse

Annonse